KOFA

Kofa: Vegvesenet ble klaget inn for konkurranse om konsulenttjenester

Men nemnda konkluderte: Etaten har ikke brutt regelverket.

15. nov. 2021 - 08:51

Statens vegvesen (SVV) sendte 26. august 2020 ut en åpen anbudskonkurranse for konsulenttjenester innenfor IT. Verdien ble anslått til 650 millioner kroner. Avtalen var sagt å ha en varighet på fire år, med opsjon på forlengelse i 1+1+1+1 år.

Tilbudsfrist var 5. oktober 2020. Tildelingskriterier var pris (60 prosent), kvalitet (30 prosent) og forståelse av bistand (ti prosent).

Sju leverandører sendte inn tilbud innen fristen, deriblant Capgemini Norge og Kantega. Capgemini Norge ble tildelt kontrakten 23. oktober.

Kantega klaget på beslutningen kort etter, og mente at Capgeminis tilbud måtte avvises. Klagen førte ikke fram. SVV signerte kontrakt med Capgemini i november. Kontrakten startet 1. desember.

SVV har opplyst at på grunn av covid-19, ble etaten nødt til å forlenge den planlagte perioden med kompetanseoverføring fra eksisterende til ny leverandør. Kantega er avtroppende leverandør og SVV engasjerte firmaet ut februar 2021 for å bidra med kompetanseoverføringen til Capgemini.

Kantega sendte klage Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) 1. februar 2021.

Illustrasjonsfoto: Stedet og maskinen på bildet har ingen tilknytning til klagen.
Les også

Konkurrent mener entreprenøren ikke er kvalifisert til å bygge vei

Kantega: Flere brudd på forskriften

Kantega mente dette:

 • SVV brøt forskriften, siden etaten skulle ha avvist Capgemeni. Årsak: Det mangler forpliktelseserklæring mellom Capgemini og underleverandør.
 • Dessuten: SVV har brutt forskriften ved ikke å avvise Capgemini på grunn av «antesipert mislighold» av kravet om at konsulentene skulle ha sitt arbeidssted «i eller i nærheten av kundens kontor i Trondheim». Kantega mente at kravet til arbeidssted skal anses som en del av kravspesifikasjonen, men at samme avvisningsrett også finnes dersom kravet anses som et kontraktskrav.
 • Så dersom nemnda mener at kravet er et kontraktskrav, mente Kantega at SVV har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Da er det snakk om manglende oppfølging av kontraktskravet om arbeidssted, og det innebærer en vesentlig endring av den inngåtte kontrakten. Det må betraktes som en ny kontraktsinngåelse som skulle vært kunngjort.
 • Og endelig, og atter subsidiært, som det heter i juridiske termer: Dersom nemnda skulle kommer til at kravet til arbeidsted er et kontraktskrav som ikke behøver å håndheves, så mener Kantega at kravet ikke har tilstrekkelig tilknytning til leveransen. Dermed er det i strid med forskriften.
Batterifabrikken Giga Arctic til Freyr Battery i Mo Industripark er lagt i dvale.
Les også

Rødt reagerer kraftig på Freyr-krav: – Blir verre og verre

Etaten avviste alt

Vegvesenet avviste kontant alt sammen, på følgende grunnlag:

 • Selskapet som Capgemini tilbød konsulenter fra, ble fusjonert inn i Capgemini i mars 2020. Forpliktelseserklæring var dermed ikke påkrevd.
 • Om arbeidssted i eller ved Trondheim: Kravet til er et kontraktskrav, og skulle først oppfylles ved utførelse av kontrakten. I Capgeminis tilbud var det ingen holdepunkter for at leverandøren ikke ville forholde seg til kravet om arbeidssted i Trondheim.
 • Det foreligger ingen vesentlig endring. Kontraktens krav om arbeidssted er ikke blitt håndhevet i perioder hvor det nasjonalt eller lokalt har vært påbud eller oppfordring om bruk av hjemmekontor som følge av covid-19. Ellers har kravet vært håndhevet som avtalen forutsetter.
 • Og for det siste: Kravet til arbeidssted anses som vesentlig for kontrakten og er viktig for effektiv ressursutnyttelse.
Brøytebil med biogass.
Les også

Biogass-biler: «Dau i motoren, god å kjøre»

Full seier til Vegvesenet

Vegvesenet får fullt og helt medhold fra Kofa:

 • Underleverandøren Sogeti Sverige AB ble fusjonert inn i Capgemini Norge AS i mars 2020. Det er dermed ikke nødvendig med forpliktelseserklæring.
 • Kravet om arbeidssted: Nemnda finner ingen holdepunkter for at kravet skulle oppfylles før gjennomføringen av kontrakten. Utgangspunktet er også at en oppdragsgiver må kunne stole på opplysninger i et tilbud. SVV hadde ingen plikt til å avvise valgte leverandørs tilbud.
 • Håndteringen av kravet til arbeidssted fra kontraktens oppstart og fram til april 2021: SVV har forklart at man ble enig med Capgemini om å forholde seg til nasjonale og lokale retningslinjer, samt påbud om bruk av hjemmekontor. Klagers anførsel fører ikke frem.
 • Og så den atter subsidiære anførselen: Ifølge Kofa bygger den på en forutsetning om at Vegvesenet ikke håndhever kontraktskravet. Og det stemmer jo ikke.

Kofas vedtak fra 9. november i år: Statens vegvesen har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Enkelte dager i vinter innstilte Ruter alle avganger i Oslo og Akershus.
Les også

Vet ikke om tiltak for å unngå kaos er lovlige

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.