TUNNELER

Krevde 830.000 kroner i tilleggsbetaling: Fikk 8375 - minus 119.000 i sakskostnader

Begredelig resultat for lokal entreprenør etter sugejobb i Høyangertunnelen.

Her har vi vestre portal av Høyangertunnelen. Bildet er tatt før oppgraderingen.
Her har vi vestre portal av Høyangertunnelen. Bildet er tatt før oppgraderingen. Foto: Google Maps
29. okt. 2019 - 10:15

Det ble et dårlig utfall for transportfirmaet som gikk til retten og ville ha nesten 830.000 kroner ekstra fra Veidekke Entreprenør.

Resultatet ble omtrent en prosent (!) av det omstridte beløpet.

8.375 kroner - åttetusentrehundreogsyttifem kroner - ble vederlaget etter at Oslo tingrett hadde behandlet søksmålet. I tillegg må Ottem betale Veidekkes saksomkostninger.

Konflikten stammer fra arbeidet med rehabiliteringen av Høyangertunnelen på fylkesvei 55 i Sogn og Fjordane, et prosjekt som var ferdig i 2018. Veidekke var hovedentreprenør, og en av underentreprenørene var firmaet T. Ottem Transport fra Sunndalsøra i Møre og Romsdal.

Skulle suge kabelsand

Ottem skulle suge opp masser («kabelsand») i kabelgrøfter mellom betongkanten og fjellveggen i tunnelen. Omfanget av grøftene: Cirka 7600 meter tunnellengde, bredde på 0,7 til 1,5 meter og en dybde på cirka 0,4 meter.

Veidekke hadde spurt flere firmaer om å gjøre jobben, blant andre Vakuumentreprenøren og Johnny Birkeland Transport. Firmaene fikk et utdrag fra den aktuelle prosessbeskrivelsen og en tegning av kabelgrøften fra kontrakten mellom Veidekke og Vegvesenet.

Ottem Transport ga tilbud i august 2015, og prisen var på 880.000 kroner eks. mva., samt at kost og losji skulle dekkes av oppdragsgiver.

Ifølge rettens redegjørelse ble det ikke gitt noen formell aksept fra Veidekkes side, og det ble altså ikke signert noen kontrakt. Men partene i saken er enige om at Ottem Transport fikk oppdraget til prisen på kr 880.000 kroner. Og det beløpet har Ottem fått.

Ottem startet med jobben i april 2016, men fikk problemer og klarte ikke å holde framdriften. I rettssaken var Veidekke og Ottem uenige om årsaken.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Fortsatt ingen kontrakt

I april 2016 oversendte Veidekke et forslag til kontrakt for jobben. Ottem signerte ikke avtalen.

Underentreprenøren slet med å bli ferdig til tidsfristen (1. juni 2016), blant annet fordi det skal ha vært mer stor stein i massene enn ventet. Ottem leide inn en supersuger fra Vakuumentreprenøren for å få tingene unna. Men så var det også snakk om å håndtere kabeloppheng og kabeldekkbord. Ottem mente de måtte ha mer betalt for jobben.

Ottem hevdet at de i et møte med Veidekke (i april 2016) sa fra at dette ville koste 40 prosent ekstra samt 600 kroner timen for ekstra hjelpemann. I mai 2016 meldte firmaet det samme i en epost til Veidekke.

Ottem sendte så faktura for arbeidene 1. juni 2016. Fakturaen besto av den opprinnelige fastprisen, pluss det nevnte påslaget fra eposten, samt krav om vederlag for noen andre arbeider.

I august samme år reklamerte Veidekke på fakturaen. Ottem Transport ville få det avtalte beløpet på 880.000 kroner. Ikke mer.

Veidekke avviste alt

Så ble det advokater, søksmål og rettssak. Veidekke avviste alt, og mente at massene i kabelgrøfta ikke var annerledes enn det Ottem hadde grunn til å regne med. Kravet ble heller ikke ansett tilstrekkelig dokumentert.

I Oslo tingrett, der saken ble behandlet 14. oktober i år, krevde Ottem Transport at Veidekke skulle betale nesten 830.000 kroner pluss forsinkelsesrenter og sakskostnader.

Ottem viste til eposten fra mai 2016, og mente at de fortsatte oppdraget i den tro at de hadde aksept for de nye premissene. Fakturaen ble ikke bestridt av Veidekke før i august 2016, verken muntlig eller skriftlig, og Ottem mente at Veidekke - ved å være passive -aksepterte de nye betingelsene.

Veidekke, derimot, så ingen bevis som underbygde at massene var større enn det som kunne forventes ut fra konkurransegrunnlaget. Det kom heller ingen varsler om saken, og Ottem Transport har derfor rett og slett undervurdert jobben, ifølge Veidekke.

Veidekke mente videre at kravets størrelse ikke var tilstrekkelig dokumentert: Det var for eksempel ikke spesifisert hva som er bakgrunnen for påslaget på 40 prosent, og det fantes ikke godkjente eller spesifiserte timelister for ekstraarbeidet.

Ifølge Veidekke var den reelle årsaken til merkostnadene at Ottem Transport måtte leie inn en annen maskin.

Og det er Ottem Transports risiko.

Og hvordan gikk det?

Retten oppsummerer Ottems krav i sin drøfting av saken:

  • 352.000 kroner eks. mva. skyldes at arbeidene skal ha blitt vanskeligere enn det Ottem Transport hadde grunn til å regne med. Beløpet er basert på 40 prosent påslag i opprinnelig fastpris.
  • 303.600 kroner eks. mva. skyldes at partene skal ha blitt enige om et tillegg i pris for kabeloppheng og håndtering av kabeldekkbord i tunnelen. 506 timer er gått med, og prisen er 600 kr. per time.
  • 6.700 kroner eks. mva. skyldes at Ottem Transport skal ha blitt bedt om å rengjøre en sandfanger hos Øren Transport som hadde gått full etter rengjøring av Veidekkes maskinutstyr. Beløpet er beregnet ut fra medgått tid på to timer à kr 2.350 per time, og fire timer à kr 500 per time.

Men så støter Ottem Transport på et problem.

Retten bemerker at «Ottem Transport ikke har gjort gjeldende krav om vederlagsjustering på bakgrunn av bristende forutsetninger eller annet tilsvarende grunnlag, men at det er inngått en ny avtale mellom partene med nye betingelser som gir krav på betaling. Etter rettens syn er det derfor ikke nødvendig å ta endelig stilling til hvorvidt forholdene i kabelgrøften avvek fra det Ottem Transport hadde grunn til å regne med da tilbudet ble inngitt, siden anførselen går ut på at det ble inngått ny avtale om vederlag for dette på et senere tidspunkt etter at arbeidene var påbegynt.»

Med andre ord: Det dreier seg ikke lenger om feil premisser for avtalen. Det er snakk om gyldigheten av en ny avtale. Da ser jusen annerledes ut.

Og så spør retten seg: Ble det inngått en avtale om tilleggsvederlag?

Ifølge retten er det tilstrekkelig å påpeke at det ikke har vært noen som helst enighet mellom partene.

Konkurransegrunnlaget gir ikke konkrete opplysninger om forholdene i kabelgrøfta, annet enn en tegning som viste massene og dimensjonene. Ottem mente at kornstørrelsen på «sand» og «grus» angitt på tegningen var i samsvar med normene i Vegvesenets håndbok, men tok ikke forbehold om det i sitt tilbud. Ifølge tingretten var heller ikke Ottem på befaring i tunnelen, slik som andre tilbydere var, for eksempel Vakuumentreprenøren og Johnny Birkeland.

Retten finner det også uklart hvordan massene i grøfta så ut, men «det er på det rene at sugebilen som ble brukt av Ottem Transport fikk problemer, og at man kom i mål innen fristen ved bruk av sugebilen fra Vakuumentreprenøren AS, som hadde større kapasitet enn sugebilen til Ottem Transport.»

Selv om retten ikke betviler partenes forklaring, så er det etter rettens mening «ikke sannsynlig» at det ble inngått noen bindende avtale om tilleggsvederlag mellom partene i møtet i april 2016.

Hva med sandfangeren?

Men Ottem Transport ble visstnok også bedt om å rense en sandfanger hos Øren Transport? Var det riktig?

Retten tviler ikke på det.

Hvorfor skulle Ottem Transport gjøre dette arbeidet - helt utenfor opprinnelige kontraktsforpliktelser - hvis det ikke ble bestilt av Veidekke?

Retten finner det sannsynlig at arbeidet ble bestilt av Veidekke og at Ottem Transport skal ha betaling for det.

Pris: 6.700 kroner. Og så kommer det moms i tillegg.

Men så spørs det også om Veidekke egentlig ble litt bakpå i saken - og da handler det om passivitet. Skulle konsernet ha forholdt seg til kravet fra Ottem tidligere? Har Veidekke vært passive i forhold til fakturaen og kravet fra Ottem?

Nei, mener retten: «Faktum i denne saken er for øvrig ikke sammenlignbart med de dommer om passivitet eller konkludent atferd som Ottem Transport har vist til i sitt juridiske utdrag. Retten kan på denne bakgrunn ikke se at Veidekke er forpliktet til å betale resterende utestående vederlag som følge av passivitet eller konkludent atferd.»

(Red. anm: «Konkludent atferd» er ifølge jusleksikon.no en type atferd som gjennom handling er ment å gi en rettsvirkning. For eksempel: Når vi kjøper varer i butikken, skanner dem selv, betaler og går. Ingen har snakket med hverandre, men en avtale er inngått.)

Og så kommer sakskostnadene

I og med at Ottem bare ble tilkjent 8.375 kroner, er Veidekke i saken dømt til å betale en ekstremt liten del av det opprinnelige kravet. Retten kom derfor til at Veidekke skal ha erstatning for sine sakskostnader.

Ottem Transport skal dermed erstatte Veidekke Entreprenør sine sakskostnader med 118.918 kroner.

Dommen er avsagt 25. oktober i år, og ankefristen er en måned.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.