RETTSSAK

Krevde 47 mill for parkeringsplasser: Vegvesenet slapp unna med å betale 4,77 mill

Ekspropriasjonen av veigrunn i Porsgrunn endte i lagmannsretten.

Deler av den nyanlagte parkeringsplassen til Lilleelva Parkering ved fylkesvei 32. Bildet er tatt rett før avslutningen av prosjektet i 2018.
Deler av den nyanlagte parkeringsplassen til Lilleelva Parkering ved fylkesvei 32. Bildet er tatt rett før avslutningen av prosjektet i 2018. Foto: Bjørn Olav Amundsen
4. feb. 2020 - 05:10

Det var nok av vansker med grunnforholdene under byggingen av fylkesvei 32 gjennom Porsgrunn. Veien sto ferdig i desember 2018.

Men jammen har det vært vansker med grunnervervet også. Lokalpressen har skrevet mye om en midlertidig parkeringsplass som måtte avgi grunn til den nye veien. Området eies av Bane NOR og Porsgrunn kommune gjennom selskapet Lilleelva Parkering.

Her oppsto det dermed en litt pikant situasjon: Flere offentlige etater sto svært langt fra hverandre i sine økonomiske krav. Så da ble det en sak for tingretten.

Lilleelva Parkering mente at 47 millioner kroner skulle være riktig erstatning, mens Vegvesenet og Telemark fylkeskommune kunne strekke seg til to millioner.

I tingretten i april 2018 ble erstatningen satt til 3,65 millioner.

Nytt dobbeltspor: Sandbukta-Moss-Såstad. Her ved kulverten utenfor Carlsbergtunnelen.
Les også

Entreprenør saksøker Bane Nor for 300 millioner

– Da vil det bli mindre til andre

– Må vi betale opp mot 50 millioner for det området, så vil det gå ut over de totale prosjektene i Bypakke Grenland. Da blir det mindre til andre. Det er svært overraskende for oss at dette skal være en permanent plass som gir inntekter i evig tid, sa daværende prosjektleder Roar Gärtner i Vegvesenet til Våre Veger i november 2018.

Saken ble ikke overraskende anket, og i lagmannsretten nylig ble Vegvesenet dømt til å betale 4,77 millioner kroner i erstatning. Rundt en million mer enn i tingretten, men likevel milevis unna det opprinnelige kravet fra motparten.

Fylkesvei 32 (tidligere riksvei 36) er hovedveiforbindelsen gjennom Porsgrunn, fra E18 mot Skien. Den er sterkt trafikkert, og hadde en ÅDT på rundt 22.000 i 2018.

Vegvesenet inngikk avtaler om grunnerverv med eierne av mange eiendommer, men med Rom Eiendom (Nå: Bane Nor Eiendom) og Lilleelva Parkering ble det ikke enighet. Selskapet Lilleelva Parkering ble stiftet av Rom Eiendom og Porsgrunn Utvikling (heleid av kommunen) høsten 2011 med 50 prosent eierandel hver.

Med fullmakt fra Telemark fylkeskommune fattet Statens vegvesen i desember 2016 vedtak om ekspropriasjon av noen eiendommer som disse to selskapene eide.

På omtrent samme tid framsatte Telemark fylkeskommune ved Statens vegvesen begjæring om skjønn for Nedre Telemark tingrett. Hensikten var å få fastsatt vederlaget for permanent og midlertidig grunnerverv av eiendommene til de to selskapene.

Tingretten bestemte i sitt skjønn i 2018 at Lilleelva Parkering skulle ha 3.654.500 kroner i erstatning, pluss drøye 426.000 kroner i sakskostnader. Bane Nor Eiendom hadde ikke lidt økonomisk tap, ifølge tingretten.

Tingretten mener at en tidligere formann i selskapet ble usaklig oppsagt. Men begge parter har anket saken.
Les også

Killingmo: Formann fikk sparken etter «dårlige holdninger» – vant i retten

Så ble det ny rettssak

Både Lilleelva Parkering og Bane Nor Eiendom krevde overskjønn, og i slutten av januar i år kom lagmannsrettens dom.

Partene var her enige om at det omstridte arealet som avstås permanent skulle økes fra 3.522 m2 til 3.700 m2. Det er altså snaue fire dekar det er snakk om.

Et stort stridsspørsmål har hele tiden vært hvor mye inntekter parkeringsselskapet kan tape på å avstå området. Hvor mange parkeringsplasser kunne det vært plass til? Hva kunne de leies ut for? Her har det forekommet mange og tildels kompliserte framlegg og regnestykker.

Lagmannsretten gjør en omfattende drøfting av av historien og premissene for det omstridte arealet. Konklusjonen fra retten er en samlet erstatningssum som er en million kroner høyere enn tingrettens sum.

Erstatningsbeløpene skal være slik, sier lagmannsretten:

  • Grunnavståelse: 3.500.000 mill. kr.
  • Erstatning for tilpasningskostnader: 550.000 kr.
  • Midlertidig bruksrett til areal: 225.000 kr.
  • Erstatning for stengt atkomst i strid med tiltredelsesavtalen: 500.000 kr.
  • Samlet erstatning: 4.775.000 kr.

Fylket må også betale vel 600.000 kroner i sakskostnader til Lilleelva Parkering og Bane Nor Eiendom for lagmannsretten.

Tog på den nye togstasjonen Gullhella i Asker.
Les også

Pusset opp perrongen for 60 mill. – får ikke åpnet togdørene

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.