KOFA

Kofa: Manndalen Maskin fikk ikke medhold i krangel om Kjerringdalsveien

Firmaet mente kommunen gjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Kofa var ikke enig.

Asfaltering, Veidekke, mai 2020
Asfaltering, Veidekke, mai 2020 Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen
7. jan. 2021 - 05:58

Kåfjord kommune i Troms sendte i september 2018 ut en tilbudsforespørsel til fem firmaer om rehabilitering av Kjerringdalsveien. Her ba kommunen om «å utføre 3
stikkrenneskift, fresing av eksisterende asfalt og ny asfaltering av 1000 m kommunal vei

Tilbudsfrist var satt til 15. oktober 2018, men ingen av firmaene leverte tilbud innen fristen.

I juni 2019 tok en av leverandørene fra den opprinnelige konkurransen kontakt med kommunen. Det var Blomstereng Landbruk & Maskin, som kom med et tilbud på fresing av asfalt og eventuelt skifting av stikkrenner.

Kommunen bestilte de tilbudte arbeidene i juli 2019. Oppdragets verdi ble anslått
til 460.000 kroner eks. mva. Det ble ikke laget noen kontrakt for arbeidene, som skulle starte i september 2019.

Område hvor utglindningen av elvebredden har fortsatt etter at uværet Hans sist høst forårsaket ras.
Les også

Vegvesenet: : Tar grep etter ny skredfare

Veien hadde gått i oppløsning

Manndalen Maskin påklaget anskaffelsen muntlig til kommunen, som deretter stoppet de bestilte arbeidene. Den 13. september 2019 var kommunen på befaring på det påbegynte arbeidet, og oppdaget da at veien var gått i oppløsning flere steder. Blomstereng ble leid inn til å gjøre umiddelbare utbedringer på veien. Denne anskaffelsen ble ansett som en hasteanskaffelse, og kostnadene ved utbedringene ble ikke anslått.

Manndalen Maskin klaget saken inn for Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i september 2019.

Like etterpå fikk kommunen faktura fra Blomstereng Landbruk & Maskin på totalt 996.174,50 kroner eks. mva. Summen omfattet både det arbeidet som var gjort i henhold til den opprinnelige bestillingen og de etterfølgende arbeidene som ble gjort i forbindelse med at veien var gått i oppløsning. Av totalsummen stammet 445.250 kroner fra arbeidet som opprinnelig var bestilt.

Manndalen Maskin mente at kommunen hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å bestille arbeidene på Kjerringdalsveien direkte fra Blomstereng.

Kommunen bestrider på sin side at den direkte anskaffelsen var ulovlig. Den forventede verdien av de bestilte arbeidene var under terskelverdi. Selv med de upåregnelige tilleggsarbeidene ble totalsummen for valgte leverandørs arbeider lavere enn terskelverdien, mente kommunen. Og tilleggsarbeidene ble dessuten ansett som en atskilt hastebestilling.

Kofa anfører at de arbeidene som kommunen endte opp med å bestille i juli 2019 hadde en anslått verdi på 460.000 kroner, men omfattet ikke nyasfaltering av veien. Arbeidene som Blomstereng gjorde på veien kostet totalt 996.174,50 kroner eks. mva. Også dette ligger under terskelverdien.

Kofa skriver: «All den tid verdien av det som er anskaffet ligger under terskelverdi, er det ikke nødvendig for klagenemnda å ta stilling til hvorvidt noe eller alt arbeidet er nødvendig arbeid som ikke kunne utsettes», og videre: «I denne saken er det imidlertid ikke inngått en kontrakt med verdi som overstiger terskelverdiene for kunngjøringsplikt, og det er heller ikke fakturert for arbeider som overstiger terskelverdi. Klagenemnda har dermed ikke grunnlag for å konstatere noe brudd på kunngjøringsplikten. Klagers anførsel om ulovlig direkte anskaffelse kan derfor ikke føre frem.»

Kofas konklusjon fra 18. desember 2020: Kåfjord kommune har ikke foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Fylkesvei 241 Buskerud
Les også

Konkurrent mener entreprenøren ikke er kvalifisert til å bygge vei

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.