DNV Energy Transition Outlook Maritime Forecast 2050

Klimakutt: Skipsfarten henger etter – på vei over til LNG

Norsk skipsfart er på full fart over fra diesel og gass til batterier og hydrogen. Resten av verden har så vidt begynt å ta i bruk LNG på vei mot mer miljøvennlig drivstoff.

MAN B&W tester en LNG-motor i Augsburg, Tyskland.
MAN B&W tester en LNG-motor i Augsburg, Tyskland. (Bilde: MAN B&W)

Norsk skipsfart er på full fart over fra diesel og gass til batterier og hydrogen. Resten av verden har så vidt begynt å ta i bruk LNG på vei mot mer miljøvennlig drivstoff.

Verdens skipsfart står for nesten tre prosent av klimagassutslippene, men er ikke omfattet av FNs Paris-avtale om utslippskutt. Likevel har internasjonal skipsfart satt som mål å redusere utslipp av CO2-ekvivalenter med 50 prosent innen 2050.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå