Kraftlinje truer golfbane

Kraftlinje truer golfbane
KRAFTLINJETRØBBEL: På hull nummer 13 må det 'ren flaks' til for å unngå å treffe ledningene, mens hull 15 blir 'golfteknisk nærmest ubrukelig' dersom kraftlinjen bygges, mener Moss & Rygge Golfklubb. Bilde: colourbox.com

Statnett planlegger Her er Sydvest-linken fra svenskegrensen gjennom Østfold og i sjøkabel til Vestfold. Det har ført til Ny norsk-svensk kraftlinje: – Vi har ikke hørt et pip fra Statnett fra lokalbefolkningen, som ønsker at linjen legges i sjøkabel direkte fra Sverige til Vestfold.

Mens de fleste av de snaut 100 høringsinnspillene NVE har mottatt dreier seg om vern av skog og dyrket mark, har Moss & Rygge Golfklubb helt andre bekymringer.

Hvis kraftlinjen legges over banen, kan nemlig fem hull bli uspillbare. Årsaken er at golfballene kolliderer med kraftledningene.

Les også: Slik kan jordkabel erstatte høyspentlinjer

Mange forsøk

Golfreglene sier nemlig at dersom ballen treffer ledninger i luftspenn, må ballen spilles på nytt fra utgangspunktet.

– Det kan bli mange forsøk før man lyktes med å få slått ut ballene, påpekes det i høringsuttalelsen fra golfklubben, som Teknisk Ukeblad har sett.

På golfbanen er det i dag allerede en kraftlinje som berører tre av banens 18 hull. Banen ble imidlertid bygget slik at linjen skulle påvirke minst mulig negativt.

Sydvestlinken: Ny norsk-svensk kraftlinje: – Vi har ikke hørt et pip fra Statnett

– Banen raseres

For eksempel på hull 12 blir det vanskelig hvis den nye kraftlinjen bygges over banen.

Evje golfbane
For eksempel på hull 12 blir det vanskelig hvis den nye kraftlinjen bygges over banen. UOVERKOMMELIG HINDER: Den planlagte høyspentlinjen gjennom Østfold, sammen med en allerede eksisterende linje rett ved siden av, kan bli et altfor vanskelig hinder på Evje Golfbane i Vestfold. Problemet er rett og slett at golfballene altfor ofte vil krasje med ledningene. Moss & Rygge Golfklubb

"Når slag nr. 2 blir slått mot en green som ligger mye høyere enn der vi slår fra, må ballen nødvendigvis få en ballbane som går høyt opp i luften. Det vil bli et sjansespill – og helt tilfeldig – om ballen treffer de nye ledningene eller ikke. Antar at nærmere 50 % av slagene vil treffe ledninger”, heter det i høringsuttalelsen.

På hull nummer 13 må det “ren flaks” til for å unngå å treffe ledningene, mens hull 15 blir “golfteknisk nærmest ubrukelig”.

“Vi vil få en gate på nærmere 100 meter med kabler som vi må forsøke 'å tre' ballen gjennom da kablene vil dekke store deler av luftrommet hvor innspill til green skal utføres”, heter det.

Bakgrunn:

Her er Sydvest-linken

9-hullsbane

Forholdene ved hull nummer 16 vil bli like ille, mens hull 17 vil få en enda verre skjebne. Man kan bli stående på utsalgsstedet og slå baller ganske lenge før man lykkes. Dessuten er hullet ifølge høringsinnspillet “kanskje ett av landets flotteste – og mest krevende – golfhull”.

Når fem av banens ni siste hull ødelegges, sitter Evje Golfpark igjen med en 9-hullsbane, noe som ikke er på langt nær så attraktivt som en 18-hullsbane, påpekes det.

Frykter for arbeidsplassene

I verste fall må selskapet legge ned virksomheten. Det er ifølge høringsinnspillet investert 50 millioner kroner i anlegget, og selskapet har fortsatt en gjeldsbyrde på ca. 20 millioner kroner. Det kan føre til at 20 mennesker mister jobben, advares det.

– En ny ledning vil rasere banen. For oss kan dette bli en katastrofe, sier daglig leder ved Moss & Rygge Golfklubb, Åge Erichsen.

– Men dere vil få erstatning?

– Jeg får endelig håpe det, men det er definitivt ikke poenget. Vi er rangert som en av verdens 1000 beste golfbaner. Med hvis linjen bygges tvers over banen, vil den bli helt ødelagt, sier han.

Borten Moes oppskrift: Borten Moes oppskrift: Slik bygges en vellykket kraftlinje

Tidlig fase

Statnetts kommunikasjonssjef Irene Meldal understreker at de har meldt inn til Norges vassdrags- og energidirektorat hele fire hovedalternativer for den nye kraftforbindelsen, og at man enda er tidlig i prosessen, kun på meldingsstadiet.

– I denne fasen er det viktig at alle som kan få sine interesser berørt, kommer med uttalelser både om hvor forbindelsen kan gå og hvilke konsekvenser som bør utredes innen vi søker konsesjon, sier hun.

Etter konsesjonssøknaden sendes, blir det nok en høringsrunde før myndighetene bestemmer hvilken løsning som skal velges.

Dekker økonomisk tap

Erstatningsspørsmål blir gjerne avklart på et senere tidspunkt, forklarer Meldal.

– Utgangspunktet er at man skal få en økonomisk erstatning som dekker det økonomiske tapet man får som følge av tiltaket, sier hun.

Styrt boring

Teknisk Ukeblad skrev nylig at Statnett vurderer å Slik kan jordkabel erstatte høyspentlinjer på enkelte steder av den planlagte traseen.

– Kan det være aktuelt å bruke styrt boring til å legge linjen i jordkabel under banen?

– Vi er nå i en veldig tidlig fase av prosjektet, der verken trase eller teknisk løsning er valgt. I utgangspunktet har vi ikke beregnet jordkabel i dette området. Dersom jordkabel skulle vise seg å være aktuelt, er det da to metoder å velge mellom: boring eller å grave grøft. Her synes det å være løsmasser, noe som tilsier at grøft skulle være den mest rasjonelle metoden for et eventuelt kabelanlegg, sier Meldal.

Les også:

Oslo kan slippe monstermaster

Vil verne trekkfugler mot kraftlinje-død

– Bygg norsk kraftlinje gjennom Sverige

Denne kraftlinjen berget Midt-Norge

Les mer om: