Klima- og samfunnsregnskap: 100 skip i opplag kan gjenbrukes

Ombygging og gjenbruk av offshoreskip i opplag til nye oppgaver er både mer lønnsomt og sparer store klimagassutslipp sammenlignet med å bygge nye spesialskip.

Klima- og samfunnsregnskap: 100 skip i opplag kan gjenbrukes
DOF-skipet Skandi Rona fra 2002 er blant skipene som med fordel kan bygges om til hybrid drift og nye oppgaver. DOF og Inframar har sett på ombygging til plastoppsamling fra havet. Foto: DOF

Et prosjekt i regi av Grønt skipsfartsprogram konkluderer med at det er både økonomisk og miljømessig store gevinster i å bygge om og gjenbruke mange av de 100 skipene som nå ligger i opplag i Norge. På verdensbasis er det rundt 1000 skip.