KOFA

Kofa: Norsk Bergsikring fikk ikke medhold i klage mot Finnmarkskommune

Norsk Bergsikring mente konkurrenten skulle vært avvist fra konkurransen om skredsikring av vei.

Finnmarksveien i Hammerfest er temmelig lang.
Finnmarksveien i Hammerfest er temmelig lang. Foto: Google Maps
6. aug. 2020 - 05:15

Hammerfest kommune i Finnmark ville skredsikre terrenget over en vei i kommunen, og lyste ut arbeidet. I juni 2019 ble oppdraget gitt til DS Entreprenør. Men konkurrenten Norsk Bergsikring mente at DS Entreprenør skulle vært avvist, og klaget saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

Nå har Kofa avvist klagen fra Norsk Bergsikring, siden den klart ikke kan føre fram.

Før flomsikringen: Prognosen for en 200-årsflom med 20 % klimapåslag. Deler av Bismo havner under vann. Vannføringen i Otta er på snaue 1060 kubikkmeter i sekundet.
Les også

Store deler av bygda ble liggende under vann: Redningen: Et av Norges største sikringsanlegg

784 meter stive støtteforbygninger

Bakgrunnen er denne: Hammerfest kommune kunngjorde i mars 2019 konkurransen om å om levering, fundamentere og montere skredsikring i terrenget over Finnmarksveien 90. Det skulle bygges ti rader med til sammen 784 meter stive støtteforbygninger. Tilbudsfrist var satt til 29. mai 2019.

Kontrakten ville bli tildelt på grunnlag av «den laveste prisen forutsatt at kvalifikasjonskravene er oppfylt», som det sto i konkurransegrunnlaget.

Hammerfest fikk fire pristilbud. DS Entreprenør hadde den laveste prisen, og Norsk Bergsikring var nummer to.

Kommunen meldte i juni 2019 at DS Entreprenør ville få oppdraget. Men i august brakte Norsk Bergsikring saken inn for Kofa. Firmaet mente at konkurrenten skulle vært avvist fra konkurransen, siden DS Entreprenør etter Norsk Bergsikrings oppfatning ikke oppfylte kvalifikasjonskravet om kravet om «Tilstrekkelig økonomisk evne» eller
«God økonomi for å utføre kontraktarbeidet». 

Konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav om «Tilstrekkelig økonomisk evne» skulle dokumenteres gjennom siste årsregnskap med revisorerklæring og en kredittvurdering. Under «[k]rav til dokumentasjon av tekniske og økonomiske kvalifikasjoner» var det i tillegg krevd «God økonomi for å utføre kontraktarbeidet», som igjen skulle dokumenteres gjennom en kredittvurdering.

– Vi skulle gjerne løpt etter enda flere firmaer. Vi har informasjon som tilsier at vi kunne gjort det, sier leder Per Herman Pedersen i Krimenheten.
Les også

Etterforsket Killingmo, som nå må i retten – meldingene om arbeidskrim øker

Her var det lagt opp til mye skjønn

Kofa bemerker at det ikke var stilt minimumskrav til leverandørens kredittrating. Det var heller ikke spesifisert hva som skulle til for at årsregnskapet med revisorerklæring ville anses å gi uttrykk for «[t]ilstrekkelig økonomiske evne».

Kofa kommer til at slik som kvalifikasjons- og dokumentasjonskravet er utformet, var det lagt opp til en utstrakt skjønnsmessig vurdering av leverandørenes økonomiske evne til å utføre kontraktarbeidet.

«Vurderingen av om leverandørene har dokumentert en «Tilstrekkelig» økonomisk evne og «God» økonomi for å utføre kontraktarbeidet, kan i begrenset grad overprøves rettslig», som Kofa uttrykker det.

Norsk Bergsikring har i sin klage vist til DS Entreprenørs regnskap for årene 2016, 2017
og 2018. Norsk Bergsikring pekte på at DS Entreprenør hadde negativ egenkapital for alle tre årene. Selskapets revisor skal for hvert av at de tre årene ha bemerket at det forelå en
vesentlig usikkerhet som kunne skape tvil av betydning for fortsatt drift.

Illustrasjonsfoto: Stedet og maskinene på bildet har ingen tilknytning til klagen.
Les også

Mente konkurrenten ikke var kvalifisert til å bygge vei – møtte veggen

Konkursrisiko: 1,91 prosent

DS Entreprenør bestrider ikke det, men har forklart at det ble lagt vekt på den innsendte kredittvurderingen. Den viste at konkursrisikoen ble vurdert til 1,91 prosent, og at selskapet ble ratet til «593 Lave kredittbeløp anbefales: under gjennomsnitt risiko».

Av kredittvurderingen framgikk det også at DS Entreprenør fra 2009 og utover kun ved
to anledninger hadde blitt frarådet å bli gitt usikret kreditt. DS Entreprenør gjorde en kapitalforhøyning i 2019, og kommunen vurderte det dermed slik at firmaet hadde vist evne og vilje til håndtere økonomiske svingninger. Det ble også lagt vekt på at kontrakten i startfasen kun ville utløse mindre kostnader som rigging.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Et viktig skritt mot enda smartere boliger
Et viktig skritt mot enda smartere boliger

Kommunen forklarer at den så på DS Entreprenør som et selskap som hadde dokumentert tilstrekkelig økonomisk evne og god nok økonomi til å utføre arbeidet. Firmaet oppfylte dermed de aktuelle kvalifikasjonskravene.

Kofa finner ikke at Norsk Bergsikrings anførsler gir grunnlag for å sette denne vurderingen til side.

Sekretariatet i Kofa har funnet at klagen fra Norsk Bergsikring ikke kan føre fram, og den avvises dermed som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda.

Kofas avgjørelse er datert 27. juni 2020.

Jonas Nøland Kristiansen og Martin Hjelmeland deltok på Atoms4 NetZeros møte i Wien i oktober og hadde møte med konsulentene i Rystad Energy om kjernekraft da de kom hjem 13. oktober.
Les også

Forsker: Ville kalt rapporten om kjernekraft «et makkverk»

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.