KOFA

Kofa: Kommunen har igjen brutt reglene i en konkurranse om brøytekontrakt

Et firma fikk brøytekontrakten, men klarte ikke å dokumentere tilstrekkelig erfaring. Konkurrenten klaget til Kofa og fikk medhold.

2. mai 2023 - 05:56

I 2020 ble Dyrøy kommune i tidligere Troms fylke felt i Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) for uklarheter i en brøytekontrakt for kommunale veier. Nå er kommunen på tynn is igjen.

Bakgrunnen er slik: I november 2022 kom kommunen med en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vintervedlikehold på kommunale veier og plasser.

Kontrakten skal vare i inntil fire år (3+1). Tilbudsfristen var 2. desember.

I konkurransegrunnlaget var det stilt krav til en rekke tekniske og faglige kvalifikasjoner hos leverandørene. Kontrakten ville gå til den med lavest pris.

Tre firmaer leverte tilbud innen fristen:

  • TH Olsen Transport (som vant konkurransen)
  • O&S Maskin
  • Asfaltspesialisten (som har klaget saken inn for Kofa)

Kommunen ba TH Olsen Transport om å få oversendt dokumentasjon på at firmaet oppfylte kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner. Firmaet ettersendte 6. desember blant annet ny utstyrsliste, samt en punktliste over utdanningen og arbeidserfaringen til daglig leder i selskapet, samt opplysninger om referanser.

Kommunen fant så ut at det var tilstrekkelig, og tre dager senere ble kontrakten tildelt TH Olsen. Men det var små differanser ute og gikk; Olsens tilbud var på 16.626.500 kroner. Asfaltspesialisten ble rangert som nummer to med et tilbud på 16.977.436 kroner.

Asfaltspesialisten (som vi heretter kaller AS) klaget på tildelingen 27. desember, men Dyrøy kommune sto på sitt. AS sendte ny klage i januar. Da ble konsekvensen at kommunen hentet inn en mer beskrivende referanseliste fra TH Olsen, hvor det også fantes en oversikt over oppdrag hos fire av firmaets underleverandører.

Kommunen opprettholdt fortsatt tildelingen, og i februar i år sendte AS saken til Kofa. Kommunen venter med å inngå kontrakt til klagenemnda har behandlet saken, og den har derfor vært prioritert av nemnda.

Skulle vært avvist

AS mente at TH Olsen Transport skulle vært avvist fordi firmaet ikke oppfyller kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner, av disse årsakene:

  • TH Olsen leverte før fristen ikke dokumentasjon for at firmaet oppfylte kravet om tilfredsstillende erfaring fra tilsvarende leveranser. At firmaet fikk mulighet til å ettersende slik dokumentasjon etter fristen var dermed en forbedring av tilbudet. Dokumentasjonen som ble ettersendt var dessuten ikke tilstrekkelig.
  • TH Olsen manglet dessuten mye og viktig utstyr for oppdraget i sitt opprinnelige tilbud. At kommunen ber om dokumentasjon på at firmaet disponerer utstyr som ikke står i tilbudet, betyr at tilbudet blir forbedret.
  • Og viktigst: Kommunen skulle ha avvist tilbudet fra TH Olsen, og har dermed brutt regelverket. Det var stilt krav om at leverandørene måtte tilby veihøvel. TH Olsen gjorde ikke det verken i det opprinnelige tilbudet eller den ettersendte dokumentasjonen.

Dyrøy kommune avviste alt.

Kofa viser i sin saksbehandling til konkurransegrunnlaget. Her sto det blant annet at leverandørene skulle levere en liste med referanser «over inntil de tre største referansekunder de siste to år», med opplysninger om verdi, tidspunkt og navn på kunde.

Tilbudet fra TH Olsen inneholdt forpliktelseserklæringer fra seks underleverandører, og utfylt ESPD-skjema fra firmaet selv og én underleverandør. ESPD-skjema for resten av underleverandørene ble ettersendt etter fristen. TH Olsen leverte ingen
referanseliste i sitt opprinnelige tilbud, og bekreftet kun generelt gjennom ESPD-skjema at firmaet oppfylte samtlige kvalifikasjonskrav i konkurransen.

Klagenemnda mener det er klart at firmaet på tilbudstidspunktet ikke hadde dokumentert oppfyllelsen av kvalifikasjonskravet gjennom den generelle bekreftelsen i ESPD-skjema. Dyrøy kommune bestrider heller ikke det, for etter fristen ba kommunen TH Olsen om å sende inn mer dokumentasjon. Men når informasjonen kom, så inneholdt den kun opplysninger om kompetansen og arbeidserfaringen til daglig leder i selskapet. Klagenemnda «kan ikke se at denne dokumentasjonen viste hvordan valgte leverandør oppfylte kravet til tilfredsstillende erfaring fra tilsvarende leveranser

Så ble altså kontrakten uansett tildelt til TH Olsen. Men det var først etter at konkurrent AS klaget på tildelingen for andre gang, at kommunen ba om mer dokumentasjon fra TH Olsen. Kommunen forklarte at denne dokumentasjonen viste at minst én av underleverandørene til TH Olsen hadde tilfredsstillende erfaring fra tilsvarende
leveranser. Slik kunne altså firmaet oppfylle kvalifikasjonskravet ved å knytte til
seg denne underleverandøren.

Kunne ikke dokumentere erfaring

Kofa viser til forskriften. Her står det at dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til relevant faglig erfaring, skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner.

En del av problemet her er altså at det var levert forpliktelseserklæringer for seks underleverandører. Og i den andre avklaringsrunden ble det vist til oppdrag hos fire underleverandører, i tillegg til erfaringen til TH Olsen selv. Men: Riktignok forelå det dokumentasjon på tilfredsstillende erfaring fra en underleverandør, men det fantes ikke for flere av de andre.

Kofa sier det slik: «I denne saken var det dermed ikke tilstrekkelig å vise til erfaringen til én av seks underleverandører for å oppfylle dokumentasjonskravet knyttet til kvalifikasjonskravet.»

TH Olsen har dermed ikke dokumentert tilfredsstillende erfaring fra tilsvarende
leveranser, og skulle vært avvist fra konkurransen.

Siden nemnda kom til at TH Olsens tilbud skulle vært avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, så tar nemnda ikke stilling til de andre momentene fra AS.

Klagenemndas konklusjon fra 21. april i år: Dyrøy kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved ikke å avvise valgte leverandør fra konkurransen.

Stedet, personene og maskinene på bildet har ikke tilknytning til den aktuelle saken.
Les også

Mesta ble vraket – fylke brøt flere regler

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.