KOFA

Kommunen skulle kjøpe traktor til snørydding: Felt i Kofa for regelbrudd

Kommunen sa en ting i konkurransegrunnlaget, men gjorde noe annet i praksis.

Bildet er tatt på Bakklandet i Trondheim, og har ikke noe med den aktuelle saken å gjøre.
Bildet er tatt på Bakklandet i Trondheim, og har ikke noe med den aktuelle saken å gjøre. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix
7. mars 2022 - 07:45

I desember 2020 inviterte Hadsel kommune i Nordland tre leverandører til en konkurranse om en traktor som først og fremst skulle brukes til snørydding. Kjøpet var anslått til under 1,3 millioner kroner. Tilbudsfrist var 11. januar 2021. Leverandørene kunne tilby flere ulike traktorer.

Kommunen sa den ville anta tilbudet med best forhold mellom pris og kvalitet, basert på disse tildelingskriteriene:

 • Pris (vektet 40 prosent)
 • Kvalitet (vektet 60 prosent)

Under priskriteriet ville laveste tilbud få ti poeng, mens de andre tilbudene ville få poeng basert på forholdet mellom laveste pris og deres avvik fra dette.

Kommunen fikk tilbud fra de tre inviterte leverandørene, deriblant Sortland Maskin/Eiksenteret Sortland, som tilbød tre ulike traktorer, og NOA Maskin, som tilbød én traktor.

I protokollen for anbudene datert 13. januar 2021 skrev kommunen at alle leverandørene kunne tilby det som var etterspurt, og at de formelle kravene fra kommunen var oppfylt.

To traktorer pekte seg ut som de mest aktuelle:

 • NOA Maskins Case 175 var priset til 1.052.719 kroner, og fikk ti poeng.
 • Eikmaskins MF 7719 var priset til 1.082.500 kroner, og fikk 9,72 poeng.

I tillegg tilbød Eikmaskin også en Fendt 720 og en MF 8s225. Og Felleskjøpet tilbød en John Deere 6175. 

Etter prøvekjøring mente kommunen at Case 175 var det mest egnede kjøpet med tanke på kost/nytte for kommunens bruk.

Alle traktorer fikk seks vektede poeng på kvalitet. Case-traktoren vant dermed konkurransen med totalt ti poeng. MF-traktoren fikk 3,89 vektede poeng under priskriteriet, og ble nummer to i konkurransen med en samlet sum på 9,89 poeng.

Kommunen signerte kontrakt med NOA Maskin 29. januar 2021. I mai tok Eikmaskin saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

Viste til mange feil

Eikmaskin mente dette var feil i konkurransen:

 • Konkurransen skulle vært kunngjort etter alminnelig forskrift – ikke etter
  forsyningsforskriften.
 • Kommunens beregning av anskaffelsens verdi var ikke forsvarlig. Kommunen har gjort fradrag for innbytteprisen på gammel traktor og har ikke tatt hensyn til opsjoner ved beregningen. Dermed er anskaffelsen ikke kunngjort og det er foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.
 • Under tildelingskriteriet «kvalitet» skulle kommunen gjort reelle vurderinger og gitt en poengscore som skilte de forskjellige tilbudene.
 • Kommunen skulle tatt hensyn til forskjeller i garantibetingelser ved poengscore for pris, av følgende årsaker: Eikmaskin tilbød fem års garanti- og serviceavtale begrenset til 5000 timer. NOA Maskin har tilbudt ett års fabrikkgaranti, mens importøren kan tilby garanti- eller serviceavtale på inntil fem eller sju år, uten at det sier noe om pris for slike garantier.
 • De manglende vurderingene innebærer et brudd på forskriftens § 8-11, og kommunen skulle også vurdert å avvise tilbudet fra NOA Maskin på grunn av manglende godkjenning som verksted fra Statens vegvesen. I det minste skulle manglende godkjenning ha fått konsekvenser for poengscoren.

Hadsel kommune avviste alt.

På folkemunne: Rolls-Royce

Klagenemnda viser i sin behandling av klagen til følgende: Kommunen skriver i sin protokoll at alle de tilbudte traktorene møter alle kravene. Etter vurdering og testing av utstyr finner ikke kommunen noen konkrete grunnlag for fratrekk etter hva det er spurt etter. Det gir inntrykk av at vurderingen er gjort opp mot visse minstekrav til traktorene, og ikke at kommunen har evaluert de relevante forskjellene mellom traktorene.

Kofa nevner dette: I sin evaluering skriver kommunen at traktorene fra Eikmaskin «Møter alle våre krav ++». For de andre traktorene står det «Møter alle våre krav». Eikmaskins Fendt 720 har dessuten fått kommentaren «På folkemunne Rolls Royce». Dette gir uttrykk for at det finnes kvalitetsforskjeller mellom traktorene som ikke er premiert ved evalueringen.

Klagenemnda bemerker dessuten at konkurransegrunnlaget sa at de innleverte besvarelsene skulle danne grunnlag for evalueringen av kvalitetskriteriet. Det var kun det skriftlige innleverte materialet som skulle tas hensyn til under evalueringen. Med andre ord: Prøvekjøringen var slik sett ikke i tråd med føringene som ble gitt i
anskaffelsesdokumentene.

Nemnda bemerker også at siden det var liten forskjell i pris og oppnådde poeng mellom nummer 1 og 2 i konkurransen, så var det ekstra viktig at det framgår av evalueringen at den er gjort i tråd med føringene i konkurransegrunnlaget.

Klagenemnda kommer til at Hadsel kommunes evaluering ikke er i tråd med enkelte av føringene som ble gitt i konkurransegrunnlaget. Det er et brudd på prinsippet om forutberegnelighet i lovens § 4.

Om en annen evaluering ville gitt et annet resultat? Det har ikke klagenemnda nok informasjon til å ta stilling til.

Kofa kommer til følgende konklusjoner:

Hadsel kommune har ikke foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Men: Hadsel kommune har brutt de grunnleggende prinsippene i loven § 4 ved evalueringen av tildelingskriteriet «kvalitet».

Sortland Maskin får ikke medhold i at kommunen har gjort en ulovlig evaluering av  tildelingskriteriet «pris».

Og: Firmaets krav om at NOA Maskin skulle vært avvist på grunn av manglende
dokumentasjon av sertifisering eller godkjenninger som verksted, eller at kommunen skulle lagt vekt på det ved tilbudsevalueringen, førte ikke fram.

Klagenemndas avgjørelse er datert 23. februar i år. 

De 183 Solarisbussene som kjører i Oslo sentrum er ikke de samme bussene Unibuss vant anbudet med i 2021.
Les også

Jussekspert: – Jeg stusser veldig

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.