BRUER

Kryssing av Romsdalsfjorden: Ny rapport - samme konklusjon

Også denne gang konkluderer Statens vegvesen med at Rapporten viser at Møreaksen er det beste alternativet for kryssing av Romsdalsfjorden.. Alternativet innebærer flytebru fra Hjelvik til Sekken, og en lang undersjøisk tunnel fra Sekken til Lønset

Møreaksen i blått, med Romsdalsaksen i rødt.
Møreaksen i blått, med Romsdalsaksen i rødt. Illustrasjon: Nordwest3D
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
3. des. 2021 - 09:20

Det var daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide som i valgkampinnspurten prøve å å ri av et sterkt lokalpolitisk press om å velge den såkalte Romsdalsaksen, ved å instruere Statens vegvesen om å starte en ny utredning som også omfattet dette alternativet.

Statens vegvesen engasjerte et eksternt konsulentfirma, Norconsult, til å gjennomføre utredningen. Norconsults rapport foreligger nå, og er oversendt til Samferdselsdepartementet.
- Når det gjelder de viktigste virkningene og kostnadene så viser denne utredningen samme forhold mellom Møreaksen og Romsdalsaksen som konseptvalgutredningen i 2011 og tilleggsutredningen fra 2019, sier avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen.

 
Les også

Dette er milliardprosjektene

Møreaksen beste alternativ

Avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen. <i>Foto:  Knut Opeide, Statens vegvesen</i>
Avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen. Foto:  Knut Opeide, Statens vegvesen

Rapporten viser at det er ett alternativ, som i rapporten omtales som K5a2, som skiller seg ut som det beste alternativet på Romsdalsaksen. Dette alternativet innebærer flytebru fra Hjelvik til Sekken, og en lang undersjøisk tunnel fra Sekken til Lønset.

- Når alternativ K5a2 så sammenlignes med Møreaksen (K2), som krysser fjorden lenger vest, ser vi at Romsdalsaksen har lavere pris, kortere reiseavstand på strekningen Ålesund-Bergsøya og Åndalsnes-Molde, og bedre CO2-regnskap, samt samlet netto nytte. Møreaksen gir kortest reisetid Ålesund-Molde, bidrar mest til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene, og gir størst trafikantnytte for brukerne av veien, sier Grethe Vikane.

- Grundig rapport

Når fylkeskommunens prosjekt med fastlandsforbindelse til Gossen er med i regnestykket skårer Møreaksen også best på netto nytte og netto nytte pr. budsjettkrone, det som gjerne omtales som samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Møreaksen ble anbefalt av Statens vegvesen etter konseptvalgutredningen og valgt av regjeringen som grunnlag for videre planlegging.

- Rapporten fra Norconsult er grundig. Vi mener de ulike alternativene er tilstrekkelig utredet og belyst, og anbefaler at det arbeides videre med å gjennomføre Møreaksen ut fra de føringer og rammer som ligger i Nasjonal transportplan, sier avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen.

Planprosjektleder i Nye Veier, Harald Monsen.
Les også

Nye Veier har bestemt seg for hvor den nye Mjøsbrua skal gå

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.