Vegvesen-anke etter krangel om kvadratmetre langs Strømsveien førte ikke fram

Vegvesenet sparte lite på å anke.

Strømsveien ligger i bydel Alna i Oslo.
Strømsveien ligger i bydel Alna i Oslo. Martin Gramnæs
6. nov. 2018 - 08:50

Vegvesenet har oppgradert en eksisterende gang- og sykkelvei på en 800 meter lang strekning av Strømsveien i Alna i Oslo. Flere grunneiere ble ikke enige med Vegvesenet om erstatningen, og tok saken til retten.

Men før saken kom opp i Oslo tingrett ble det inngått minnelig avtale med fire grunneiere. Ved underskjønnets behandling var det kun firmaet LØL Invest som krevde erstatning.

Avsto grøntrabatt

Selskapet eier deler av Strømsveien og Caspar Storms vei, en eiendom på totalt 15 dekar. Firmaet har avstått på 225 m2 i en stripe langs Strømsveien til den nye gang- og sykkelvegen. Arealet besto dels av en grøntrabatt mot tidligere gang- og sykkelveg, og dels av et område som ble utleid til parkering.

Oslo tingrett fastsatte erstatningen til 990.000 kroner pluss omkostninger på drøye 100.000 kroner, men Vegvesenet var helt uenig og anket saken. Etaten mente at erstatningen skulle være kroner null – eller i det minste settes vesentlig ned.

Vegvesenet viste dels til grunneiers tilpasningsplikt, og dels til at tingretten har lagt til grunn en for høy utnyttelsesgrad (såkalt «tillatt utnytting» (TU) på 220 prosent). Etaten mente også at det skal gjøres fradrag for den fordelen det innebærer for LØL Invest at gang- og sykkelvegen er opparbeidet av Statens vegvesen.

Minimal betydning

«Et så lite areal som 225 m2, hvorav deler av arealet var en grøntrabatt, har ingen eller helt minimal betydning for utnyttelsen av en eiendom på nesten 15 mål,» heter det.

LØL Invest viste på sin side til at partene var enige om en tillatt utnytting på 220 prosent i tingretten. Med den utnyttingen vil avståelse av 225 m2 tomtegrunn medføre at salgbart areal ved en fremtidig utbygging reduseres med 495 m2. Det utgjør et økonomisk tap som må erstattes fullt ut, mente firmaet, og henviste til priseksempler fra nærliggende strøk som Østensjøveien, Tvetenveien og Brynsveien.

Avståelsen har også gjort at LØL Invest har mistet 120 kvadratmeter av et areale som leies bort til Unibuss til parkering av busser.

Lagmannsretten fant ikke at framtidig salgsverdi ville bli noe særlig mindre selv om tomta var 225 kvadratmeter mindre. Dermed ga ikke det poenget grunnlag for erstatning.

At firmaet mistet utleieareal var derimot relevant, og lagmannsretten kom i sitt overskjønn til at 720.000 kroner var en passende erstatning for det. Vegvesenet må også betale drøye 160.000 kroner i saksomkostninger – samt utgifter for skjønnsmedlemmene.

LES OGSÅ: Anbudskaos på E39 Svegatjørn – Rådal: Vegvesenet må lyse ut stor skiltjobb for tredje gang

LES OGSÅ: Vegvesenet har bestemt seg for å anke den såkalte OSSA-saken

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.