OFFSHORE

Kutter 300 - neppe oppsigelser

Fast ansatte geologer og innleide konsulenter må finne en annen oppdragsgiver. NIF-tillitsvalgt Ragnar Fritzvold tror ingen av de ansatte kommer til å bli oppsagt.

Norsk Hydro har funnet lite olje og gass de siste årene. For tiden er det bare Grane og Ormen Lange som kan kalles store utbyggingsoppgaver, og som krever større staber.

Funnraten er også lav og selskapet har få områder som det kan begynne leteboring i. Derfor må 300 personer slutte, av disse er rundt 100 fast ansatte som tilbys sluttpakker.

Det er først og fremst det lave aktivitetsnivået på norsk sokkel som nå sender mørke skyer over de ansatte.

Norsk Hydro har i de siste tildelingsrundene blitt tildelt få blokker med operatøransvar. Og på det området hvor selskapet hadde størst forhåpninger til å gjøre funn, Nordland Vest, ble det full stopp, fordi regjeringen Stoltenberg stoppet leteboringen av miljøhensyn to uker før valget i 2001. Denne er siden ikke blitt gjenopptatt.

Og stillingen er ikke blitt bedre ved at nåværende regjering ikke vil tillate lete- og borevirksomhet i Barentshavet før det foreligger nok en konsekvensutredning. Dermed står Norsk Hydro i likhet med mange av oljeselskapene uten tilgjengelig areal å lete i de nærmeste årene.

Samling på Kjørbo

For å effektivisere sine letevirksomhet samler derfor konsernledelsen troppene på Kjørbo ved Sandvika. Der opprettes en ny fagenhet som skal håndtere alle Hydros prospekter både nasjonalt og internasjonalt. Lete- og utbyggingsmiljøene ved Hydros kontorer i Bergen og Harstad pluss internasjonalt avvikles. Størst reduksjon i bemanning skjer i Harstad hvor 21 av 25 stillinger fjernes.

Stillingene i den nye enheten lyses ut internt. Fristen for å innlevere søknad er 3. mars. I uke sju er det klart hvor mange stillinger som skal fjernes og hvor mange som skal opprettes i den nye letevirksomheten. I en kommentar sier de ansatte ved harstadkontoret at ingen er interessert i å flytte til Oslo. De mener at bemanningsreduksjonene betyr et jordskjelv for oljepolitikken i nord og i Barentshavet og legger veien åpen for Statoil.

Færre geologer

For letevirksomheten er det først og fremst stillinger innen geologifagene som forsvinner, mens det i utbyggingsseksjonen et merkantile og økonomi/finansstillinger. Dette er posisjoner som er rent prosjektorienterte. I tillegg forsvinner noen stillinger i Bergen fordi Statoil har overtatt operatøransvaret på Tampen, dvs. Snorre-, Vigdis- og Visund-feltene.

Årsaken til reduksjonene er også ny teknologi, hvor bruk av avansert tredimensjonal grafikk i tolkningen av seismiske data reduserer behovet for geologer. Ifølge geofysiker Bill T. Shea i selskapet Kidra i Stavanger, som driver med tolkning av seismiske data med 3D grafikk, så kan tiden det tar å tolke seismiske prospekter reduseres med 1/3 av den tiden det tar for tradisjonelle metoder.

Norsk Hydro er en av pionerbedriften når det gjelder å ta i bruk slike nye metoder. De krever færre folk og dyre datainstallasjoner. Å samle et miljø på et sted er derfor naturlig mener geofysikeren.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.