Kostnadsanslag økte med 1,5 milliarder på fire år

Milliardsmell for NAVs IKT-satsing.

Kostnadsanslag økte med 1,5 milliarder på fire år
Bommer: NAV innrømmer å ha bommet kraftig på kostnadsanslagene for IKT-satsingen. Bilde: Espen Zachariassen

Anslaget for kostnaden ved Navs datamodernisering ligger nå totalt 1,5 milliarder kroner høyere enn i 2011, opplyser Nav-sjef Joakim Lystad.

Han viste til at Nav i desember i fjor gjorde en ny kostnadsvurdering av hele prosjektet med å fornye etatens IKT-systemer.

– Etter prisjusteringen er estimatet for prosjekt 1, 2 og 3 samlet nå om lag 1,5 milliarder kroner høyere enn estimatet fra 2011, sier Lystad.

Han viste til at dette i hovedsak skyldes tre forhold, nemlig tap knyttet til prosjekt 1, merarbeid i prosjekt 2 og 3 og at arbeidet er mer komplisert og omfattende enn det som ble lagt til grunn i 2010 og 2011.

Lystad forklarte seg mandag i en åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om Navs IKT-modernisering.

Les også: – Norske IT-investeringer på 16 milliarder kroner er småtteri

Pluss 1,5 milliarder

Kostnaden for hele IKT-moderniseringen var opprinnelig anslått til 3,3 milliarder. Men Lystad bekreftet på direkte spørsmål at man nå kan plusse på dette beløpet med 1,5 milliarder kroner.

Han erkjente at det nå mye kritiserte og omtalte prosjekt 1 ikke gikk bra.

– Hovedårsaken til det var at det i 2010 ble planlagt å kombinere ny saksbehandlingsløsning for Nav med en løsning for uførereformen. Det viste seg å være feil.

Lystad viste videre til at Nav nå har gjort endringer.

– Vi har endret planer, strategier, ansvarsplassering og personer. Endringene har gitt resultater. Nå i 2015 er prosjekt 1 i rute etter de nye planene. Men jeg erkjenner at det er tapt penger på endringen, og at vi heller ikke har fått produsert alt det som var planlagt som grunnlag for den videre moderniseringen.

Les også: Snart skjer det noe drastisk med mobilsamtalene dine

Stykker opp

Lystad beskrev hvordan Nav nå stykker opp IKT-moderniseringen.

– Nav foreslår at prosjekt 2 hovedsakelig skal bestå av en løsning for foreldrepenger, mens løsning for sykepenger og sykefraværsoppfølging blir prioritert i prosjekt 3.

Nav-høringen er den andre om samme sak på vel to måneder.

– Vi er ikke fornøyd med at vi ikke får svar på det vi mener er vesentlig, nemlig hva er det som er grunnen til at vi ikke får tingene til? Hvor er det blitt av store beløp, og hvorfor er de tapt? sa kontrollkomiteens leder Martin Kolberg (Ap) til NTB før høringen.

Senere mandag skal arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) forklare seg i høringen. Det skal også tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Les også:

Tar 3D-skjermen til et nytt nivå

Windows 10 blir gratis for alle med Windows 7 eller 8

Norskutviklet antenne kan gi billigere bredbånd på bygda