Kulda som konkurransefortrinn

Ribbemanet i kalde omgivelser. Dyra og prosessene er annerledes enn i organismer som lever i varmere farvann. Foto: Erling Svendsen
Banksjef: Marint materiale samles inn og oppbevares for senere forskning og bruk. Prosjektleder Kjersti Lie Gabrielsen sørger for at prøvene kommer på tank. Foto: Ragna Kronstad (Bilde: Ragna Kronstad)

Enzymer fra slo og reketinevann til bruk i DNA-forskning, omega 3-oljer, fiskevaksiner og immunsimulanter.

Listen er lang over kommersielle bioteknologi-produkter fra Tromsø.

For noen produkter vil det nettopp være kulda som gjør at produktet har et konkurransefortrinn.

Enhver biologisk prosess går saktere ved lavere temperaturer.

De enzymer som naturen har utviklet i kuldetilpassede dyr har derfor tilegnet seg en høyere effektivitet enn tilsvarende enzymer fra andre dyr.

Kuldetilpassede enzymer har generelt tre karakteristika: de har høy enzymsaktivitet pr molekyl, de er følsomme for varme og viser aktivitet ved lavere temperaturer enn andre enzymer, ifølge Fiskeriforskning.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå