KOFA

Kofa: Anlegg Øst fikk ikke medhold i klagen på de nye rampene på E6

Vegvesenet har altså ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser i denne saken.

Kartmodell over de nye rampene med tilhørende veier på østsiden av E6 nord for Jessheim.
Kartmodell over de nye rampene med tilhørende veier på østsiden av E6 nord for Jessheim. Illustrasjon: Statens vegvesen
10. sep. 2023 - 17:52

Statens Vegvesen kom i januar i år med en konkurranse for bygging av nye av- og påkjøringsramper mellom E6 og fylkesvei 1551 ved Jessheim nord/Grønnvollkrysset.

JR Anlegg fikk oppdraget, men det mente Anlegg Øst Entreprenør var feil. JR Anlegg skulle vært avvist fra konkurransen.

Veier24 har tidligere skrevet om Anlegg Øst Entreprenør sin klage til Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i denne saken.   

Kofa har nå behandlet klagen, og konklusjonen datert 6. september i år er at Statens vegvesen ikke har brutt reglene for offentlige anskaffelser.

Anlegg Øst Entreprenør argumenterte i korthet slik overfor nemnda:

  • Vegvesenet brøt anskaffelsesregelverket ved ikke å avvise JR Anlegg. Årsak: Firmaet oppfylte ikke kvalifikasjonskravene om erfaring. JR Anlegg kunne ikke vise til tilstrekkelig erfaring fra skilting langs høytrafikkert vei, rekkverksmontering eller styring og kommunikasjon under elektro, og heller ikke fra arbeid langs høytrafikkerte anleggsområder generelt.

Vegvesenets svar:

  • Kvalifikasjonsvurderingen av JR Anlegg var lovlig innenfor Vegvesenets innkjøpsfaglige skjønn. Det forelå ikke en plikt til å avvise JR Anlegg på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav.

Kofas vurdering

Anlegg Øst Entreprenør (AØE) virker å mene at kvalifikasjonskravet handler om generell erfaring fra arbeid ved høytrafikkert vei. Men: I kravet er det ikke lagt opp til at leverandørene skulle vise til generell erfaring fra arbeid i høytrafikkerte områder, ut over kravet til erfaring fra «skilting langs høytrafikkert vei».

Det er spesifikt angitt hvilke arbeidsoppgaver leverandørene måtte dokumentere erfaring fra. Dermed kan man ikke tolke inn en strengere terskel enn det kvalifikasjonskravet
faktisk sier.

Dessuten kan erfaring være av «relevant» art og vanskelighetsgrad, uten å være tilsvarende det arbeidet som skal gjøres i det aktuelle oppdraget.

Dermed finner Kofa at kvalifikasjonskravet gir oppdragsgiver et skjønn i vurderingen av om leverandøren hadde tilstrekkelig erfaring.

Klagenemnda har, som vanlig, ikke mulighet til å legge seg opp i selve det innkjøpsfaglige skjønnet. Nemnda kan bare prøve om skjønnsutøvelsen er innenfor rammene som kvalifikasjonskravene angir, og i samsvar med prinsippene som følger av anskaffelsesloven.

Her var det altså slik at leverandørene skulle ha erfaring fra «stein- og grøntarbeider, rekkverksmontering, levering og oppsetting av skilt langs høytrafikkert veg, elektro; styring, kommunikasjon og veglys».

AØE har rettet innsigelser mot Vegvesenets vurdering av JR Anleggs erfaring fra skilting langs høytrafikkert vei, rekkverksmontering og styring og kommunikasjon under elektro.

Vegvesenet så det slik at JR Anlegg hadde erfaring på områdene fra flere referanseprosjekter, og at erfaringen er tilstrekkelig og relevant.

Klagenemnda sier at kvalifikasjonskrav om erfaring av «relevant art og vanskelighetsgrad» kan være oppfylt uten at det foreligger erfaring som nøyaktig tilsvarer det som skal gjøres.

I det store og det hele: Nemnda kan ikke se at Vegvesenets vurdering av JR Anleggs erfaring går utenfor de rammene som konkurransegrunnlaget stiller opp. Vurderingen strider heller ikke med de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven.

Vegvesenet har utøvd et forsvarlig innkjøpsfaglig skjønn ved vurderingen av kvalifikasjonskravet om erfaring. Det forelå ikke en plikt til å avvise JR Anlegg på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav.

Vegvesenet har dermed ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Les også

En e-post gjorde at kommunen brøt reglene for offentlige anskaffelser

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.