KRAFT

Kraftselskapet slet med å finne ingeniører - nå strømmer de til fra oljebransjen

Bransjen frykter ikke lenger kompetansemangel.

Byttet bransje: Elkraftingeniør Espen Knoph har foreløpig ingen planer om å søke seg tilbake til olje- og gassbransjen, selv om hans tidligere arbeidsgiver nå rekrutterer igjen.
Byttet bransje: Elkraftingeniør Espen Knoph har foreløpig ingen planer om å søke seg tilbake til olje- og gassbransjen, selv om hans tidligere arbeidsgiver nå rekrutterer igjen. Bilde: Ina Andersen

– Det gikk kort tid fra rykter om dårlige tider oppstod til oppsigelsene kom. Stemningen ble trykket, og for meg som hadde kort fartstid i Aibel ble det plutselig veldig utrygt, sier den tidligere Aibel-ansatte elkraftingeniøren Espen Knoph.

I to og et halvt år jobbet Knoph med modifikasjon og vedlikehold på Ekofisk-feltet for ConocoPhillips, gjennom Aibel. For halvannen måned siden begynte elektroingeniøren som driftsingeniør i Lyse Elnett.

Skal vi tro en ny studie gjennomført på oppdrag av bransjeorganet Energi Norge, er Knoph langt fra den eneste som søker seg ut av olje- og gassrelatert næring til en trygg havn i kraftbransjen.

Les også: Én av fire ingeniører vurderer å bytte jobb

Ikke lenger trussel

Kraftbransjen har i mange år fryktet at den ikke vil klare å rekruttere nok ansatte til å håndtere de store investeringene i kraftnettet i årene som kommer.

Den store trusselen har vært olje- og gassbransjen, som med spennende oppgaver og mer lukrative lønningsslipper tilsynelatende har hatt store fordeler når det kommer til å kapre de beste hodene.

Nå ser det ut til at turbulente tider innen olje- og gass gjør rekrutteringsarbeidet langt lettere, ifølge en kvalitativ studie gjennomført av NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Årsaken er større tilgang på hoder med riktig fagkompetanse, som følge av nedbemanning i olje- og gassrelaterte bedrifter.

– Mange opplever at kraftnæringen er i en helt ny situasjon som følge av fallende oljepriser og varsler om nedbemanning i oljesektoren. De opplever det som lettere å få kompetanse på alle nivåer, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

Les også: Sa opp 700 ansatte – nå søker Aibel etter ingeniører igjen

– Flere med relevant bakgrunn

Lyse bekrefter at de har en helt annen rekrutterings-situasjon enn tidligere. I år skal konsernet ansette rundt 200 nye personer. Fram til 2020 skal Lyse investere rundt 15 milliarder kroner.

– Vi får betydelig flere søkere med relevant faglig bakgrunn nå enn for to år siden. Omtrent halvparten av søkere kommer fra olje- og gassrelaterte bedrifter, sier HR-leder Jarl Nemeth i Lyse Energi til Teknisk Ukeblad.

I NHOs kompetansebarometer for 2014 uttalte 52 prosent av kraftbedriftene at at de manglet ansatte med riktig kompetanse. En av fem bedrifter måtte skrinlegge eller utsette planer om å ekspandere virksomheten som følge av mangel på folk.

For å finne ut akkurat hva slags kompetanse kraftbedriftene manglet ble NIFU hyret inn til å foreta dybdeintervju av ansatte med rekrutteringsansvar.

Les også: Disse 7 tingene bør du aldri si til sjefen

– Flotte CV'er

Undersøkelsen, som ble gjennomført i fjor høst, omfatter dybdeintervjuer av totalt 19 HR-ansatte i ulike kraftselskap. Til forskernes overraskelse var en konklusjon at mange ikke lenger opplevde rekrutteringssituasjonen som prekær.

– Unntaket er fagarbeidere. Der er det fortsatt stramt, fordi bedriftene må utdanne disse selv, sier Totland i Energi Norge.

De fleste som deltok i undersøkelsen mener det nå blir lettere å rekruttere fra høgskoler og universiteter, som følge av turbulente tider i offshoresektoren.

– For et par år siden kunne vi ha to-tre utlysningsrunder uten at vi fikk noen med det riktige fagnivået. Nå er det mange flotte CV'er ute og går. I tillegg har mange relevant erfaring, forteller Nemeth til Teknisk Ukeblad.

Ifølge HR-lederen taper ikke ingeniører eller sivilingeniører stort på å bytte bransje, selv om olje- og gassnæringen er forbundet med høyere lønninger enn den mer nøkterne kraftbransjen.

Les også: Konsulent: Dette er de 7 nye hersketeknikkene

Mer lønn, mer fritid

– De som søker hos oss har gjerne hatt godt betalt, men mye er kamuflert bak lønnstallet. Når vi tar i betraktning arbeidsmengden ser vi at mange har hatt en dårligere avtale i olje- og gass enn det vi kan tilby totalt sett, sier Nemeth til Teknisk Ukeblad.

Knoph gikk opp i lønn da han begynte i Lyse Elnett.

– Jobben involverer arbeid på ukurante tidspunkter, noe jeg blir godt kompensert for. Jeg har fått bedre lønnsbetingelser, mer fri og ikke minst sikkerhet. Det er det som trekker mest, i tillegg til større muligheter for faglig vekst, sier Knoph til Teknisk Ukeblad.

Da Knoph begynte i Aibel ved siden av studiene for 2,5 år siden var det medgangstider og gode muligheter for kursing og kortere turer offshore. Mulighetene skrumpet inn da nedgangstidene begynte.

Elkraftingeniøren vil for øyeblikket ikke søke seg tilbake til olje- og gassbransjen, selv om Aibel nå varsler nye, ledige stillinger etter at de landet milliard-kontrakten på Johan Sverdrup-feltet.

– Nei, jeg er ferdig med det segmentet der. Aibel har utrolig mange dyktige folk, men jeg opplevde at bedriften manglet rammeverk som kunne bære hurtig vekst. Det var vanskelig å gjennomføre arbeidsoppgaver i lys av tunge rutiner og dokumentasjonskrav. Ut fra hva jeg har opplevd til nå er det lagt bedre til rette for effektivitet i Lyse, mener Knoph.

Les også: Sjekk den kanadiske ingeniørens «guide til nordmenn»

Store investeringer

Selv om kraftbedrifter får flere søkere på utlyste stillinger, advarer Totland i Energi Norge bransjen mot å hvile på laurbærene.

Kraftbransjen står foran store millardinvesteringer i form av vedlikehold, utskiftning og modernisering av deler av kraftnettet, for å sørge for at kraftorsyningen blir sikker nok i framtiden.

Thema konkluderte i en rapport fra 2013 med at bransjen har begrenset tilgang på nødvendig kompetanse og at den er helt avhengig av å ha rett kompetansen for å lykkes med de omfattende investeringene som bør gjøres de neste ti årene.

Presset på å rekruttere har gjenspeilt seg i kraftnæringens HR-undersøkelser.

– Mitt inntrykk er at mange av de som jobber med rekruttering har et mer avslappet forhold til situasjonen nå. De er ikke like bekymret som vi hadde forventet, kanskje fordi investeringene ikke skjer så raskt som prognosene ga utrykk for. Det haster ikke like mye som man trodde før, sier NIFU-forsker Dorothy Sutherland Olsen.

Les også: Øystein (50) har CV få kan matche - blir ikke invitert på intervju

Mange går av med pensjon

Lave strømpriser har utsatt planlagte investeringer, og flere venter med å rekruttere til investeringsnivået tar seg opp. Andre selskap venter på avgjørelser fra Konkurransetilsynet om mulige oppkjøp og fusjoner.

Energi Norge understreker imidlertid at kraftbransjen fortsatt har et stort rekrutteringsbehov i årene som kommer, sett i lys av av de kommende nettinvesteringene og det faktum at mange seniorer går av med pensjon.

– Vi skal bygge ut mye innen nett og produksjon, og vi trenger operativ fagkompetanse til å gjøre jobben.  I tillegg til fagarbeidere må vi fortsette å jobbe for å utdanne nok lærlinger. Alle kraftselskap bør ta inn lærlinger slik at vi sikrer at kompetanse føres videre, sier Totland.

Disse selskapene var med i NIFU-undersøkelsen:

Troms kraft, Varanger kraft, Nettpartner, Infratek, Hafslund, NTE, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Salten Kraftsamband, Multiconsult, Statkraft, Eco Energi, Tussa Kraft, BKK, Eidsiva Energi, Agder Energi, Lyse, Statnett og Eltelnetworks.

Les også:

Øystein (50) har CV få kan matche - blir ikke invitert på intervju Arbeidsledigheten for ingeniører økte mest av alle i 2014

Dataingeniøren jaktet rent vann i sju år - nå finnes det i butikken

Da bedriften skulle selges, la 25 av de ansatte sparepengene på bordet