DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Kommune brøt forskriften i vinterdriftkontrakt - må lyse ut rode på nytt

Årsak: Kommunen brukte feil kriterium i utlysningen.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Statens vegvesen
18. juni 2018 - 08:00

I desember i fjor lyste Balsfjord kommune i Troms ut en åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikeholdstjenester.

Den totale kontraktsverdien ble anslått til 55 millioner kroner ekskl. mva.. Kontrakten er inndelt i 13 roder, og de interesserte kunne gi tilbud på en eller flere roder.

Kommunen fikk inn 11 tilbud. På rode B, som denne saken gjelder, mottok kommunen fire tilbud, deriblant fra de to firmaene Brødrene Karlsen Anleggsdrift og OJ Anlegg.

Klaget og fikk medhold

Kontrakten for rode B ble først tildelt Brødrene Karlsen. OJ Anlegg hadde den laveste prisen (1.376.000 kroner), og fikk dermed full score (10 poeng) på priskriteriet. Brødrene Karlsens tilbud var på 1.677.000 kroner, og firmaet scoret 8,2 poeng på pris. Men Brødrene Karlsen ble ansett å ha tilbudt det beste utstyret.

Med tildelingsbrevet fra kommunen fulgte en redegjørelse for hvordan hver av tilbyderene hadde scoret på mannskap og forskjellige kategorier av utstyr. OJ Anlegg påklaget evalueringen, og mente at kommunen hadde oversett opplysninger om utstyr i deres tilbud.

Kommunen tok klagen til følge og oppjusterte evalueringen, med den følge at OJ Anlegg fikk bedre poengscore og dermed ble tildelt kontrakten. Det ville ikke Brødrene Karlsen ha noe av, og firmaet klaget inn avgjørelsen for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i mai i år.

LES OGSÅ: Magne Sveen nådde ikke fram med søksmål mot staten

«Uforsvarlig evaluering»

Brødrene Karlsen mente at kommunens evaluering av kriteriet «utstyr» var uforsvarlig. Men viktigst, ifølge Brødrene Karlsen, var at kommunens bruk av kriteriet «mannskapsliste» var ulovlig.

Firmaets argumentasjon ser slik ut: «Slik kriteriet er utformet, og slik det er evaluert, tar det i realiteten sikte på å sikre at leverandørene er i stand til å oppfylle kontrakten. Hvor mange personer som utfører arbeidet, sier ikke noe om kvaliteten på bemanningen. Det fremgår ikke av konkurransegrunnlaget om det er den tilbudte bemanningens «organisering, kvalifikasjoner og erfaringer» som skal vurderes. Denne feilen kan ikke rettes på annen måte enn ved å avlyse konkurransen»

Balsfjord kommune hevdet derimot at de hadde holdt seg innenfor det innkjøpsmessige skjønn som må utøves. Når det gjaldt mannskapslisten så mente kommunen at den tilbudte bemanningen er vurdert opp mot behovet i hver enkelt rode: «Hvor mange personer som utfører arbeidet er relevant for utførelsen og har således tilstrekkelig tilknytning til ytelsen. Det er ikke riktig at kriteriet er anvendt som et kvalifikasjonskrav,» hevdet kommunen.

LES OGSÅ: Surt tap for Vegvesenet i rettstvist om dyrket mark for søte jordbær

Er mannskapsliste relevant?

Kofa viser til Anskaffelsesforskriftens § 18-1 (3) bokstav b). Her gis det anvisning på særlige vilkår som må være oppfylt, dersom det brukes et kriterium relatert til bemanningens organisering, kvalifikasjoner og erfaring; forutsetningen er at «kvaliteten på bemanningen er av stor betydning for utførelsen av kontrakten», som det står i forskriften.

Kofa vurdering ser slik ut: «Hvor mange personer som er dedikert til det konkrete oppdraget, vil etter omstendighetene kunne være relevant som ledd i en totalvurdering av «den tilbudte bemanningens organisering, kvalifikasjoner og erfaringer». I denne konkurransen er det imidlertid utelukkende lagt opp til en vurdering av antallet personer. Innklagedes påstand om at det er «relevant» hvor mange personer som skal utføre oppdraget, gir ikke nemnda tilstrekkelig grunnlag for konstatere at kvaliteten på bemanningen – herunder organiseringen av denne – har stor betydning for utførelsen av kontrakten.»

Klagenemnda finner dermed at kriteriet «mannskapsliste» ikke er lovlig, fordi vilkårene i forskriften § 18-1 (3) bokstav b) ikke kan anses oppfylt.

Vekten som kommunen la på mannskapslisten tilsvarer 0,8 poeng av tilbudenes totalscore, og med fradrag for det ville Brødrene Karlsen fått bedre poengscore enn OJ Anlegg. Kofa finner det også nærliggende at kriteriet om mannskapsliste har hatt betydning for utformingen av tilbudene. Feilen har derfor hatt betydning for utfallet av konkurransen for rode B. Konkurransen om rode B må følgelig avlyses.

Men: «Nemnda har ikke grunnlag for å ta stilling til om dette også gjelder de øvrige rodene.»

Balsfjord kommune informerte i mai Kofa om at kontraktsinngåelsen ville bli utsatt til klagenemnda har behandlet saken. Saken har derfor vært prioritert hos Kofa.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.