PROSJEKTER

Kofa om oppdrag på fv 169: Vegvesenet brøt ikke anskaffelsesforskriften

Anlegg Øst Entreprenør fikk ikke medhold i klagenemnda.

Strekningen av fylkesvei 169 som nå bygges ut går et par kilometer østover fra krysset til riksvei 22.
Strekningen av fylkesvei 169 som nå bygges ut går et par kilometer østover fra krysset til riksvei 22. Ill: Statens vegvesen
20. sep. 2019 - 13:08

Det dreier seg om fylkesvei 169 Hølandsveien ved Gan i Fet kommune på Romerike. Selve anleggsprosjektet er kjent som fylkesvei 169 Fjellsrud-Stensrud. Arbeidene startet høsten 2018, og veien skal være ferdig høsten 2020.

Konkurransen ble lyst ut i april 2018. Da kunngjorde Statens vegvesen Region øst på vegne av Akershus fylkeskommune en åpen anbudskonkurranse om utførelsesentreprisen for å bygge den cirka to kilometer lange strekningen. Tilbudsfrist var 28. mai 2018.

Kontrakten var beskrevet slik: «Hølandsveien har lav standard og mange avkjørsler mellom Fjellsrud og Stensrud. Vegen legges derfor om lenger sør for dagens trasé. Ny veglinje vil gå over noe dyrka mark, men i hovedsak i skog og randsone. I vestenden bygges det et nytt vegkryss med rv. 22 som en rundkjøring. I østenden skal det bygges et nytt vegkryss mellom dagens fv. 169 og den nye vegen, samt lokalveger.»

Fikk hele sju tilbud

Vegvesenet fikk sju tilbud innen fristen, deriblant fra Anlegg Øst Entreprenør (med en pris på 82,5 mill. kr.) og Huser Entreprenør (79,8 mill. kr.).

Vegvesenet ba 7. juni 2018 om supplerende dokumentasjon fra Huser Entreprenør. Det gjaldt kvalifikasjonskravet knyttet til kvalitetssikringssystemet.

Firmaet sendte inn supplerende opplysninger den 10. juni.

Kontrakt ble tildelt Huser 15. juni 2018, mens Anlegg Øst ble rangert som nummer to. Noen uker senere klaget Anlegg Øst tildelingen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

Vegvesenet og Huser Entreprenør signerte kontrakt i august 2018.

Kvalitetsstyringssystemet ble springende punkt

Et viktig punkt i sammenhengen, og hovedgrunnen til klagen, er disse setningene i konkurransegrunnlaget: «Leverandøren skal ha et velfungerende kvalitetsstyringssystem for leveransen, basert på ISO 9001:2015 eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter. Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon.»

Huser Entreprenør hadde i sitt tilbud skrevet at firmaet «benytter system for kvalitetssikring og HMS levert av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Systemet heter KSMEF. Vi har tilpasset systemet til vår bedrift og innarbeidet rutiner som sikrer at systemet jevnlig gjennomgås, oppdateres og etterleves.».

Huser Entreprenør opplyste videre i tilbudet at firmaet ikke var sertifisert for noen av de to påkrevde ISO-standardene, men at firmaets system med tilhørende dokumenter i KSMEF er i tråd med både ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Flere brudd på reglene 

Anlegg Øst Entreprenør mente i sin klage til Kofa at Vegvesenet hadde brutt anskaffelsesforskriften. Huser Entreprenør skulle vært avvist fordi firmaet ikke oppfylte kvalifikasjonskravet knyttet til kvalitetsstyring. Lest i sammenheng med dokumentasjonskravet må kvalifikasjonskravet forstås som et sertifiseringskrav. Huser Entreprenør har ikke ISO 9001:2015-sertifisering, eller til hensikt å bli sertifisert. Mente altså Anlegg Øst.

Videre mente Anlegg Øst at Huser ikke hadde dokumentert et system som er innholdsmessig likeverdig, og at det heller ikke er dokumentert jevnlig revisjon.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Anlegg Øst mente også at Vegvesenet hadde brutt den såkalte avklaringsadgangen i anskaffelsesforskriften ved å be om ettersendelse av dokumentasjon som bringer inn nye temaer ved kvalitetsstyringssystemet som ikke fulgte det opprinnelige tilbudet. Det ble heller ikke satt en kort tilleggsfrist for ettersendelse.

Vegvesenet avviste alt

Vegvesenet avviste at regelverket var brutt.

Riktignok var ikke Huser Entreprenør sertifisert for ISO 9001:2015, men det kreves heller ikke sertifisering slik kvalifikasjonskravet er formulert, mente Vegvesenet. Dokumentasjonskravet kunne nok vært bedre tilpasset det kvalifikasjonskravet som er stilt i konkurransen, men det kan likevel ikke endre innholdet i kvalifikasjonskravet, mente etaten.

Og Huser Entreprenør hadde levert tilstrekkelig dokumentasjon på et system som er innholdsmessig likeverdig. Dette er innenfor Vegvesenets innkjøpsfaglige skjønn å vurdere.

Vegvesenet var også uenig i at ettersendingen av dokumentasjonen var i strid med avklaringsadgangen: «Det ble bedt om en nærmere redegjørelse for opplysninger som allerede fantes i tilbudet.»

Kofa er kommet til at Vegvesenet har sitt på det tørre.

For det første mener Kofa at den ettersendte dokumentasjonen er innenfor regelverket. Det er snakk om utfyllende informasjon knyttet til et kvalifikasjonskrav.

Om fristen for innsending: Frist for ettersendelse av etterspurt dokumentasjon ble først satt til samme dag, 7. juni 2018 klokken 11.50. Da valgte leverandør svarte at det ikke var mulig for å overholde denne fristen, ble ny frist satt til 11. juni klokken 11.00.

Behovet for utsatt frist skyldtes at de to personene hos valgte leverandør som kunne svare på spørsmålene fra innklagede, ikke hadde tilgang til den nødvendige dokumentasjonen der de da befant seg. Nemnda kan ikke se at det er noe i veien for at den opprinnelige fristen ble utvidet i dette tilfellet.

Forskjellen på plikt og adgang

Så til det som dreier seg om forskjellen på plikt til å avvise et tilbud og adgang til å avvise et tilbud.

Klagenemnda refererer til at den flere ganger har uttalt seg om «forholdet mellom plikten til å avvise ved manglende oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav, og den skjønnsmessige adgangen som følger av forskriften § 24-2 (3) bokstav g) til å avvise i tilfeller hvor en leverandør har unnlatt å gi de opplysninger som oppdragsgiver har etterspurt som dokumentasjon for at kvalifikasjonskravet er oppfylt.»

Utgangspunktet er dette: Selv om et dokumentasjonskrav mangler, så utløser det ikke en plikt til å avvise en leverandør dersom leverandøren på annet vis har sannsynliggjort at kravet er oppfylt.

I denne saken innrømmet Vegvesenet selv at «dokumentasjonskravet kunne vært bedre tilpasset det kvalifikasjonskravet som er stilt i konkurransen», men etaten holdt fast på at dokumentasjonskravet ikke kunne få avgjørende betydning for fortolkningen av kvalifikasjonskravet.

Og det er Kofa enig i. Ordlyden i kvalifikasjonskravet gir ikke grunnlag for å kreve
at leverandøren skal være sertifisert. Etter nemndas syn bør man være varsom med å innskjerpe et kvalifikasjonskrav under henvisning til de tilknyttede dokumentasjonskravene.

Klagenemnda ser det slik: Når Huser Entreprenør først sendte inn et tilbud, og deretter supplerte det med å ettersende dokumentasjon, så har firmaet i denne saken dokumentert at det har et kvalitetsstyringssystem som ga Vegvesenet grunnlag for å mene at firmaet oppfylte kvalifikasjonskravet om et «velfungerende
kvalitetsstyringssystem for leveransen, basert på ISO 9001:2015 eller tilsvarende».

Klagenemndas konklusjon: Akershus fylkeskommune v/Statens vegvesen Region øst har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Klagenemndas avgjørelse er fra 17. september i år.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.