Kunne endelig signere milliardkontrakt etter at Fornebubanen ble avklart 

Måtte vente med signering til politikerne hadde gitt grønt lys for bane.

Kunne endelig signere milliardkontrakt etter at Fornebubanen ble avklart 
Fornebubanens andre tunnelenterprise er i boks. Bilde fra den første tunnelenteprisen ved endestasjonen på Fornebu. Mari Gisvold Solberg

Tunnelentreprisen har en estimert verdi på 1,1 milliarder. Strekningen er den andre av de fire store tunnelentreprisene på Fornebubanen.