PUKK OG GRUS

Kommunen annullerte pukk- og gruskontrakt etter tildelingen: "Ulovlig", sier Kofa

Skulle masseuttaket bare være døgnåpent hele året – eller skulle det også være bemannet? Her ble det krangel.

(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) Foto: Jarle Skoglund
15. mai 2020 - 06:15

Grovt fortalt kan vi oppsummere det hele slik: Først var det viktig for kommunen at pukkverket var åpent hele tiden, slik at kommunen kunne hente masser når det passet.

Men senere ble det svært viktig for kommunen at uttaket var bemannet også.

Det var både feil og ulovlig, siden kommunen da endret premissene for sin skjønnsmessige vurdering underveis i konkurransen.

Så dermed får Eigersund kommune i Rogaland en smekk på fingrene fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Og siden kommunen har sagt at den vil vente med å inngå kontrakt til klagenemnda har behandlet saken, så kan vi regne med at den opprinnelige tilbyderen får kontrakten likevel.

Vi må ta det fra starten: Eigersund kommune lyste i november 2019 ut en åpen
anbudskonkurranse for en rammeavtale om kjøp av pukk og grus. Varighet: To år, med opsjon på forlengelse i inntil 1+1 år. Verdien av kontrakten var anslått til seks millioner kroner eks. mva, og tilbudsfrist var 9. desember 2019.

Kommunen skulle selv hente masser etter behov.

I konkurransegrunnlaget redegjorde kommunen for at den ønsket tilgang 24/7, og tilbyderne skulle redegjøre for åpningstider og tilgang til pukkverket. Dokumentasjonen ville inngå i tildelingskriteriet «kvalitet og service» under evalueringen. Kriteriene så slik ut: Pris 70 prosent, og kvalitet og service 30 prosent.

Kommunen skulle skjønnsmessig vurdere informasjonen og dokumentasjon knyttet til kvalitet og service.

I et punkt i kravspesifikasjonen sto det at «Det er ønskelig med tilgang til masseuttaket/depot 24 timer i døgnet, alle dager i året, dvs. «24/7/365»».

Tilbudsprisene for driftskontraktene i Vestland er klare. Bildet er ment som illustrasjon.
Les også

Vestland: Én entreprenør kan kapre to av tre kontrakter

Tre firmaer leverte tilbud

Disse tre leverte tilbud:

  • T. Holand Maskin
  • Bjarne Solli Graveservice
  • Ola Ramsland & Sønner

19. desember 2019 meldte kommunen at den aktet å signere kontrakt for 
rammeavtalen med Bjarne Solli Graveservice (heretter: BSG). I samme tildelingsbrev sto det at alle tilbyderne bekreftet at det ville være tilgang til masseuttak/depot 24/7/365, altså hele døgnet gjennom hele året.

Allerede dagen etter kunne kommunen melde at den hadde funnet feil ved evalueringen
av tildelingskriteriet «Kvalitet og service». Ny evaluering skulle gjennomføres.

Rett over nyttår ba kommunen om noen avklaringer fra BSG.

I sitt tilbud hadde BSG skrevet dette: «Masseuttak sikret med bom og at oppdragsgiver vil få tilgang med egen nøkkel/ID. Det vil alltid være operativ hjullaster i bruddet med digital vekt og registrering slik at oppdragsgiver kan laste den ønskede fraksjonen selv. Vi har 3 stk personer som bor tett ved masseuttaket/pukkverket. Dersom oppdragsgiver ønsker hjelp til å laste vil det være personell innen 15 min fra varsel mottas pr telefon.»

Kommunen hadde nå disse spørsmålene til det: «Er det slik å forstå at masseuttaket deres er ubetjent? Eller er det betjent på dagtid? Og er det mulig å utdype dette med hjelp av personell som bor ved masseuttaket? Er det slik å forstå at disse vil være tilgjengelig for oppdragsgiver innenfor en bestemt tidsrom?»

BSG svarer noen dager senere: «Bruddet på Ribelen er i utgangspunktet ikke bemannet, dersom det ikke er så stor massetransport hele eller deler av dagen, at dette er forsvarlig. Ref. vårt svar i vedlegg 4, pkt 6 (ref 3.1.5 i kravspesifikasjon) Vi forventet å kunne avklare og planlegge daglig drift og koordinering i samråd med Eigersund kommune i et avklaringsmøte. Det er ikke krav i forespørselen om åpningstid med bemanning, bare krav om tilgang til bruddet 24 timer 24/7/365.»

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Et viktig skritt mot enda smartere boliger
Et viktig skritt mot enda smartere boliger
Fensfeltet i Telemark kan skjule store mengder sjeldne jordarter - og dermed bli viktig for forsyningssituasjonen i Europa.
Les også

Fensfeltet: Skal utrede solkraft, betongfabrikk og thoriumkraftverk

Ny tildeling

Kommunen annullerte kontraktstildelingen den 3. februar 2020. Ny tildeling ble vedtatt, og nå blir det Ola Ramsland & Sønner som får kontrakten.

Årsaken er at kommunen nå har evaluert «kvalitet og service» blant annet på denne måten: «Når det gjelder service vurderes leverandørenes besvarelser noe ulikt. En viser til forskjeller mellom tilbydernes beskrivelse/redegjørelse for åpningstid/tilgang. Viser til at to av tilbyderne har oppgitt åpningstid med betjent uttak, mens en tilbyder ikke har dette. Alle bekrefter ellers at oppdragsgiver vil ha tilgang til masseuttak/depot 24/7/365.»

Kommunen hadde også laget en oversikt over poengscoren etter ny vurdering:

  Ola Ramsland & Sønner Bjarne Solli Graveservice (BSG)
Kvalitet og service 3,0 2,4
Pris 6,49 7,0
Samlet score 9,49 9,4

BSG sendte saken til Kofa i mars 2020, og mente at kommunen hadde brutt regelverket ved å omgjøre den opprinnelige tildelingsbeslutningen. Kravet til forutberegnelighet er også brutt når bemannet åpningstid er vektlagt i evalueringen av tildelingskriteriet «Kvalitet og service». Susidiært mente BSG at kommunens vurdering av at åpningstid med betjent uttak gir bedre poengscore enn at personell bistår innklagede 24/7 med 15 minutters varsel er uforsvarlig og i strid med likebehandlingsprinsippet. Kommunens poenggivning er uansett «uforholdsmessig, vilkårlig og grovt urimelig».

Kommunen mente på sin side følgende:

Det var feil ved den opprinnelige tildelingsbeslutningen, og omgjøringen var derfor lovlig.

Den nye tilbudsevalueringen var forutberegnelig, siden det framgår klart av
konkurransegrunnlaget at bemannet åpningstid kan vektlegges i evalueringen.

Evalueringen bryter ikke med likebehandlingsprinsippet, og er forsvarlig. «Dersom klagers anførsler imøtegås, forutsetter dette at oppdragsgivers skjønnsutøvelse innskrenkes ut over det rettskildene gir grunnlag for,» heter det noe kryptisk.

(Illustrasjonsfoto. Kjøretøyet og veistrekningen har ingen tilknytning til saken.)
Les også

Gikk glipp av oppdrag til 249 millioner på grunn av feilprising

Javisst kan en tildeling gjøres om 

Kofa bemerker først og fremst at ifølge forskriften kan en tildelingsbeslutning omgjøres før kontrakt er inngått, dersom den er i strid med forskriften. Ja, dersom det finnes feil ved tildelingsbeslutningen, så har oppdragsgiver ikke bare rett, men også plikt til å rette opp. Eksempelvis slik: Hvis evalueringen ikke er i samsvar med de føringene som fremgår av konkurransegrunnlaget, og hvor evalueringen dermed er i strid regelverkets krav til forutberegnelighet.

Men det går ikke å bare skifte mening underveis. Oppdragsgiveren kan ikke gjøre om en beslutning bare fordi den skjønnsmessige vurderingen har endret seg. Klagenemnda viser til at den i en rekke saker har påpekt at det er innklagede, altså i dette tilfellet kommunen, som må sannsynliggjøre at det utøvde skjønnet var i strid med forskriften.

Nemnda sier det slik: «Slik klagenemnda leser konkurransegrunnlaget, var det først og fremst tilgangen til masseuttaket som var viktig for innklagede. Dette var fremhevet på to ulike steder i konkurransegrunnlaget. For en rimelig opplyst og normalt påpasselig tilbyder, var det ikke grunn til å lese konkurransegrunnlaget slik at man ville bli premiert for å tilby en bemannet åpningstid. At innklagede ikke tok hensyn til dette i den opprinnelige tildelingsevalueringen, representerer således ingen feil ved evalueringen. Innklagedes valg om å vektlegge dette forholdet, bygger – med innklagedes egne ord – på «en [ny] skjønnsmessig vurdering av den informasjon og dokumentasjon som fremkommer i forhold til kvalitet og service». En slik endret skjønnsmessig vurdering, har innklagede som nevnt ikke anledning til å foreta.»

Kommunen mener riktignok at det ikke er gjort en ny vurdering av samme faktum, men
derimot at det er gjort en ny vurdering av et annet faktum, men det hjelper ikke. Disse faktumene burde kommunen ha fått med seg tidligere.

Klagenemnda bemerker at: «...forskjellen mellom tilbudene på dette punktet kommer frem av anskaffelsesprotokollen som innklagede utarbeidet ved den første tilbudsevalueringen. Det synes derfor som at innklagede var klar over disse opplysningene allerede ved den opprinnelige tilbudsevalueringen.»

Så da ble konklusjonen fra Kofa slik: Eigersund kommune har brutt forskriften § 25-1 fjerde ledd ved å omgjøre tildelingsbeslutningen av 19. desember 2019 ut fra en endret skjønnsutøvelse.

Kofas kjennelse er fra 11. mai i år.

Metrobussene i Trondheim er 24 meter lange, men har likevel mye mindre problemer på vinterføre enn de 18,7 meter lange leddbussene i Oslo.
Foto: Gorm Kallestad / NTB
Les også

Lengre og tyngre busser enn i Oslo – langt færre innstillinger

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.