PUKK OG GRUS

Kommunen kunngjorde gruskontrakt på ulovlig vis: Må betale 146.000 kroner i bot

Hå Kommune skulle kjøpe grusmasser, men konkurransen var en ulovlig direkte anskaffelse. Da ble det bot.

(Illustrasjonsfoto. Motivet har ingen tilknytning til saken.)
(Illustrasjonsfoto. Motivet har ingen tilknytning til saken.) Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen
27. okt. 2020 - 05:56

Hå kommune på Jæren i Rogaland lyste i juni fjor ut en åpen tilbudskonkurranse for en rammeavtale om kjøp av grusmasser, transport og mottak av overskuddsmasser.

Avtalen skulle vare i to år, med opsjon på forlengelse i inntil 1+1 år. Verdien av kontrakten var anslått til mellom 14 til 16 millioner kroner eks. mva. Tilbudsfrist var 12. juli 2019.

Kommunen fikk tilbud fra seks leverandører:

 • Grunn-Service
 • Stangeland Maskin
 • Risa
 • Erik Håland Maskin
 • Aniksdal Maskin
 • Ola Ramsland & Sønner

Leverandørene skulle fylle ut et prisskjema med en rekke enhetspriser på forskjellige kvaliteter på spesifikke masser, og priser for transport til spesifikke steder. 

23. juli meldte kommunen at den hadde valgt Erik Håland Maskin. I tildelingsbrevet redegjorde kommunen for hvordan den hadde vurdert priser og transportkostnader.

To av leverandørene klaget på tildelingen, og kommunen sendte så ut nytt revidert tildelingsbrev i september 2019. Der ble det rettet opp i en feil i evalueringen av transportprisene fra det første tildelingsbrevet, men det endret ikke på rangeringen av tilbyderne.

Firmaet Grunn-Service klaget anskaffelsen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) 4. desember 2019.

Busskaos i Oslo i vinter.Foto: Rodrigo Freitas / NTB
Les også

Vet ikke om tiltak for å unngå kaos er lovlige

Ulovlig direkte anskaffelse

Grunn-Service mente i sin klage at Hå kommune har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å kunngjøre anskaffelsen nasjonalt i Doffin, og ikke i TED. Anskaffelsen var dessuten feilaktig klassifisert som en bygge- og anleggskontrakt.

Videre hevdet Grunn-Service følgende:

 • Hå kommune hadde en plikt til å avlyse konkurransen, siden konkurransegrunnlaget var uklart.
 • Konkurransegrunnlaget inneholdt ikke informasjon om hvilken vekt Grunn-Service sine transportkostnader vil kunne få ved evalueringen. Evalueringen var derfor ikke forutberegnelig for leverandørene.
 • Hå kommune har brukt et ulovlig tildelingskriterium: «Foruten å være uklart, er kriteriet «egne transportkostnader» utpreget skjønnsmessig, uegnet til å identifisere det beste tilbudet og det er heller ikke gjenstand for konkurranse.»
 • Uklarhetene i konkurransegrunnlaget har også ført til at er feil ved evalueringen av tilbudene.

Hå kommune svarte blant annet dette:

 • Det er ikke gjort en ulovlig direkte anskaffelse. Anskaffelsens verdi er under EØS-terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter, og kunngjøring er derfor gjennomført i samsvar med regelverket.
 • Tildelingskriteriet er tilstrekkelig klart og ikke ulovlig. Priskriteriet har tilknytning til kontrakten, og er egnet til å utpeke det beste tilbudet.
 • «Egne transportkostnader» er ikke et selvstendig tildelingskriterium, men et moment i evalueringen av pris. Det fremgikk klart av konkurransegrunnlaget at det ville vektlegges. At det inngikk i vurderingen kan ikke ha vært uforutberegnelig.
Les også

Slik skal Bergen beskyttes mot klimaendringer og stormflo

Skulle ha vært kunngjort i TED

Kofa viser til regelverket: Kommunen har en plikt til å kunngjøre i Doffin alle anskaffelser som overstiger 1,3 millioner kroner eks. mva.

Anskaffelser som overstiger EØS-terskelverdien (på kunngjøringstidspunktet to millioner kroner eks. mva. for vare- og tjenestekontrakter, og 51 millioner kroner eks. mva. for bygge- og anleggskontrakter), skal i tillegg kunngjøres i TED-datatasen.

Så blir spørsmålet: Skulle denne konkurransen ha vært kunngjort i TED-databasen?

Ja, mener Kofa.

Klagenemnda forstår det slik at det er kommunen selv som skal utføre forberedende anleggsarbeider, som fjerning av masser, og preparering av underlaget. Leverandøren skal ikke gjøre noe annet enn å transportere massene.

Kommunen mener at kjøp og transport av grusmasser skjer i forbindelse med bygge- og anleggsprosjekter. Kontrakten skal derfor betegnes som en bygge- og anleggskontrakt.

Klagenemnda er ikke enig.

For Kofa framstår det som en blandet anskaffelse om kjøp og transport av masser. Varekjøpet utgjør kontraktens hovedelement. Kontrakten er dermed en varekontrakt, og den var over EØS-terskelverdien for varekontrakter.

Dermed skulle kontrakten vært kunngjort i TED-databasen. Det ble den ikke. Da er dette en ulovlig direkte anskaffelse, og Hå kommune hadde plikt til å avlyse konkurransen.

Samlet finner klagenemnda at kommunens opptreden er å betrakte som grovt uaktsom, og nemnda skal derfor ilegge overtredelsesgebyr. På grunn av flere formildende omstendigheter finner klagenemnda at et gebyr på fem prosent av avropenes totale verdi på 2.921.040 kroner er riktig. Og med avrunding av kronetallet blir gebyret som Hå kommune skal betale på 146.000 kroner.

Nemndas vedtak er fra 16. oktober i år.

Les også

E39 Betna-Stormyra: Sju firmaer vil være med i konkurransen om å bygge parsell til rundt 600 mill

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.