SAMFUNN

Kvart milliard til olje-FoU

- Regjeringen vil øke bevilgningene til petroleumsforskningen med over 60 prosent i neste års budsjett, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

Hun understreker at petroleumssektoren fortsatt skal være en vesentlig bidragsyter til finansieringen av velferdssamfunnet og til industriell utvikling i hele landet.

- Regjeringen jobber aktivt for å bidra til å øke utvinningen av petroleum fra norsk sokkel, blant annet gjennom å stimulere til høyere leteaktivitet og til økt innsats for utvinning fra eksisterende felt. En offensiv satsing på forskning og utvikling innen petroleumssektoren er et avgjørende element i denne sammenhengen, sier statsråden i en pressemelding.

Økning på på 113 millioner

I 2005 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til petroleumsforskning over OEDs budsjett med om lag 62 prosent, fra 137,5 til 222,3 millioner kroner. I tillegg foreslås det at 28 millioner kroner av den økte avkastningen fra Fondet for forskning og nyskaping øremerkes petroleumsforskning. Samlet foreslås det dermed en vekst i den offentlige finansieringen av petroleumsforskning på om lag 113 millioner kroner.

Økningen vil først og fremst styrke det store forskningsprogrammet PETROMAKS i Forskningsråded. Prosjektrettet teknologiutvikling på petroleumsområdet (Demo 2000) vil også bli styrket med 20 millioner .

Under press

Økningen er et resultat av et samlet press på regjeringen for å bevilge mer penger til oljeforskning. Med denne bevilgningen er norsk oljeforskning kommet nærmere målet om et årlig beløp på rundt 600 millioner kroner.

Det er dette Norges oljeforskningsmiljø mener er nødvendig for å kunne nå målene regjeringen har satt i Stortingsmelding 38 (2002 - 2003) Om oljevirksomheten, om den langsiktige utviklingsbanen. Her er regjeringens mål å få ut rundt petroleum for 2000 milliarder kroner ekstra fra kontinentalsokkelen, i forhold til å fortsette som i dag.

TBL tilfreds

- Vi er positive til økningen i midler til oljeforskningen. Dette viser at vi er på rett vei, sier rådgiver Rolf Hestnes i TBL.

Han legger til at de ser særlig positivt på forslaget om å bevilge 11 millioner til bedrifter og institusjoner for å skrive søknader i EU 6. rammeprogram. Samt ytterligere ti millioner kroner til deltagelse i internasjonale fora og forskningsprogrammer innen hydrogen, CO 2 -fangst etc.

- Dette viser at regjeringen mener noe når den maner til dugnad, sier Hestnes.

Ren Energi

I tillegg til styrkingen av petroleumsforskingen, er forskning og innovasjon rettet mot utvikling av fremtidens rene energisystem (RENERGI), herunder hydrogen, styrket med 10 millioner kroner.

Midlene blir kanalisert til Forskningsrådets RENERGI-program.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.