INDUSTRI

Kritiserer norsk klimapolitikk

Johan Hustad, leder ved Senter for fornybar energi, NTNU-SINTEF-IFE.
Johan Hustad, leder ved Senter for fornybar energi, NTNU-SINTEF-IFE. Bilde: Mona Strande

Dette er SFFE

  • SFFE står for Senter for Fornybar Energi.
  • SFFE skal koordinere kompetanse ved NTNU, SINTEF og IFE – og ta initiativ til nye relevante forskningsoppgaver innen fornybare energikilder.
  • De forsker blant annet innenfor bølgeenergi, småskala vannkraft, vindenergi, solenergi, biomasse, avfallsenergi, hydrogen, saltenergi og varmepumper.

– Vi har dårlige rammebetingelser for miljø og industri – og Nordens dårligste rammebetingelser for fornybar energi. Da må man kunne spørre seg om det skyldes manglende politisk vilje, sier Johan Hustad.

Han er leder ved Senter for fornybar energi (SFFE), og innledet klimadebatten under Kursdagene i Trondheim torsdag.

Må møte markedet

– Det er et enormt internasjonalt marked innen miljø og fornybar energi, noe som gir store muligheter for norsk kunnskapsbasert industri. Men hvordan skal det kunne realiseres med de rammebetingelsene vi har, spør Hustad.

Han påpeker også at Norge mangler offentlige innkjøpsordninger, og har de dårligste "feed-in"-tariffene i Europa. Den omfattende teknologilekkasjen til utlandet er et annet punkt han mener det bør gjøres noe med.

2

– Hva skjer med CO -lagring?

– Solcelleindustrien finansieres fra Japan og Tyskland, og StatoilHydro satser på oljesand i Canada framfor bioenergi i Norge. Og hva skjer med fangst, transport og lagring av CO 2? Det virker som om politikerne ikke forstår at teknologiutvikling gir en merverdi for Norge, sier Hustad.

I sitt innlegg oppfordret han også StatoilHydro til å signalisere at de vil noe i Norge istedenfor å flagge ut, og naturvernorganisasjonene til å tenke mindre forbruk og bli mer teknologiorienterte.

– De bør samarbeide for å få til noe, sier Hustad.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.