BYGG

Kommunene har monopol, men i dag er prisene på landmåling vidt forskjellige fra sted til sted

Det er også kvaliteten på tjenesten.

2. mars 2016 - 13:46

Om du skal måle opp tomten din i dag, er både kvaliteten på informasjonen du sitter igjen med, og prisen du betaler, helt avhengig av hvilken kommune du bor i. 

Dette ønsker Tekna å gjøre noe med. Derfor ber foreningen om en  sertifiseringsordning for landmålere.

Ideen, støttes av flertallspartiene, skal nå opp til vurdering i Stortinget. 

Store prisforskjeller

Våren 2005 vedtok nemlig Stortinget å monopolisere oppmålingstjenesten, blant annet fordi prisforskjellene var store. En rask telefonrunde til noen ulike kommuner viser imidlertid at prisforskjellen på landmåling i dag er større enn noen gang. 

Ved oppmåling av en tomt på 750 kvadratmeter tar for eksempel Grimstad kommune knappe 14.000 kroner, mens Nesodden tar drøye 30.000. 

– Sånn skal det jo ikke være når bakgrunnen for prisen skal være selvkost. Det sier seg selv at kostnaden til en kommune ikke er dobbelt ås høy som en annen når man gjennomfører akkurat den samme oppgaven, sier Arve Leiknes i Tekna. 

Og legger til at det er mer enn prisen som varierer mellom landets ulike kommuner. 

– Et like stort problem er kvaliteten på det grunneieren sitter igjen med. I dag finnes det ingen krav til kompetanse for de som målet opp land, sier han. 

Vil oppheve monopolet

Forslaget til endring av dagens ordning er dermed todelt.

Første punkt går ut på å innføre en autorisasjon som sikrer faglig god kvalitet for landeiere i hele landet. Den andre delen av forslaget går ut på å oppheve kommunenes monopol på landmåling. 

– Ordningen vi har her i Norge hvor kommunene har monopol på landmåling er særnorsk. Om vi ser til nabolandene våre og nedover i Europa er det private aktører som gjør dette, sier Leiknes.

I Sverige og Finland er det i hovedsak staten som tar seg av landmåling, mens Danmark og nedover i Europa har private landmålere som utfører oppmålingen mens staten har ansvar for et oppdatert eiendomsregister

Leiknes mener at innføring av private aktører automatisk kan føre til bedre kvalitet og jevnere priser. 

– Konkurranse pleier aldri å være negativt for prisen på en tjeneste, sier han. 

Vil ha autorisasjon

Hvordan en autorisasjonsordning skal gjennomføres er ikke Leiknes sikker på. 

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Men vi mener det må ligge en grunnutdanning og en sertifiseringsordning til grunn, sier han. 

Leiknes får støtte fra Øystein Halvorsen i Rambøll.

– Det er høyst ulik kvalitet på landmålingene som ligger i de nasjonale registrene våre. Ved å innføre en autorisasjonsordning vil vi sikre at innbyggere får jevn kvalitet uansett hvor i landet de bor, sier han. 

Men heller ikke Halvorsen er sikker på hvordan en autorisasjon skal utføres. 

– Det må det være opp til politikerne å finne ut av, sier han. 

For høye priser

Også Halvorsen mener en oppheving av monopolet vil gi jevnere og lavere priser enn dagens. 

– Private bedrifter utførte 2350 oppmålinger i 2014 til en gjennomsnittspris på 11.000 kroner. Om du ser kommunale gebyrer ligger gjennomsnittsprisen på mellom 20.000 og 25.000 kroner, forteller han.  

Om 11.000 er den riktige snittprisen er ikke Halvorsen sikker på.

– Men privatisering vil helt klart gi en utjevning av prisen. Jeg tror 20.000 til 25.000 er for høyt. Private selskaper har gjerne et større behov for å være effektive enn de offentlige, og kan dermed i mange tilfeller gi en lavere pris, sier han. 

Tvert imot

At privatisering vil gi lavere priser er ikke Kjetil Lein i Nito like sikker på. 

– Vi tror rett og slett det er for naivt å tro at det å endre organiseringen av landmålere automatisk vil bety billigere tjenester. Tvert imot kan tjenestene bli dyrere. Vi ser heller ikke at det er noe stort problem med ulik pris, det kan være mange årsaker til det, sier han. 

Og viser til at kommunale ansatte har ulik lønn, som igjen vil gi ulik kostnad for landmålernes timepriser. 

– Da er det en bedre løsning å se på forbedringer innen dagens ordning, enn å endre selve ordningen, sier Lein.

Og legger til: 

– Et privat landmålingsfirma vil dessuten være avhengige av kommunen for å få all dokumentasjon de trenger i forkant av landmålingen. Vi betviler derfor at et privat oppmålingsfirma skal kunne måle noe billigere enn kommunen gjør i dag, sier han. 

Troverdige målinger

Kort sagt ønsker Nito å beholde landmålingstjenesten slik den er i dag, der kommunene står for all landmåling. 

– Det er lite klager og støy knyttet til dagens ordning. Det mener jeg vi kan tolke dit hen at kommunen gjør en god jobb, sier han. 

Lein mener dessuten at ved å bruke kommunen fremfor private aktører øker tjenestens troverdighet. 

– Folk stor tiltro til en offentlig person som kommer fra kommunen og gjør denne tjenesten. Om det blir privat kan følelsen av at den er uhildet bli borte, sier han. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.