Komposittmast-striden: Tafjord slipper miljøtester

Komposittmast-striden: Tafjord slipper miljøtester
MÅ IKKE TESTE: Miljøklagenemda har avgjort at Tafjord ikke må teste avrenning fra komposittmaster produsert på polyuretanharpiks og E-glassfiber. Bilde: Melbye Skandinavia

Miljøklagenemnda har bestemt at Tafjord kraft ikke trenger å teste om komposittmaster forurenser drikkevann.

Nemnda har dermed avvist kravet fra hytteeiere og fastboende i Søre Sula om at kraftselskapet må ta utlekkingstester fra mastene de planlegger å sette opp i en trase over bebyggelsen i området.

Beboerne frykter avrenning og forurensing av drikkevannskildene, som består av ufiltrert overflatevann og noen brønner. De er også bekymret for at anleggsarbeidene vil forårsake at bostander mister sine naturlige drikkevannskilder, vet at vannets naturlige tilstrømningsveier flyttes på.

Bakgrunn: Kraftlinje stoppes av komposittprotest

"Relevant miljøinfo"

Miljøklagenemnda mener Tafjord kraft har oppfylt informasjonsplikten blant annet gjennom å legge ut produktinformasjon om mastene på sine nettsider, og oversendt omfattende produktinformasjon, blant annet om utlekkingsrisiko, gjennom Sikkerhetsdatablad og Teknisk Bulletin.

"Det at informasjonen er utarbeidet av produsenten innebærer ikke at den ikke er relevant miljøinformasjon etter produktkontrolloven." skriver nemda i avgjørelsen.

Kan ikke klage

Katrin Gentzsch i Beboeraksjonen på Søre Sula tar Klagenemdas avgjørelse til etteretning.

– Vi har ikke mulighet til å klage på denne avgjørelsen, så det eneste vi kan gjøre nå er å vente på konklusjonen til Olje- og energidepartementet, og transport- og anleggsplanen som Tafjord ikke har laget ennå.

Tafjord kraft er fornøyd med Miljøklagenemdas beslutning.

Håper på fortgang

– Vi er selvsagt glade for resultatet av nemndas arbeid. Nå gjenstår bare OEDs vedtak om at vi kan få benytte kompositt i stedet for kreosotimpregnerte stolper. Vi håper at den beslutningen ikke tar lang tid å fatte, sier nettsjef Bjørn Siem.

Tafjord kraft har informert om at komposittstolpene i all hovedsak er produsert av et harpiks som ikke er vannløselig, og at de øvrige stoffene er kapslet inn, eller har reagert med dette materialet slik at de ikke kan lekke ut i drikkevannet.

Komposittmast-striden: – Vi har ikke tillit til Tafjord kraft

Langtidsarbeid

Det er over ti år siden NVE ga konsesjon til å bygge en ny kraftlinje fra Nørve i Ålesund og til Ytre Sunnmøre. Linjen er bygget i etapper, og nå gjenstår bare et strekke av den aktuelle 132 kV-ledningen mellom Hareid og Sula.

Hele linjen skulle stå ferdig i fjor høst, men bekymring for avrenning fra kreosotimpregnerte tremaster, som lå klare til montering, gjorde at beboere og hyttefolk i Søre Sula krevde mastene fjernet.

Ett år forsinket

Tafjord kraft valgte å erstatte 20 av de kreosotimpregnerte mastene med komposittmaster for å unngå risiko for avrenning til drikkevannet. Beboerne vil imidlertid heller ikke ha disse mastene montert, og saken ligger nå til klagebehandling i OED.

Kraftlinjen blir dermed minst et år forsinket.

Føler seg misforstått

Gentzsch føler at mange ikke ser problemet de 28 fastboende og 22 hytteeierne står overfor.

– Vi har fått en del tilbakemeldinger på at folk er overrasket over at det ikke bare er hytter på Søre Sula, men at det faktisk bor folk her ute. Jeg tror heller ikke folk helt skjønner at vi mangler kommunalt drikkevann. Kraftmastene, som skal settes opp, er en ting, men det vi er bekymret for i denne saken er drikkevannet vårt, sier Gentzsch.

Les også: – Et totalt miljønøytralt materiale