DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Kofa: Krav til strøsingel i kommunal brøytekontrakt var ikke konkurransevridende

Entreprenøren fikk ikke oppdraget, og mente at kommunen hadde gjort flere feil i konkurransen.

14. juni 2021 - 06:43

Porsanger kommune i Troms og Finnmark gikk i slutten av juni 2020 ut med en åpen
anbudskonkurranse for vintervedlikehold av veiene i kommunen. Total kontraktsverdi var anslått til seks millioner kroner.

Kommunens veinett var delt opp i seks forskjellige roder, og leverandørene kunne gi deltilbud for hver rode. En av rodene var nummer to, som heter Billefjord-Snekkernes. Der skulle brøyteavtalen gjelde i fire år.

I konkurransen var det laveste pris som gjaldt, og det var presisert at massene for strøing av veiene skulle være i fraksjon 4-8, og ikke inneholde nullstoffer (0-4). Dessuten var det krav til forskjellige snødybder for når brøyting skulle starte. Likeledes het det seg at tilbyder pliktet å foreta brøyting fra første snøfall på høsten til siste snøfall påfølgende vår i kontrakten.

Tilbudsfrist var 17. august 2020.

Kommunen fikk to tilbud for rode to: Fra Johan Isaksen og Paulsen Entreprenør. Sistnevnte fikk kontrakten for denne roden, og kontrakt ble signert i midten av september 2020.

Mandag blir det avgjort hvem som får bygge ut havvind i det første området på norsk sokkel; Sørlige Nordsjø II. Fire konsortier er kvalifisert til å delta i auksjonen, men det er langt fra sikkert at noen av dem vil legge inn bud.
Les også

Dette er havvind-aktørene

Så ble det klage til Kofa

Johan Karlsen sendte inn klage til Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i slutten av februar 2021.

Karlsen hevdet følgende, ut fra Kofas framstilling i nemndas avgjørelse:

 • Kravspesifikasjon om strøsand i størrelsesorden 4–8 mm. er konkurransevridende.
  Valgte leverandør er den eneste tilbyderen med eget knuseverk i kommunen og som
  enklere kan produsere slik strøsand kommunen ber om.
 • Kommunens krav om brøyting fra første til siste snøfall, uten nærmere presisering av
  oppstarts- og avslutningsdato, gjør det uklart når kontraktsforpliktelsene starter og slutter. Det vanskeliggjør planlegging av driften, og favoriserer større tilbydere med mange ansatte som de lettere kan "sjonglere".
 • Konkurransegrunnlaget er utformet slik at det er uklart om det er stilt krav om
  nattbrøyting. Klager forstår vilkåret om maks snødybde nattestid som et krav om
  nattbrøyting, og har lagt dette til grunn i tilbudet sitt. Klager har fått opplyst av valgte
  leverandør at de ikke har lagt til grunn krav om nattbrøyting av hensyn til krav om nattero i tidligere anbudskonkurranser i kommunen. I samtaler med innklagede, har innklagede gitt uttrykk for at det ikke var intensjonen å innføre nattbrøyting. Uklarheten knyttet til nattbrøyting kan ha påvirket prisen på de innleverte tilbudene.
I januar jobbet entreprenørene med å rydde snø og is for å få unna smeltevannet i gatene.
Les også

Oslo: Vinterens snøkaos koster 103 millioner ekstra

Kommunen avviser alt

Svarene fra Porsanger kommune:

Fraksjonen på 4-8 mm strøsingel er godt egnet for strøing, og er vanlig i andre kommuner. Spesifikasjonen favoriserer ingen av leverandørene. Paulsen Entreprenør har opplyst at også de må kjøpe inn den aktuelle strøsingelen.

Tidsbegrensning fra første til siste snøfall er gjort for å gi større forutberegnelighet for
leverandørene. Da vet byggherre og entreprenør hva de har godtgjort per brøytesesong.
Kommunen opplever at dette er priset inn av tilbyderne, siden prisen er steget betydelig fra forrige anbudsrunde.

Brøyting nattestid: Det er kontrakten som regulerer når det skal brøytes. Det er lempet på kravene både for tidsrom og snødybde fra tidligere. Kommunen opplever at begge leverandørene har tolket anbudet likt, og det fremgår av kontraktsmøtet
med valgte leverandør at det skal brøytes nattestid ved behov. Det er liten prisforskjell
mellom tilbudene, og det taler for at leverandørene har forstått konkurransegrunnlaget
relativt likt.

Fabrikken til Chemring Nobel ligger på Sætre, med utslipp til Håøyfjorden i Indre Oslofjord. Det er like ved blant annet Håøya og Oscarsborg, som ses på bildet.
Les også

Asker: Klager på at sprengstoffabrikk får femdoble utslipp

Intet medhold å få

Og klagenemnda mener dette:

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Kravet om strømasser på 4-8 mm er et objektivt krav. Kommunen har begrunnet valget blant annet med at den gir mindre svevestøv, ligger bedre på vei og ikke gir behov for å strø så ofte. Kravet er saklig begrunnet.

Selv om Paulsen Entreprenør er den eneste med et knuseverk i kommunen og slik sett har mulighet til å produsere størrelsen selv, gjør ikke det spesifikasjonen ulovlig konkurransevridende. Paulsens mulighet til å produsere størrelsen selv, vil gjelde uavhengig av spesifikasjonen som gjelder.

Om brøyting fra første snøfall om høsten til siste snøfall om våren: Å angi vær- og føreforhold er en saklig avgrensning av kontrakten. Det flytter noe risiko over på leverandørene sammenlignet med en ren datoangivelse, men anvisningen er saklig og kan prises inn i tilbudene. Enkelte leverandører kan være bedrer rustet til å håndtere
en usikker oppstartsdato, men vilkåret innebærer ikke en ulovlig konkurransevridning, mener Kofa.

Nattbrøyting: Det framgår utvetydig av konkurransegrunnlaget at det er snødybden/forventet snødybde som regulerer spørsmålet om brøyting nattestid. Konkurransegrunnlaget er ikke uklart.

Konklusjon: Porsanger kommune har ikke brutt regelverket om offentlige anskaffelser.

Klagenemndas avgjørelse er avgitt 8. juni.

Fensfeltet i Telemark kan skjule store mengder sjeldne jordarter - og dermed bli viktig for forsyningssituasjonen i Europa.
Les også

Fensfeltet: Skal utrede solkraft, betongfabrikk og thoriumkraftverk

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.