BYGG

Krever mer orden i ny bygningspolitikk

VALGETS KVAL: Kommunalminister Liv Signe Navarsete får valgets kval når hun skal utforme en bygningspolitikk. Forslagene er mange og varierte.
VALGETS KVAL: Kommunalminister Liv Signe Navarsete får valgets kval når hun skal utforme en bygningspolitikk. Forslagene er mange og varierte. Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
18. jan. 2011 - 13:59

BAE-rådet har sendt Kommunaldepartementet en sterk oppfordring om å ta grep for å gjøre regelverket mindre oppsplittet og lettere å håndtere.

Rådet skriver blant annet at "Sett fra næringen er møtet med det offentliges struktur preget av et sektorisert regelverk som har overlappende reguleringer. ... aktørene i byggevirksomheten har så mange ulike ansvarsroller og oppgaver at det knapt er gitt noen virksomhet å ha full oversikt. ... BAE-rådet er bekymret for hvordan omfanget av lover og forskrifter, samt ytterligere og hyppigere reguleringer, vil påvirke bl.a. produktiviteten i næringen."

Les også: BNLs syv krav til regjeringen

Kommunene mangler kompetanse

NAL, Norske arkitekters landsforbund, mener halvparten av kommunene mangler nødvendig kompetanse til å behandle plan- og byggesaker.

NAL skriver at: "Kommunene trenger kompetanseutvikling, rekruttering, faglige ressurser, samt arkitektur- og bygningspolitiske verktøy som er tilpasset lokale og regionale forhold, klimasituasjon, demografisk utvikling, eksisterende bebyggelse etc."

Les også: Færre ingeniører i kommunene

Behov for konsekvensanalyser

NTNU og SINTEF Byggforsk har gått sammen om sine innspill. Mens mange er opptatt av å gjøre noe med energibruken i eksisterende bygg velger de to akademiske forskningsinstitusjonene å peke på at minimumskrav til isolasjon i eksisterende bygg. NTNU og SINTEF skriver at "Et eksempel på et slikt tiltak kan være innføring av minimumskrav til varmeisolasjon i eksisterende bygningsmasse. Et hovedargument mot et slikt krav er at virkningen vil variere fra bygning til bygning, og netto nytte av tiltaket vil i mange tilfelle være negativ. På samfunnsnivå vil tiltaket uten tvil redusere totalt energiforbruk, men summen av miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvenser av et slikt tiltak vil ikke nødvendigvis være positive for samfunnet. ."

I en skriftlig kommentar til redaksjonen skriver forskningssjef Kim Robert Lilsø at "avsnittet er ment som et eksempel for å belyse behovet for konsekvensanalyser. Vi ser at eksempelet kan misforstås. Vi ønsker å presisere at vi naturligvis ikke ”advarer mot isolasjon”.

Ellers anbefaler NTNU og SINTEF at anbefalingene fra Arnstad-utvalget blir fulgt.Arnstad-utvalget: Mest å spare i eksisterende bygg

Skatteinsentiver

Norsk Teknologi foreslår at 50 prosent av arbeidskostnadene ved energieffektivisering av eksisterende bygg skal kunne føres som fradrag på selvangivelsen for privatboliger og boligselskaper. Norsk Teknologi viser til at Sverige har hatt en tilsvarende ordning kalt ROT-avdrag.

Den norske ordningen bør kun gjelde oppgradering med dokumentert virkning, understreker Norsk Teknologi, som ønsker den innført allerede i revidert statsbudsjett for 2011.

EBA: – Det er for få drivkrefter for nyskaping

BIM og terminologi

Statsbygg peker på fordelene ved BIM, men tar opp at for å utnytte disse kreves et mer standardisert datagrunnlag.

Statsbygg vil ha et felles språk for programvare og foreslår IFC. Videre vil den statlige byggherren ha klassifikasjonssystemer som koder og organiserer inforasjon og data.

Sist foreslår Statsbygg at det legges mer arbeid i å utvikle entydig terminologi for byggenæringen. Det er en viktig grunnsten, skriver Statsbygg.

Les også: Mindre bom med BIM

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.