DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Kommunen brøt forskriften da den skulle kjøpe brøytetjenester

Brøytekontrakt på Sunnmøre ble klaget inn for Kofa etter at hjullaster ble traktor.

En hjullaster ble omgjort til traktor etter at brøytekontrakten var tildelt. Det felte Hareid kommune i Kofa. Hjullasteren på bildet er imidlertid svensk.
En hjullaster ble omgjort til traktor etter at brøytekontrakten var tildelt. Det felte Hareid kommune i Kofa. Hjullasteren på bildet er imidlertid svensk. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix
4. juni 2019 - 13:55

I oktober 2017 bad Hareid kommune på Sunnmøre om tilbud på snørydding og brøytetjenester. Kontraktene skulle gjelde fra signering og til og med hele brøytesesongen 2021/2022. Tilbudsfristen var 31. oktober 2017.

I konkurransegrunnlaget opplyse Hareid kommune at tildelingen ville gå til den med lavest tilbud. Kommunen ville også inngå avtale med én eller flere leverandører.  Det måtte være en ressurs, dvs. maskin og fører, per rode.

Én pris på to roder

Fire roder ble lyst ut:

Rode 2: Hareidsdalen

Rode 3: Ytre Hareid

Rode 4: Indre Hareid

Rode 5: Brandal med gang- og sykkelvei til Hareid.

Kommunen fikk inn seks tilbud, deriblant fra Com-Net Maskin og Olebuda Eigedom.

Olebuda Eigedom oppga i sitt tilbud én pris på rode 3 og 5. Den var på 248.000 kroner eks. mva. for beredskap per sesong og 840 kroner eks. mva. per time.

Olebuda innga også et tilbud for rode 5 alene. Her tilbød firmaet en pris for beredskap på 124.000 kroner eks. mva. og 840 kroner eks. mva. per time.

Kommunen måtte få avklart hva Olebuda mente, og fikk til svar at det var korrekt at det var lik beredskapspris på begge rodene: «Kr. 124.000,- per rode og 840,- per time, eks. mva. på begge priser.»

Rode 3 og 5 ble tildelt Olebuda. Com-Net Maskin og en annen tilbyder fikk de andre rodene. 

Com-Net Maskin brakte saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser 16. januar 2018.

Ordføreren deltok også

Com-Net Maskin mente dette: Konkurransegrunnlagets innholdsfortegnelse samsvarer ikke med innholdet i konkurransegrunnlaget. I selve konkurransegrunnlaget er det ikke oppstilt tildelingskriteriet knyttet til bruk av underentreprenører, erfaring og kompetanse.

Kompetanse og erfaring burde ikke vært utelatt ettersom dette er essensielt.

Ifølge konkurransegrunnlaget skulle leverandørene ha en ressurs per rode, mens Olebuda fikk to roder med en ressurs i tildelingen. Det er i strid med regelverket, mente klageren.

Olebuda hadde tilbudt en sammenslått pris på to roder. De fikk muligheten til å dele opp denne prisen. Det er et brudd på regelverket, særlig når ikke Com-Net Maskin fikk anledning til å delta i forhandlinger.

Com-Net Maskin reagerte også på at ordføreren i Hareid kommune deltok i konkurransen. Han er også daglig leder og styreleder i Olebuda. Han kunne ha tilgang til tidligere priser, og det ble stilt spørsmål ved habiliteten, og om han vil få samme behandling som andre entreprenører. Olebuda og teknisk etat sitter i samme hus, anførte Com-Net Maskin.

En forglemmelse

Kommunen svarte blant annet at ved en forglemmelse var ikke innholdsfortegnelsen i konkurransegrunnlaget oppdatert. Men teksten i konkurransegrunnlaget var riktig. Feilen er ikke av en slik karakter at den kan ha virket inn på utfallet av konkurransen, mente kommunen, som ellers avviste alle anklager fra Com-Net Maskin.

Kofa var langt på vei enig med kommunen, men kom til at kommunen har brutt forskriften på ett punkt:

Konkurransegrunnlaget la opp til at det skulle oppgis en pris per rode. Kravspesifikasjonen sa klart at oppdraget skulle bemannes med en fast ressurs, det vil si én maskin og én sjåfør per rode.

I det opprinnelige tilbudet hadde Olebuda oppgitt at selskapet ville bruke en traktor og en hjullaster om hverandre til å utføre oppdraget i rode 3 og 5. Her kommenterer Klagemenda at den ikke kan se at konkurransegrunnlaget stenger for en slik løsning, men konkurransegrunnlaget krever at begge maskiner hver for seg tilfredsstiller kravene som stilles til en «ressurs».

Ifølge klagenemnda er det springende punktet om kommunen kunne legge til grunn at den opprinnelig tilbudte hjullasteren oppfylte kravene i konkurransegrunnlaget. Med utgangspunkt i Olebudas egen omtale av hva hjullasteren var ment brukt til, stiller nemnda seg noe tvilende til om den tilbudte hjullasteren alene oppfyller konkurransegrunnlagets krav til en maskin som kan brøyte, rydde, skrape og strø en hel rode.

Hjullaster ble til traktor

I forbindelse med nemndas behandling av saken kom det fram at kommunen etter at tildelingsbeslutningen ble tatt den 13. november 2017 hentet inn dokumentasjon fra Olebuda for de tilbudte ressursene.

Olebuda presenterte da et forsikringsbevis som viste at selskapet planla å bruke to traktorer til å uføre oppdraget. Den ene, en John Deere 9380, ble registrert med Olebuda som eier 8. desember 2017, ved vognkort utstedt 21. desember 2017.

«Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at dette er en annen maskin enn den lettere hjullasteren som ble oppgitt i det tilbudet som var gjenstand for evalueringen og tildelingsbeslutningen,» heter det i Kofas behandling.

Nemnda mener at endringen fra en traktor og en hjullaster til to traktorer styrker oppfatningen av at den opprinnelig tilbudte hjullasteren ikke alene oppfylte de krav som konkurransegrunnlaget stilte til en «ressurs». Olebudas tilbud tilfredsstilte derfor ikke kravet om en ressurs per rode.

Klagenemnda kommer dermed til at Hareid kommune har brutt anskaffelsesforskriftens paragraf 9-6 (2) ved å tildele både rode 3 og 5 til Olebuda. Dette er en feil som kan ha hatt betydning for resultatet av konkurransen.

Com-Net Maskins anførsler om inhabilitet, uklart konkurransegrunnlag og ulovlige avklaringer førte altså ikke frem.

Klagenemndas avgjørelse falt den 31. mai i år.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.