KOFA

Kommunen ble klaget inn til Kofa for vei- og anleggsavtale, men brøt ikke reglene

En kommunal rammeavtale for vei- og anleggsarbeid skapte litt dårlig stemning. Men Kofa kom til at kommunen hadde sitt på det tørre i den prosessen.

(Illustrasjonsfoto: Bildemotivet har ingen tilknytning til saken.)
(Illustrasjonsfoto: Bildemotivet har ingen tilknytning til saken.) Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen
28. feb. 2023 - 05:45

I oktober i fjor gikk Gran kommune på Hadeland ut med en anbudskonkurranse for en ny rammeavtale med flere leverandører for leie av anleggsmaskiner, mannskap, lastebiler, rigg og utstyr.

Anslått verdi var på 100 millioner kroner, og avtalen skulle vare i tre år (1+1+1). Tilbudsfrist var satt til 1. november 2022.

Kommunen aktet å inngå kontrakt med de tre entreprenørene med laveste pris. De tre
ville rangeres ut fra prisnivåene, og ved avrop ville prioriteringen av leverandørene skje ved at kontrakten gikk til den best rangerte leverandøren som hadde kapasitet til å utføre oppdraget – den såkalte fossefallsmetoden.

Kommunen opplyste at den blant annet hadde behov for å leie en borerigg (størrelsen var ikke definert) som var egnet til arbeid med vei- og VA-anlegg i både flatt og kupert terreng.

Entreprenørene skulle også tilby mannskap innenfor disse områdene:

  • Bergsprenger/bergsprenger leder
  • Formann/ADK-rørlegger
  • Grunnarbeider
  • Stikningsarbeider

Åtte entreprenører leverte tilbud. Blant de var Brødrene Eidsand (rangert som nummer én), Åsmund Pettersen & Sønn (nummer to) og Gjøvik Graveservice (nummer tre).

I anskaffelsesprotokollen hadde Brødrene Eidsand opplyst at de ikke ville bruke underleverandører på kontrakten.

Litt senere begjærte Åsmund Pettersen & Sønn (heretter kalt ÅPS) innsyn i tilbudet fra Brødrene Eidsand (heretter: BE). ÅPS viste til at konkurransegrunnlaget ba om forpliktelseserklæringer der hvor en leverandør skulle støtte seg på underleverandør. ÅPS kjente ikke til at BE hadde egne ressurser for boring og sprengning.

Gran kommune svarte at BE hadde bekreftet at selskapet ikke skulle støtte seg på underleverandører i rammeavtalen. ÅPS sendte deretter to klager på tildelingen, men ingen av dem ble tatt til følge.

I desember 2022 sendte ÅPS saken til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

Kommunen har sagt at den venter med å inngå kontrakt inntil klagenemnda har
behandlet saken, og saken er derfor prioritert av nemnda.

Dette klaget firmaet på

ÅPS mente at tilbudet fra BE skulle avvises, og at ÅPS dermed skulle innstilles som nummer én i konkurransen. Årsak: BE har ikke egne ressurser for boring og sprenging, og leverte ikke forpliktelseserklæring fra underleverandør i tilbudet, noe som sto i kravene i konkurransegrunnlaget. Kort sagt: Et vesentlig avvik fra anskaffelsesdokumentene.

Dessuten: Kommunen har plikt til å kontrollere hvorvidt BE faktisk vil være i stand til
å gjennomføre oppdragene i henhold til kontrakten uten å bruke underleverandør. ÅPS mente at kommunen var informert om at BE ikke skulle være i stand til å gjennomføre boring og sprenging på egen hånd, og kommunen kan følgelig ikke stole på opplysningene i tilbudet fra BE.

Kommunen mente på sin side at de ikke hadde brutt regelverket. Ja, BE har riktignok bekreftet at de ikke vil bruke underleverandører for noen deler av gjennomføringen av kontrakten. Men: Konkurransegrunnlaget må tolkes slik at det er tale om et kontraktskrav. Ettersom det ikke er snakk om et kvalifikasjonskrav, var det ikke nødvendig med forpliktelseserklæring på tilbudspunktet.

Og Kofa var enig med kommunen

Kommunen får medhold i Kofa.

Det handler en del om tolkning av hva som er beskrevet. Tilbudet tolkes objektivt i lys av konkurransegrunnlaget for å avgjøre om det foreligger avvik. Konkurransegrunnlaget tolkes for å kartlegge hvilke krav som er stilt, og tilbudet tolkes for å undersøke om tilbudet tilfredsstiller disse kravene.

Som Kofa skriver: I denne tolkningen tar man utgangspunkt i den alminnelige språklige forståelsen, men andre momenter, som formål og sammenhengen i og mellom dokumenter, vil også kunne få betydning.

Slik konkurransen var lagt opp, skulle leverandørene inngi enhetspriser for maskiner, mannskap osv. I tilbudet forpliktet entreprenørene seg til å levere de kontraktsfestede tjenestene ved avrop, og i tilfelle at kontrakten vil bli gjennomført uten å bruke underleverandører. Men: Konkurransegrunnlaget kan ikke forstås slik at leverandøren måtte disponere de aktuelle elementene da tilbudet ble gitt.

Hvis det blir slik at entreprenøren misligholder sine forpliktelser etter avtalen, så vil kommunen være beskyttet av reglene om såkalte misligholdsbeføyelser, og likeledes vil de andre tilbyderne være beskyttet av forbudet mot vesentlige endringer.

Kofa skriver at en oppdragsgiver likevel vil ha plikt til å kontrollere opplysningene i leverandørens tilbud dersom det foreligger forhold eller opplysninger som gir spesiell foranledning til det.

Men her var det ikke grunnlag for noen slik kontroll.

Konkurransegrunnlaget kan uansett ikke forstås slik at leverandøren måtte disponere maskiner og mannskap på tidspunktet da tilbudet ble gitt. Klagenemnda kan ikke se «at en ikke nærmere underbygget påstand om at valgte leverandør ikke vil være i stand til å gjennomføre de bore- og sprengningsarbeider avtalen gjelder i henhold til de avrop som måtte skje, gir spesiell foranledning til slik kontroll.»

Kort sagt: Tilbudet fra BE inneholdt ikke noe avvik fra anskaffelsesdokumentene. Klagen fra ÅPS fører ikke fram.

Nemndas konklusjon fra 21. februar i år: Gran kommune har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

183 elektriske Solaris-busser trafikkerer Oslo Indre by. Alle trekker på bakerste aksling. Bussene som opprinnelig vant anbudet hadde imidlertid firehjulstrekk.
Les også

Stoppet kinesiske busser med firehjulstrekk – kjøpte tohjulstrekk i stedet

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.