KOFA

Kofa: Kommunen gjorde feil da den skulle kjøpe ny feiebil til 2,5 mill

Kommunens vurdering av tilbudene var ikke konsekvent. Det var brudd på regelverket.

(Illustrasjonsfoto: Motivet har ingen tilknytning til saken.)
(Illustrasjonsfoto: Motivet har ingen tilknytning til saken.) Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix
2. mars 2023 - 05:59

Suldal kommune i Rogaland kom i fjor med en anbudskonkurranse for å skaffe seg ny feiebil, til en antatt verdi av 2,5 millioner kroner. Tilbudsfrist var 30. september.

Tildelingskriteriene i konkurransen var «Pris» (vektet 50 prosent) og «Kvalitet» (vektet
50 prosent).

Tildelingskriteriet «Kvalitet» var inndelt i underkriteriene «Brukervennlighet» (vektet 50
prosent), «Dimensjon og ytelse» (vektet 40 prosent) og «Miljø» (vektet 10 prosent).

Kvalitetskriteriet ville bli evaluert basert på kravspesifikasjoner som leverandørene skulle fylle ut. Det var i tillegg angitt at det var «ønskeleg med ei generell skildring og bilete/presentasjon av feiebilen».

Firmaene Bimo og Sandhaug leverte tilbud.

Sandhaug vant konkurransen

I oktober meddelte Suldal kommune at Sandhaug hadde det beste tilbudet. Firmaet hadde fått full score på pris og kvalitet, og fikk totalt 100 poeng.

Konkurrent Bimo ba om utvidet begrunnelse for vektingen og evalueringen av de
ulike tildelingskriteriene, og begjærte senere innsyn både i Sandhaugs tilbud og anskaffelsesprotokollen.

Kommunen sendte så ut et brev hvor blant annet følgende sto: «Det var små forskjeller. Vurdering av kvalitet vart gjort ut i frå utfylt kravspesifikasjon. Her var det små forskjellar på dei ulike punkta, i favør og disfavør på leverandørane. Punkt 5.0 og 5.3 er punkt der BIMO har scora marginalt dårlegare.»

Uansett så klaget Bimo på tildelingen, men kommunen tok ikke klagen til følge. Og i desember sendte firmaet saken til Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).

Bimo mente i det store og det hele at deres tilbud var vurdert som dårligere enn Sandhaugs tilbud, og uten at det var grunnlag for det. Bimo syntes at konkurrenten hadde fått uforholdsmessig god uttelling i evalueringen av tilbudene. Stridens epler var særlig svingradius, motormoment og en angitt hvitfarge på overbygg.

Bimo mente ellers i sin klage til Kofa at feilene som firmaet påberopte seg i konkurransen ikke skulle gi saklig grunn til å avlyse konkurransen. Med andre ord: I praksis skulle Bimo tildeles leveransen.

Suldal kommune hevdet at den hadde gjort alt riktig, men sa også at den avventet Kofas behandling. Dersom klagen ble tatt til følge av klagenemnda, ville kommunen gjennomføre ny konkurranse. Og saken ble derfor også prioritert hos Kofa.

Kommunen var ikke konsekvent

Det som klagenemnda i rund sum skulle ta stilling til, var følgende: Ble evalueringen av tildelingskriteriet «Kvalitet» gjennomført i samsvar med anskaffelsesregelverket?

Ifølge nemnda viser evalueringene at kommunen ikke har vært konsekvent.

For eksempel vurderingen av kravet til svingradius på feiebilen: Slik klagenemnda forstår Suldal kommunes evaluering av kravet, har kommunen sett hen til både svingradius og svingdiameter ved evalueringen av Bimos og Sandhaugs tilbud. Kommunen har endret sin evaluering av kravet flere ganger. Det «tilsier at innklagede ikke har hatt et bevisst forhold til hva som var gjenstand for evaluering under kravet», ifølge Kofa.

Og når det gjelder det hvite overbygget: Bimo mente at Sandhaug tilbød feil farge. Kofa skriver: «Valgte leverandør hadde imidlertid tilbudt en annen hvitfarge enn den som var oppgitt i kravet, noe som kan tilsi at valgte leverandør skulle fått trekk for dette, men ble likevel tildelt ti poeng ved evalueringen av kravet. Klager hadde ikke inntatt merknad i kolonnefeltet for dette kravet, og har dermed ikke fylt ut kravspesifikasjonen riktig, men fikk likevel også full uttelling. Innklagede har dermed heller ikke her forholdt seg til en konsekvent fremgangsmåte ved evalueringen.»

Da blir konklusjonen slik: Evalueringen av kvalitetskriteriet er ikke i samsvar med de grunnleggende prinsippene om forutberegnelighet og likebehandling i lovens § 4.

Mye uklart på flere områder

Så var det også det at kommunen ikke hadde opplyst hvilke krav i kravspesifikasjonen som tilhører de tre ulike underkriteriene under tildelingskriteriet «Kvalitet».

Ifølge konkurransegrunnlaget ville tildeling av kontrakt skje basert på tildelingskriteriene
«Pris» (50 prosent) og «Kvalitet» (50 prosent). Kvalitetskriteriet var inndelt i
underkriteriene «Brukervennlighet» (50 prosent), «Dimensjon og ytelse» (40 prosent) og
«Miljø» (10 prosent). Det var opplyst at kriteriet ville bli evaluert basert på leverandørenes utfylte kravspesifikasjon. Det var ikke opplyst hvilke krav i kravspesifikasjonen som tilhørte hvilket underkriterium.

Også her var det mye uklart, mener Kofa: «Klagenemnda forstår det slik at innklagede mener at begge leverandørenes besvarelse av kvalitetskriteriet var mangelfulle på noen punkter. Dette er imidlertid ikke gjenspeilet i innklagedes poenggivning under kvalitetskriteriet. Det er heller ikke gitt en oversikt over fordelingen av hvilke krav i kravspesifikasjonen som var knyttet til de ulike underkriteriene. Det er derfor uklart hvordan innklagede har forholdt seg til kravspesifikasjonen opp mot underkriteriene til kvalitetskriteriet, og dermed om fordelingen av evalueringskrav under de ulike underkriteriene har vært forutberegnelig. Dette utgjør brudd på prinsippet om etterprøvbarhet i lovens § 4.»

Og så dette med at Bimo mente at feilene de påberopte seg ikke skulle være saklig grunn til å avlyse konkurransen. Kommunen hadde jo på forhånd sagt at de ville avlyse konkurransen hvis klagen tas til følge av nemnda.

Nemnda finner det vanskelig å peke på hvordan feilen kan rettes uten å avlyse konkurransen. Kommunen har allerede utøvd et ulovlig skjønn. Den nærliggende løsningen er å avlyse konkurransen.

Konklusjon: Suldal kommune har brutt regelverket ved evalueringen under tildelingskriteriet «Kvalitet».

Nemndas avgjørelse er datert 8. februar i år.

– Av et totalbudsjett på 1,1 milliarder kroner koster det oss i år 15 millioner kroner ekstra å få lagt asfalt med de beste miljøpremissene, sa drifts- og vedlikeholdsdirektør Bjørn Laksforsmo i Vegvesenet.
Les også

Klimakrav: Kostet 15 mill. ekstra å legge asfalt: – Det lever vi godt med

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.