RETTSSAK

Krangel om gangvei: Contexo tilkjent 2,6 mill i to rettssaker - krevde opprinnelig 7,7

Kommunen som er motpart har langt på vei fått medhold. En anke til lagmannsretten ga snaue 900.000 kroner ekstra for firmaet.

(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) Foto: Berit Roald/NTB Scanpix
28. okt. 2020 - 05:58

I 2013 vedtok Sogndal kommune i nåværende Vestland fylke å bygge en promenade med tilhørende friområder langs store deler av sjøfronten i Sogndal sentrum. Den såkalte Fjordstien skulle gå forbi og tett inntil verneverdige bygg, som for eksempel det drøye 100 år gamle Hofslund Fjord Hotel.

Entreprenørfirmaet Contexo inngikk i januar 2015 kontrakt med kommunen, og kontraktssummen var på rundt 15,2 millioner kroner.

Forskalingen til overbygningen på den nye brua var på plass før jul i 2019. Rettssaken handlet særlig om tørrsteinsmuren ved brua.
Les også

Full seier for underentreprenør: Dømt til å punge ut da brubygging ble mer omfattende

250 meter gangvei

Byggearbeidene pågikk til prosjektet ble overtatt av byggherren 7. juni 2016. Contexo bygde en gangvei på cirka 250 meter, og veien var fundamentert på natursteinsmur og på pæler. Firmaet bygde også flere oppholdsplasser og trebrygger. Langs strekningen er det i tillegg lagt vann- og avløpsanlegg med tilhørende pumpestasjon.

Men det ble uenighet om oppgjøret, og i slutten av september 2017 tok Contexo saken til Sogn og Fjordane tingrett.

Firmaet krevde da at kommunen skulle betale nesten 7,8 millioner kroner, med tillegg av morarenter på drøye 230.000 kroner, samt sakens omkostninger. Før selve rettssaken ble kravet først redusert til vel 6,7 millioner, og deretter til vel 5,7 millioner.

Kommunen mente følgende før rettssaken i tingretten:

  • Sogndal kommune frifinnes og tilkjennes sakskostnader.
  • Contexo skal betale vel to millioner kroner til kommunen i dagsbøter.

Før rettssaken endret kommunen også sitt krav, først til snaue 1,37 millioner kroner, og senere ned til vel 900.000 kroner.

Hele diskusjonen dreide seg om disse endringene i denne kontrakten:

  • Rigg for neddriving av stålrørspeler
  • Alternative pæler
  • L-mur
  • Muring på kote -2,2 m
  • Kapp sittetrapp
  • Kvalitet på mur
  • Fristforlengelse

For tingretten kom Contexo med krav om seks måneder forlenget byggetid i forhold til den avtalte sluttfristen, samt merkostnader til økt rigg og drift i en forlenget byggeperiode.

Sogn og Fjordane tingrett kom i oktober 2018 til at Sogndal kommune skulle betale 1.757.747 kroner til Contexo, og at hver av partene skulle dekke sine egne sakskostnader.

Les også

En e-post gjorde at kommunen brøt reglene for offentlige anskaffelser

Så ble det anke

Contexo anket dommen på de områdene hvor selskapet ikke fikk medhold. Kommunen har akseptert tingrettens dom, av «prosessøkonomiske grunner», som det står i lagmannsrettens dom. Kommunen har betalt i henhold til dommen i tingretten.

Gulating lagmannsrett behandlet saken i Sogndal 14.–17. september i år, og 7. oktober ble dom avsagt.

Nå hadde altså Contexo krevd at kommunen skulle vel 2,7 millioner kroner pluss renter, samt morarenter på vel 231.000 kroner.

Men firmaet fikk ikke medhold i de fleste av sine krav. Kun for kravet som angår de alternative pælene fikk Contexo medhold, og det var bare delvis. 245.400 kroner fant retten at firmaet skulle ha på dette punktet. 

Hva angår fristforlengelsen, så finner retten at Contexo har rett til en viss fristforlengelse i forhold til kontrakten, men at arbeidene uansett ble overlevert 29 virkedager for sent.

Contexo får dermed medhold i en fristforlengelse til og med 30. april 2016. Lagmannsretten mener at de økte riggkostnadene for firmaet skal fastsettes skjønnsmessig til 250.000. Kommunen har på sin side rett til å ilegge selskapet en dagmulkt på 551.000.

Så, når det hele er regnet gjennom og summert, så ser det slik ut i lagmannsrettens dom: Sogndal kommune skal betale 894.410 kroner til Contexo, og forsinkelsesrente fra oktober 2016 kommer i tillegg. Dessuten skal kommunen betale morarenter på 18.840 kroner.

Og hver av partene må dermed dekke egne sakskostnader.

Les også

Skipseiere må betale for klimagassutslipp

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.