BRUER

Krokevasselva bru ble skadet i sprengning i 2018 - og nå skal den bort

Brua var en gave til Vegvesenet på 1970-tallet. Sprengningsuhellet avdekket at både armering og betongoverdekning var for dårlig.

Krokevasselva bru etter sprengingsuhellet i 2018.
Krokevasselva bru etter sprengingsuhellet i 2018. Foto: Statens vegvesen
18. juni 2020 - 12:10

Denne brua ligger langt til fjells i Stølsheimen på Vestlandet, sør for Sognefjorden og nordøst for Matre i Masfjorden. Høyden er rundt 600 moh. Fylkesveien har nå det nye tallet 5442, og går fra Matre til Bjordal.

Brua går over et overvannsløp for en demning, og litt lenger opp er veien vinterstengt. Et hytteområde ligger lenger inn.

Brua over Krokevasselva på daværende fylkesvei 92 fikk store skader da BKK i september 2018 skulle sprenge vekk en fjellknaus ved brua i forbindelse med kraftproduksjonen i området. Ei reservebru kom på plass.

Store deler av Finnmark vil merke at det skal avvikles en stor NATO-øvelse den kommende måneden, ikke minst på veiene.
Les også

Over 10.000 soldater inntar veiene i Finnmark

Sjenerøs gave?

Men undersøkelsene av skadene i etterkant av sprengningsuhellet viste at brua fra 1965 ikke levde opp til klassifiseringen. Brua ble i sin tid bygd i sammenheng med kraftutbyggingen i området. Anleggsveien og brua ble gitt i gave til veimyndighetene på slutten av 1970-tallet.

Brua skulle tåle kjøretøy med ti tonns aksellast og 50 tonn totalvekt, skrev Vegvesenet i en pressemelding etter sprengningsuhellet i 2018, men: «Undersøkingar av den øydelagde brua synte at den mangla både armering og tilstrekkeleg betongoverdekning. Ut i frå desse funna er brua no nedklassifisert til Bk 6/28, altså maks 6 tonns aksellast og 28 tonn totalvekt. Dette er ei midlertidig nedklassifisering i påvente av at det kjem ei permanent løysing.»

– Når vi no veit kva standard brua har, har vi ikkje noko anna val enn å stenge den for tyngre køyretøy. Ein vanleg bil eller ein liten lastebil vil ikkje bli omfatta av endringa, men det vil få konsekvensar for dei som skal levere betong eller større massetransport, fortalte Svenn Egil Finden, avdelingsdirektør i Statens vegvesen i pressemeldingen den gangen i 2018.

Mandag 14. august kollapset Randklev jernbanebru etter at fundamentet i midten av jernbanebrua løste seg opp og knakk.
Les også

Dovrebanen: Åpningsdatoen for nye Randklev jernbanebru er klar

Håpet å starte i 2019

Vegvesenet hadde i sin tid håp om å starte byggingen av ny bru i 2019, men slik ble det ikke. I mellomtiden har fylket overtatt veien. Den ødelagte brua står der fortsatt, men den er ikke noe å lappe på. Dessuten har den en kurvatur som ikke er god.  

Slik Krokevasselva bru så ut før den ble ødelagt i 2018. <i>Foto:  Statens vegvesen</i>
Slik Krokevasselva bru så ut før den ble ødelagt i 2018. Foto:  Statens vegvesen

Dermed har Vestland fylkeskommune nå lyst ut konkurransen om å få bygd ny Krokevasselva bru.

Og disse arbeidene skal gjøres:

 • Rive og fjerne deler av dagens trespenns betongplatebru. Bruoverbygning
  med vinger og pilarer skal vekk, det samme gjelder deler av landkarene.
 • Koordinere og fjerne dagens midlertidig bru
 • Fjerne stål- og betongrekkverk
 • Gravearbeid
 • Montering av rekkverk
 • Montering av bergbolter
 • Legging av asfalt
 • Betongstøp
 • Demontering og remontering av plastring
 • Etablering, drift og vedlikehold av passeringssone for trafikken

Hovedmengdene i kontrakten:

 • Riving av eksisterende bru: ca 125 m2
 • Graving: ca 220 m3
 • Kilrensk av berg: ca 30 m2
 • Bergbolter: 52 stk
 • Forskaling: ca 600 m2
 • Betongstøp: ca 200 m3
 • Asfaltarbeider: ca 600 m2
 • Brurekkverk: ca 120 meter
 • Demontering og remontring av plastring: ca 160 m2

Frist for ferdigstillelse er satt til 18. juni 2021. Byggherren har satt en delfrist: Minimum 25 prosent av kontraktssummen skal ferdigstilles i løpet av 2020.

Og her kommer også bevilgninger inn i bildet. Vestland fylke sier i utlysingen at de disponible midlene til entreprenøren fordeles slik:

 • 40 % i 2020
 • 60 % i 2021

Men hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved «mindre vesentlig» endring i bevilgningstakten, står det i konkurransegrunnlaget.

En spesiell forutsetning til: Det er Veidirektoratet som eier og skal fjerne dagens midlertidige omkjøringsbru. Her blir det entreprenøren som har samordningsansvar, og som skal koordinere, planlegge og tilrettelegge for fjerning av eksisterende midlertidig bru samt gjenværende elementer. Entreprenør bærer ansvar og risiko som har konsekvenser innen framdriften.

Vestland fylke holder befaring ved Krokevasselva bru 30. juni, og frist for å gi tilbud på denne kontrakten er 11. august.

Den nye brua over Reisaelva i Nordreisa skal skyves på plass over elva når den er klar.
Les også

Denne brua skal først bygges på en fotballbane

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.