KOFA

Kofa: Ingen vits i å klage til oss hvis tilbudet ble avvist fordi det var levert for sent

Entreprenøren leverte deler av tilbudet et par minutter etter fristen, og resten etter en drøy time. Tilbudet ble avvist, og maskinentreprenøren klaget til Kofa.

(Illustrasjonsfoto. Maskinen og stedet på bildet har ingen tilknytning til saken.)
(Illustrasjonsfoto. Maskinen og stedet på bildet har ingen tilknytning til saken.) Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
11. aug. 2021 - 11:16

I fjor skulle Nesseby kommune i Finnmark i gang med utbygging av nytt avløpsrenseanlegg. Kommunen lyste ut en konkurranse for veianlegg, VA- og røranlegg samt elektro tilknyttet utbyggingen.

Det var Rambøll Norge som på vegne av kommunen kunngjorde konkurransen i oktober i fjor.

Både i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget var tilbudsfristen satt til 12. november 2020 klokka 13.00. Det var presisert at signert tilbud måtte være lastet opp i Mercell før fristen utløp. Det sto dessuten at tilbudene ville bli åpnet 12. november klokka 14.00.

Den gamle NATO-flyplassen i Farsund er regulert til næringsformål, men nå har Lista Renewable Energy Park mistet tilgangen til kraftnettet.
Les også

Ingen kø – men mister 200 megawatt: – Enda rarere at de hiver oss ut

Problemer med Mercell

Firmaet Sr Maskinconsult kontaktet kommunen den 12. november, før tilbudsfristen utløp, og sa at de hadde problemer med Mercell og med å levere inn tilbudet. Klokka 10.52 fikk Sr Maskinconsult en SMS fra kommunen, hvor det ble bekreftet at tilbudet kunne leveres som e-post til oppdragslederen.

Kommunen fikk åtte tilbud før fristen gikk ut.

Klokka 13.00 fikk kommunen følgende e-post fra Sr Maskinconsult (sitert fra Kofas redegjørelse i klagebehandlingen): «Hei, På bakgrunn av alle utfordringer med Covid 19 (hjemmekontor) og problemer med tilganger til dokumenter må vi melde at vi ikke rekker komplett innlevering innen kl 13.00 i dag. Dokumenter kommer om få minutter i epost format. Flott med en bekreftelse på at dette er akseptert.»

Kommunen svarte på Sr Maskinconsult sin e-post kl. 13.07 samme dag: «Ok. Vi har tilbudsåpning klokken 14:00, det er siste frist.»

Sr Maskinconsult sendte en ny e-post kl. 13.59: «Hei, Her kommer grunnlaget. Ettersender som avtalt resterende i signert stand snarest.»

E-posten ble mottatt av kommunen kl. 14.02.

Kl. 15.19 mottok kommunen en ny e-post fra firmaet: «Hei, Da ligger alle dokumenter vedlagt i Zip fil som avtalt. Skulle det være noe som mangler så bare ta kontakt.»

Fensfeltet i Telemark kan skjule store mengder sjeldne jordarter - og dermed bli viktig for forsyningssituasjonen i Europa.
Les også

Fensfeltet: Skal utrede solkraft, betongfabrikk og thoriumkraftverk

For sent er for sent

Tilbudet fra Sr Maskinconsult ble avvist 17. november. Begrunnelsen var at tilbudsfristen var oversittet. Sr Maskinconsult sendte inn en klage til kommunen, men den ble avvist 7. desember.

Kommunen signerte kontrakt med Mietinen Maskin 4. desember 2020.

Sr Maskinconsult sendte saken inn til Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i slutten av mars i år, og klaget dels på selve avvisningen og på et par andre punkter.

Tilbudet fra Sr Maskinconsult ble altså avvist fordi det kom inn for sent. Kofa viser til den aktuelle forskriften, hvor det står at oppdragsgiver «skal» avvise et tilbud om det «ikke
er mottatt innen tilbudsfristen». Tilbudsfristen var 12. november 2020 kl. 13.00, og tilbudet skulle leveres med signatur i Mercell.

Det må være mottakstidspunktet som er avgjørende ved tidspunktet for tilbudet, ifølge Kofa. Det framgår av ordlyden i forskriften. Det er leverandørenes risiko å sørge for at tilbudet blir levert i rett tid, også når det oppstår uforutsette omstendigheter som ikke skyldes leverandøren selv. Kofa viser til en sak fra lagmannsretten, hvor et tilbud som ble levert 29 minutter for sent på grunn av tekniske problemer med Mercell ble ansett som rettmessig avvist. Lagmannsretten viste her blant annet til at fristen er absolutt og at det ikke er rom for betraktninger om årsaken til forsinkelsen i spørsmålet om rettidighet.

Når Sr Maskinconsult sitt usignerte tilbud ble mottatt på e-post kl. 14.02, og det fullstendig og signerte tilbudet først ble levert kl. 15.19, ja, så var tilbudet levert for sent. Dermed skal det avvises.

Sr Maskinconsult har pekt på at kommunen etter fristen var utløpt, bekreftet at tilbudet kunne inngis innen kl. 14.00, og hevder på denne bakgrunn at tilbudet ikke skulle vært avvist.

Det kan klart ikke føre frem, skriver Kofa. Fristen var allerede da oversittet, slik at den på dette tidspunktet ikke kunne utvides. Entreprenørens tilbud ble uansett ikke mottatt før kl. 14.02, og komplett tilbud med signatur ble ikke mottatt før kl. 15.19.

Klager ble dermed rettmessig avvist fra konkurransen.

Jonny Hesthammer i Norsk kjernekraft.
Les også

– Jeg lærte fort at skitne triks tas i bruk når det handler om penger

Flere klager

Sr Maskinconsult har også klaget på manglende og for sen behandling av den klagen på avvisningen som de sendte til kommunen.

Nesseby kommune har her vist til sitt svarbrev på klagen, som er datert 7. desember. Avtalen med Mietinen Maskin ble inngått 17. desember, altså etter klagebehandlingen.

Kofa ser ingen årsaker til å trekke kommunens redegjørelse i tvil. Klagen fra entreprenøren tas ikke til følge.

Sr Maskinconsult klaget også til Kofa på feil behandling og mangelfull protokollering av innkommende tilbud i denne saken. Firmaet mente at det var brudd på regelverket om offentlig anskaffelse at deres tilbud ble åpnet og summen protokollert etter at de ble avvist fra konkurransen.

Men det er ikke så mye medhold å få der heller. Kofas sekretariat har kommet til at det er klart at firmaet leverte tilbudet for sent og derfor uansett må avvises fra konkurransen. Dermed mangler Sr Maskinconsult såkalt rettslig klageinteresse for resten av sine klager til Kofa.

Kofas sekretariatet konkluderer slik 16. juli i år: Klagen kan klart ikke føre fram. Dermed avvises den som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda.

Det avviste firmaet kan såklart klage på vedtaket fra Kofas sekretariet. Den klagen rettes til Kofas leder, som i så fall vil avgjøre om klagen likevel skal behandles av klagenemnda.

Nye Tana bru i Finnmark ble åpnet i 2020, og er blant bruene som inngår i oppdraget.
Les også

Rambøll kapret ny kontrakt

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.