Kommunen avlyste konkurransen - men ble felt på sine egne uklarheter

Kostbar avlysning av brøytekontrakt.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: NTB Scanpix
13. aug. 2018 - 09:49

Det kan koste å være uklar i konkurransegrunnlaget når du skal lyse ut brøytekontrakter. Lavangen kommune i Troms måtte nylig ut med nesten 700.000, hvorav over halvparten var advokatutgifter.

I april i 2016 ba Lavangen om tilbud på vintervedlikehold av
kommunale veger og plasser. Kontrakten var treårig, med mulighet for
forlengelse i inntil to år. Kommunen fikk fem tilbud, og valgte Tor-Erik Lind. Hans tilbud var på 850.000 kroner eks. mva. pr år.

Konkurrentene klaget

Røkeneshamn Maskin og Per-Erling Ellingsen sendte inn klage, og kommunen valgte deretter å avlyse konkurransen, med begrunnelsen at firmaene hadde tolket konkurransegrunnlagets krav om bemanning ulikt. Dermed kan leverandørene ha gitt usammenlignbare tilbud, noe som kan ha betydning for utfallet, og kommunen mente seg derfor pliktig til avlyse konkurransen. Dessuten var det andre krav i konkurransegrunnlaget som leverandørene hadde tolket ulikt, deriblant krav til undermontert skjær og krav om miljøklasse.

Kommunens beslutning om å avlyse konkurransen ble påklaget av Røkeneshamn Maskin og av Lind. Sistnevnte begjærte innsyn i tilbudene, og kommunen kom «ved en inkurie» (altså en forglemmelse) i skade for å sende prisskjemaet til Lind uten at delprisene var sladdet. Lavangen kommune fastholdt likevel avgjørelsen om å avlyse konkurransen, og lyste i oktober 2016 ut ny konkurranse om samme kontrakt. Denne gangen fikk Røkeneshamn Maskin kontrakten.

LES OGSÅ: Entreprenører fikk minst 6,3 millioner i bøter for dårlig vinterdrift forrige sesong

Skulle hatt kontrakten

Et par måneder senere stevnet Tor Erik Lind kommunen for retten.
Han mente at avlysningen av konkurransen var urettmessig og Lavangen
kommune skulle betale ham erstatning for den såkalte positive
kontraktsinteressen, altså det økonomiske tap han led av å ikke bli tildelt
kontrakten.

Nord-Troms tingrett kom til at kommunens avlysning av konkurransen var urettmessig, og at Lind skulle få 330.000 kroner i erstatning, samt få dekket sine omkostninger med 210.000 kroner eks. mva.

Kommunen anket dommen.

Under lagmannsrettens behandling viste kommunen til at kravet til bemanning var upresist formulert og ble forstått ulikt av tilbyderne. I konkurransegrunnlaget var det også krav om at alle kjøretøyer måtte være av Euroklasse 4, men også dette var tolket ulikt av tilbyderne, siden noen bare hadde oppgitt modell på kjøretøyene. Det var også uklarheter om prising av en spesiell rode.Samlet mente kommunen at det forelå flere feil ved tilbudet fra Lind som gjorde at det skulle ha vært avvist, dels at tilbudet hans ikke oppfylte kravene til bemanning i konkurransegrunnlaget, og dels at tilbudet ikke oppfylte kravet om dokumentasjon av miljøkrav for kjøretøyene. Kommunen ba om frifinnelse.

Og uansett mente kommunen at tingretten hadde vært for romslig med utmålingen av den positive kontraktsinteresse. Fortjenestemarginen til Lind var ikke sannsynliggjort, og det burde uansett skje en betydelig avkortning, mente kommunen.

Tor Erik Lind mente på sin side at han i tilbudet oppfylte bemanningskravet som var satt i konkurransegrunnlaget. Når det gjaldt krav om Euroklasse 4, viste han til at kjøretøy som er førstegangsregistrert etter 1. oktober 2006 er klassifisert som minst tilsvarende Euroklasse 4. Om et kjøretøy er klassifisert innenfor Euroklasse 4 er offentlig tilgjengelig informasjon. Maskinparken hans tilfredsstilte kravene.

LES OGSÅ: HAB krevde 50 millioner fra Vegvesenet - fikk 16

Mente prisen var for lav

Både tingretten og lagmannsretten viser til klagen fra en av konkurrenten, som tok opp spørsmålet om Linds bemanning. Konkurrenten begrunnet klagen med at prisen til Lind er så lav at han ikke kan ha tatt høyde for 24 timers beredskap, og viste til at lønns- og arbeidsvilkår skal være i henhold til gjeldende tariff. Retten kommenterer det med at
konkurrenten fremmet «en klage basert på at Lind ikke følger lønnsvilkårene i tariffen, ikke at han har misforstått kravet om bemanning.»

Ifølge lagmannsretten gir ikke konkurransegrunnlagets krav til bemanning grunnlag for misforståelser. Lind oppfylte kravet.

Og han hadde også sitt på det tørre når det gjelder Euroklasse 4. Retten finner det klart at å oppgi årsmodell er tilstrekkelig til å oppfylle kravet til dokumentasjon slik det er formulert i konkurransegrunnlaget.

Lagmannsretten er enig med tingretten i at ingen av forholdene tilsier
at kommunen hadde saklig grunn til å avlyse anbudskonkurransen, og at
avlysningen representerer en vesentlig feil fra kommunens side. Dessuten
legger lagmannsretten vekt på at avlysningen skjedde svært sent, cirka 1,5
måned etter at tildelingen var besluttet.

Kommunen var uklar

«De anførte grunnlagene for avlysningen er knyttet til det en
mener er uklarheter i kommunens egne formuleringer i konkurransegrunnlaget,» skriver lagmannsretten, som dermed forkaster anken.

Erstatningsnivået var dessuten kurant, mente retten, og Lavangen
kommune måtte dermed ut med de 330.000 kronene i erstatning, i tillegg til
saksomkostninger på 235.000 kroner for tingretten og snaue 130.000 kroner
for lagmannsretten.

LES OGSÅ: Tok ikke HMS på alvor - dømt til å betale 600.000 hver i foretaksbot etter dødsfall

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.