OFFSHORE

Kværner nedbemanner Olje og Gass

Kværner har satt av 200 millioner kroner til å dekke omkostninger i forbindelse med restrukturering og nedbemanning i Olje og Gass-området. Avsetningen er også gjort med tanke på mulig tap på Texacos Captain-prosjekt i Storbritannia.

Bemanningsreduksjoner innen Olje og Gass vil ramme virksomhetene både i Norge og Storbritannia, går det fram av kvartalsrapporten til Kværner, som ble lagt fram i dag. Omsetningen innen Olje og Gass var 43 prosent lavere i årets tre første måneder sammenliknet med fjoråret.

Kværner hadde en omsetning på 42,4 milliarder kroner i årets tre første kvartal, og et overskudd på 358 millioner kroner før skatt.

Til tross for at slaget om Aker Maritime førte til nederlag, har ikke Kjell Almskog gitt opp ambisjonene om å bli en av verdens ledende leverandører på olje- og gassområdet. Kværner vil i stedet se seg om etter andre "alternativer", som det heter i rapporten.

Kværner er i ferd med å bedre den finansielle styrken. Salget av Entreprenørvirksomheten til svenske Skanska ble fullført 2. november. Kværner vil også få inntekter på salget av den unike Baltic Exchange-tomta i hjertet av London. Almskog regner også med å komme seg ut av Sea Launch-prosjektet ettersom det nå er gjennomført flere vellykkede oppskytninger.

Salget av Treforedlingsområdet går sakte på grunn av beslutningsvegring hos mulig kjøper.

Almskog har forsatt ikke klart å komme seg fullt og helt ut av skipsbygging. Verftene i Finland og Tyskland tjente lite penger siste kvartal, men kommer likevel ut med et lite pluss de ni første månedene.

Ifølge Almskog har salget av entreprenørvirksomheten gitt Kværner finansielle ressurser til å ekspandere kjerenvirksomhetene Olje og Gass samt industriell prosess- og metallteknologi.

Les mer om: