KARRIERELONN

Kommunene betaler best til nyutdannede ingeniører

...og private foretak headhunter de beste fra kommunene.

Kommuner konkurrer med olje- og gassnæringen om nyutdannede. Løsningen er å tilby høyere startlønn enn andre sektorer.
Kommuner konkurrer med olje- og gassnæringen om nyutdannede. Løsningen er å tilby høyere startlønn enn andre sektorer. Bilde: colourbox.com

Lønnsstatistikk NITO 2012/2013

Gjennomsnitt/krPrivatKommuneStatenHelse
Startlønn36.20337.30736.35531.081
Lønn50.23143.68942.58937.912

Lønnsstatistikk Tekna 2013

Gjennomsnitt/krPrivatKommuneStatenPetroleum
Startlønn39.29637.95135.62438.923
Lønn62.65249.01847.60666.122

Nyutdannede ingeniører får høyest startlønn hvis de begynner å jobbe i kommunesektoren, viser NITOs lønnsstatistikk for 2013.

Den gjennomsnittlige begynnerlønnen for kommuneingeniører er 37.307 kroner i måneden, mens nyansatte i private sektor starter i med 36.203 kroner som første lønnsnivå. Det utgjør 1104 kroner i forskjell.

– Positivt

– Det er generelt stor forskjell i lønn i privat og kommunal sektor. Ofte er det snakk om flere hundre tusen kroner i årslønn, i privat sektors favør. Det er overraskende og positivt at nybegynnerlønna i kommunen er høyere. Det er kanskje er tegn på at kommunene ser behov for å rekruttere nyutdannede. Men dessverre går det ikke lang tid før lønna i privat sektor er betydelig høyere enn i kommunal sektor, sier Kjetil Lein, leder for forhandlingsutvalg kommune i NITO.

Begynnerlønnen for sivilingeniører i kommunesektoren ligger ikke så mye høyere, ifølge Teknas lønsstatistikk. De får 455.416 kroner i årslønn, eller 37.951 kroner månedslønn.

Dermed er det bare 644 kroners forskjell i månedslønn mellom sivilingeniører og ingeniører i kommunene.

Les også:

Har seg selv å takke

Lein sier at mange kommuner sliter med å rekruttere nyutdannede ingeniører.

I Nitos studentundersøkelse hvor 9000 medlemmer ble spurt, ville bare 2,7 prosent jobbe i kommunesektoren, mens 77 prosent mente at den private sektoren var en mer spennende arbeidsplass.

– Kommunesektoren har ikke vært flink nok til å markedsføre overfor unge ingeniører at det er gøy og utfordrende å jobbe i kommunen. Man får blant annet god kjennskap til saksbehandling, politiske systemer, forvaltning av lovverk samt godt innsyn i plan- og reguleringsarbeid. 

Han legger til at pensjon, ryddige arbeidsvilkår, barnehageplass, jobb til ektefelle, betalt flytting og hus er noe de kan tilby utenom lønn.

Også sivilingeniører foretrekker å jobbe innen næringslivet. Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse for 2012 viser at 80,6 prosent har fått seg jobb i privat sektor, de fleste innenfor bygg-, maskin-, marinteknikk- og petroleumsnæringer.

4,3 prosent av studentene fikk seg jobb innen kommunal sektor, mens rundt 15 prosent av studentene får jobber i statlig sektor, dette gjelder for eksempel endel av dem med fagbakgrunn innen biologi og planfag.

Lønnsforhandling: Tre trinn til høyere lønn  

Tar de beste fra kommunene

Selv om begynnerlønna for ingeniører er best i kommunesektoren, så er det den private sektoren som totalt sett har høyest gjennomsnittslønn - med 50.231 kroner. I kommunesektoren er snittlønna 43.689 kroner, altså 6542 kroner mindre per måned.

Erfaring som kommuneingeniør kan bli veldig attraktiv for det private næringslivet.

– Det er et paradoks at kommunen utdanner og oppdrar de nyutdannede til å bli dyktige ingeniører før de beste blir headhuntet til privat sektor. Og når kommuner ikke finner den riktige kandidaten til å demme opp for ingeniørmangelen, ansetter de personer uten den riktige kompetansen. Det fører til at noen kommuner er ute av stand til å utføre sine lovpålagte oppgaver.

Ifølge Lein medfører det at kommunene må kjøpe ingeniørtjenester fra konsulenter.

– Bra for konsulentene, men fordyrende for kommunene, mener Lein.

Les også: Disse kvalitetene leter hodejegerne etter

Konkurrer mot oljebransjen

Oslo kommune er en av kommunene som sliter med å få tak i elektro-, vann- og avløpsingeniører.

Lars Hem, sjefsingeniør i vann- og avløpsetaten, registrerer at ingeniørkullene som begynte å jobbe på 1970-tallet er i ferd med å pensjonere seg.

– Det er veldig vanskelig å rekruttere ingeniører som skal ta over etter dem. Svært mange vil heller ha jobb i næringslivet, og da særlig innen olje- og gassbransjen. Men vi har tett kontakt med Universitet i Ås og studiestedene i Trondheim for å få tak i ingeniører.

– Kommuner har fått urettferdig dårlig rykte på seg. Vi jobber faglig på et veldig høyt nivå, sier Hem.

Han sier at ingeniørlønnen i Oslo kommune er høyere enn mange andre steder.

– Det skyldes høye levekostnader, men også at det er vanskelig å få tak i ingeniører, sier Hem.

Les også: En av fire får jobb via etablert forhold til bedriften

Sivilingeniører får mindre

Sivilingeniører som begynner å jobbe i staten får lavere lønn enn ingeniører i staten:

Sivilingeniører får 427.497 kroner i startlønn, eller 35.624 kroner i måneden.

Ingeniører får 731 kroner mer når de begynner å jobbe for staten, eller 36.355 kroner i månedslønn.

Den generelle lønnsøkningen fra 2012 til 2013 var aller høyest i staten med hele 7 prosent økning, mot 5,7 prosent i kommunesektoren og 4,5 prosent i det private.

Den høyeste startlønna er for sivilingeniører finnes i privat sektor. De starter i snitt med en årslønn på 470.355 kroner, eller 39.196 kroner i måneden. 

Les også: Trenger flere ingeniører, færre sivilingeniører

Lavest lønn i helsesektoren

Bioingeniører og ingeniører som jobber i helsesektoren har lavest lønn, i følge NITOs lønsstatistikk.

Deres gjennomsnittlige lønn starter på 31.081 kroner.  Gjennomsnittslønna for ansatte i helsesektoren er 37.912 kroner. Det er 12.319 kroner forskjell mellom deres lønn og lønn til ingeniører i den private sektoren.

Ifølge en undersøkelse fra 2012 som Nito gjennomførte blant sine medlemmer i helsesektoren, er 46,6 prosent av bioingeniørene misfornøyd eller svært misfornøyd med lønnen de får. Bare 26,8 prosent av bioingeniørene svarte at de er fornøyd med hvor mye de tjener.

Les også: Dette blir ingeniører spurt om på jobbintervju

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.