KOFA

Kofa om brøytekontrakt: Firmaet klaget for sent - og klagen var uten grunnlag

Brøyteentreprenøren var for sen i vendingen. Ikke mye medhold å få.

16. feb. 2021 - 05:57

I juli 2019 ville Askvoll kommune i Sunnfjord innhente tilbud på vintervedlikehold av kommunale veier. Anskaffelsens verdi var anslått til totalt 6,8 millioner kroner, og tilbudsfrist var satt til 4. september 2019.

Kommunen ville ha tilbud på brøyting i tre vintersesonger, i årene 2019 til
2022. Det var opsjon å å forlenge oppdraget i ett pluss ett år. Anskaffelsen gjaldt
totalt elleve roder, og hver rode ble ansett som et selvstendig anbud.

I konkurransegrunnlaget hadde kommunen skrevet at tildeling ville skje på basis av «det anbodet som er best for Askvoll kommune.»

Tildelingskriteriene var disse:

  • Pris
  • Teknisk stand på utstyr
  • Forventet kvalitet på utførelsen av arbeidet
  • Formelle og kvalitative krav
  • Kommunens tidligere erfaring med tilbyderen
  • Tilbyders erfaring med tilsvarende arbeid
  • Utrykningstid/beredskap

Og det var anført at «Dersom same traktor/maskin vert tilbydd både av lastebilsentral og eigar, vil byggherren stryke det anbodet som har høgst pris.»

Kommunen fikk inn fem tilbud innen fristen, deriblant fra Askvoll Maskinlag og Askvoll
Transport og Entreprenørservise.

Støtten til havvindprosjektet Goliatvind er den nest største fra Enova noensinne. Prosjektet vil bruke kraft fra land-kabelen til Goliat-feltet til å overføre strømmen som produserer til land.
Les også

Havvind-milliarder: – En investering for Norge

Så ble konkurransen avlyst

Leverandørene fikk brev 17. oktober 2019 om at konkurransen var avlyst, siden det var feil ved samtlige tilbud, og feilene medførte at de måtte avvises. Saken hadde vært oppe i formannskapet i kommunen. Konkurransen ville bli lyst ut på nytt.

mellomtiden inngikk kommunen kontrakt med Askvoll Maskinlag fra 15. oktober og ut 2019. Kommunens begrunnelse var at det var nødvendig å sikre vinterdriften fram til ny konkurranse var gjennomført og ny kontrakt signert.

Den avlyste konkurransen ble lyst ut igjen 4. november 2019. Anslått verdi var nå på seks millioner kroner, og tilbudsfrist var satt til 10. desember.

Det kom inn fire tilbud, også nå fra blant andre Askvoll Maskinlag og Askvoll Transport og Entreprenørservise.

13. desember meldte kommunen at samtlige roder var tildelt Askvoll Maskinlag.

Askvoll Transport og Entreprenørservise (heretter ATE) brakte klagen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i mai 2020.

Det er satt av et enormt område til Googles datasenter i Skien. Det vil kreve enorme mengder strøm, og nå har selskapet fått reservert 240 MW nettkapasitet.
Les også

Får 240 megawatt

Klagen ble sendt for sent

Sekretariatet til Kofa avviste å behandle deler av klagen, fordi den var sendt inn for sent. Fristen er på seks måneder i slike tilfeller. Konkurransen ble avlyst 17. oktober 2019. Klagen er fra 23. mai 2020.

ATE hadde klaget dels på den avlyste konkurransen, og dels kommet med anførsler om inhabilitet og offentliggjøring av priser. Alt dette ble avvist fra behandling.

Men: For den delen av klagen som gjelder ATEs påstand om ulovlig direkte anskaffelse, er det en frist på to år som gjelder. Uten at det hjalp.

Kontrakten som kommunen hadde med med Askvoll Maskinlag for halve oktober, november og desember i 2019 hadde en verdi på drøye 750.000 kroner. ATE mente her at kommunen hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved å gå til direkte anskaffelse av vintervedlikeholdsarbeider hos Askvoll Maskinlag etter at den
opprinnelige konkurransen ble avlyst.

Kofas kommentar: Utgangspunktet er at oppdragsgiver har plikt til å kunngjøre i Doffin alle anskaffelser som overstiger 1,3 millioner kroner eks. mva.

Kommunen mente at det ikke forelå kunngjøringsplikt for den aktuelle kontrakten.

Åge-Chistoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy.
Les også

Busskaoset i Oslo: Informerte ikke om omstridt bytte: Vraket varmepumpe og firehjulstrekk

Kontrakten var for liten

Kontrakten hadde en verdi på 46.667 kroner per rode. Timepris for utført arbeid ble satt til 725 kroner eks. mva. Ifølge kommunens regnskap ble det fra 15. oktober til 31. desember 2019 utbetalt totalt 752.948 kroner eks. mva. for brøyting, inkludert beredskap.

Kofa finner at kontrakten er under den kunngjøringspliktige terskelverdien på 1,3 millioner kroner eks. mva. Påstanden til ATE om at kommunen har gjort en ulovlig direkte anskaffelse, «kan derfor klart ikke føre frem».

Og siden sekretariatet fant at klagen delvis kom for sent, og delvis klart ikke kunne føre fram, så ble hele klagen avvist fra behandling i nemnda.

ATE klaget på dette vedtaket. Klageinstans er klagenemndas leder, som behandlet saken. Klagen ble ikke tatt til følge, og vedtaket om avvisning står fast.

Klagenemndsekretariatet avviste klagen 3. februar 2021, og klagenemndas leder tok sin avgjørelse 11. februar.

STAVANGER 20060920Ingen ble skadd etter at det brøt ut brann i en lastebil i Mastrafjordtunnelen  ...
Les også

66 tunneler oppfyller ikke minstekravene til sikkerhet

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.