DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Kofa: Kommunen brøt anskaffelsesloven i brøytekontrakt

Kommunen ba først om pris fra et firma, men syntes det ble for dyrt. Så lyste kommunen ut kontrakten, men da fikk ikke firmaet anledning til å konkurrere på like vilkår med de andre.

(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) Foto: Bjørn Lund
9. mars 2020 - 13:33

Kofa kom til at kommunen har brutt prinsippet om likebehandling i denne saken.

Og kommunen det handler om er gamle Odda kommune, som fra og med 2020 er en del av nye Ullensvang kommune.

Odda overtok i 2018 ansvaret for Skjeggedalsveien i Tyssedal ved Sørfjorden i Hardanger. Statkraft hadde eid veien før. Kommunen ønsket å få noen til å brøyte den nye roden.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim
Bare i januar ble 25.000 bussavganger innstilt i Oslo og Akershus. Bildet er fra 2. februar..Foto: Arash A. Nejad
Les også

Får slakt: Dårlige beregninger og tekniske feil får skylden – ikke været

Ville slå sammen kontraktene

Kommunen tenkte først å slå brøytingen av Skjeggedalsveien sammen med en kontrakt som kommunen allerede hadde med firmaet S.P. Garberg Transport i Odda. Den kontrakten gjelder brøyting av naboroden Tyssedal. Garberg hadde også brøytet Skjeggedalsveien mens Statkraft eide veien.

Så: I august 2018 sendte kommunen en e-post til Garberg og ba om pris på brøyting av Skjeggedalsveien. Garberg skulle gi totalpris per år for brøyting av veien, samt timepris for mannskap og maskin for ekstraordinære timer. Det var også bedt om en redegjørelse for utstyr og mannskap til å betjene roden.

Garberg leverte 14. oktober 2018 tilbud med en totalpris per år på 540.000 kroner eksklusiv salt og sand for brøyting av veien.

Under «Utstyr og mannskap til å betjene roden + reserve» opplyste firmaet dette: «2 lastebiler 4 hjulstrekk med brøyte-strøutstyr. 2 traktorer 4 hjulstrekk med brøyte-fresstrøutstyr».

Direktør Magnus Krogh Ankarstrand i Yara Clean Ammonia har planer om å bygge flere ammoniakk-terminaler i Skandinavia.
Les også

Florø: Grønt lys for ammoniakkanlegg

Ble visstnok for dyrt

To dager senere var det oppstartmøte mellom kommunen og Garberg for brøytingen av Tyssedalroden. I møtet opplyste kommunen at Garbergs tilbud på brøyting av Skjeggedalsveien var for dyrt. Kontrakten ville bli lyst ut til tre leverandører.

Odda kommune sendte så forespørsel til firmaene Norvald Olsen og Veitech. Forespørselen inneholdt rodekart, prisskjema, et konkurransegrunnlag og en kravspesifikasjon som inneholdt Garbergs brøyteinstruks. Frist for å gi tilbud var 26. oktober 2018.

Norvald Olsen ga et tilbud på 500.000 kroner inklusive salt og sand. Garberg ble 
rangert som nummer to i konkurransen med sitt tilbud på 540.000 kroner. Veitech ble rangert sist med en totalpris på 872.000 kroner inklusive salt og sand. I konkurransen hadde kommunen evaluert Garbergs pris- og utstyrsskjema fra 14. oktober.

Kommunen meldte så at den ville velge Norvald Olsen til oppdraget. Men Garberg påklaget avgjørelsen, og viste blant annet til at selskapet ikke hadde mottatt  konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon.

Odda kommune svarte at den ikke stilte nøyaktige krav til hvilket utstyr som skal brukes, men at det selvsagt måtte passe til formålet, og kontraktøren måtte ha en reservemaskin i tilfelle havari.

Kommunen mente videre at «Vi kan ikke se at det ville utgjort noen vesentlig forskjell om vi sendte dere instruksen igjen, og dere var opplyst om at vi måtte ha en konkurranse mellom flere. Vi mener at dere har hatt god nok informasjon til å gi pris på de samme betingelsene som de andre, dere hadde også en stor fordel med å kunne bruke erfaringstall.»

Velforeningen på Bjertnestunet ønsker ikke å overta ansvaret for uteområdene før de er utbedret.
Les også

Nekter å overta fellesarealer: – Vi rører ikke noe som ikke er bygd opp slik det skal

«Kritikkverdig av kommunen»

Garbergs svar: «Prisen ble laget ut fra erfaringstall fra tidligere år, med påslag for ny veg inn til Ringedalen Kraftstasjon. Dette var et værhardt område som blåste igjen hele tiden, og således krevde mye tid.

Når dere kunngjorde at dette var for dyrt, og måtte lyses ut regnet vi det som en selvfølge
at vi fikk anbudspapirene fra dere, og fikk være med å regne i konkurranse med de andre.

Regnet og med at Kommunen hadde samme krav som Statkraft til snøfres, brøytebil med
4 hjulstrekk, og utstyr, og laget pris utfra det.

Mener det var kritikkverdig av kommunen å ikke sende meg anbudsgrunnlaget på lik
linje med de andre.» skrev Garberg i sitt svar. 

Kommunen inngikk kontrakt med Norvald Olsen 9. november 2018.

Garberg klaget saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i slutten av april 2019.

Garberg mente dette: Her har kommunen brutt regelverket ved at firmaet ikke har fått delta i konkurransen på like vilkår som de øvrige leverandørene.

Kommunen mente på sin side at Garberg hadde deltatt i konkurransen på like vilkår som de øvrige leverandørene. Selv om firmaet ikke fikk tilsendt konkurransegrunnlag med brøyteinstruks, så må Garberg ha forstått vilkårene for deltakelse i konkurransen ut fra sin erfaring som leverandør av brøytetjenester i Tyssedal, som skjer i henhold til kommunens brøyteinstrukser.

Kommunen hevder videre at Garberg måtte forstå at det var kommunens instrukser som skulle gjelde, ikke Statkraft sine. Og det gjaldt særlig siden Garbergs tilbud kom som følge av en prosess hvor kommunen forsøkte å ta brøytingen av Skjeggedalsveien inn den eksisterende kontrakten om brøytetjenester i Tyssedal.

Det er lagt ut flere millioner tonn tunnelboremasser som inneholder sulfat og uran på anleggsområdet på Åsland.
Les også

Fikk ikke informasjon om uran og sulfat i Follobanenmassene – varsler mulig erstatningskrav

Ingen komplisert avgjørelse

Klagenemnda brukte ikke lang tid på å komme til en konklusjon i saken.

Nemnda viser til at da en utvidelse av kontrakten ikke var mulig å gjennomføre innenfor anskaffelsesregelverkets rammer, så satte kommunen den påklagede konkurransen i gang.

I konkurransen valgte kommunen å bruke de prisene som Garberg allerede hadde gitt, og vurderte de opp mot prisene til de to leverandørene som ble invitert til å delta i konkurransen.

Garberg har vist til at pris- og utstyrsskjema for roden ble utfylt under forutsetning av at vintervedlikeholdet skulle skje på samme måte som tidligere. I kontrakten med Statskraft var det stilt spesifikke krav til type utstyr som skulle brukes ved brøytingen for å unngå skade på enkelte bygninger.

Kofa peker på konkurransegrunnlaget som kommunen senere sendte ut til Norvald Olsen og Veitech. Der var det ikke stilt krav om bestemt utstyr, slik Statkraft hadde gjort i sin kontrakt med Garberg. Dermed var det overlatt til leverandørene å avgjøre hvilket utstyr som var nødvendig for å unngå skade på bygningene.

Onsdag kunne energiminister Terje Aasland meddele at Ventyr vant auksjonen om å bygge ut havvindparken Sørlige Nordsjø II. Samtidig ligger det nå an til Usira Nord blir utsatt til neste år.
Les også

Det ble som bransjen fryktet: – Dagen derpå for Aaasland

Kommunen burde ha klargjort premissene

Nemnda er tydelig: Slik saken framstår burde Odda kommune ha klargjort hvilke krav som gjaldt for arbeidet.

Sitat fra Kofas kjennelse: «Det er oppdragsgivers ansvar å sørge for at premissene som ligger til grunn for tilbudet, er tilstrekkelig klart kommunisert, og henvisningen til avtalen om vintervedlikehold i Tyssedal kunne også forstås som en forklaring på bakgrunnen for at innklagede (kommunen) kontaktet klager (Garberg).»

Prisene til Garberg er også gitt under andre forutsetninger enn konkurrentene. Garberg ga priser i en forhandlingssituasjon hvor firmaet var eneste leverandør. De andre leverandørene ga priser i en konkurransesituasjon. 

Klagenemnda finner etter dette at Garbergs tilbudspriser ikke uten videre var
sammenlignbare med prisene i de to andre tilbudene. Tilbudene blir følgelig bedømt å være i strid med det grunnleggende prinsippet om likebehandling i anskaffelseslovens paragraf 4.

Kofas konklusjon: «Ullensvang kommune (tidligere Odda kommune) har brutt det grunnleggende prinsippet om likebehandling ved å avgjøre konkurransen på grunnlag av en evaluering av tilbudspriser som ikke uten videre var sammenlignbare.»

Nemndas avgjørelse falt 3. mars i år.

Her etterforsyner logistikkfartøyet KNM Maud den langt mindre fregatten KNM Fridtjof Nansen.
Les også

Forsvaret beskyldt for ulovlig innkjøp

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.