OLJE OG GASS

Klemulykke kunne blitt dødsfall

En løftehendelse på Gullfaks A i februar kunne fort ha endt i dødsfall.
En løftehendelse på Gullfaks A i februar kunne fort ha endt i dødsfall. Bilde: Statoil

Petroleumstilsynets granskning av en klemulykke på Gullfaks A i februar avdekker flere alvorlige brudd på regelverket.

Brudd

Det var under en rutinemessig løfteoperasjon på plattformen den 28. februar i år at det oppstod en hendelse hvor en dekksarbeider kom i klem mellom to containere og pådro seg brudd i venstre krageben.

Containeren fikk stor sleng under løftet og hektet seg opp i en annen container. Den skadde arbeideren stod i et usikret område og ble truffet.

– Hendelsen hadde potensial til at dekksarbeideren kunne blitt drept. Det kunne også ha oppstått større materielle skader, skriver Ptil i sin rapport.

Regelverksbrudd

Det er kort tid siden Statoil ble kritisert av Ptil for å ikke ha kontroll over situasjonen på Gullfaks-feltet.

I mars måtte Statoil svare for de mange gasslekkasjene selskapet har hatt på feltet den siste tiden.

Les også : Ptil kan stenge Gullfaksfeltet

Flere mangler

Ptil mener flere avvik fra regelverket ble gjort, ved at løfteoperasjonen ikke ble tilstrekkelig planlagt og risikovurdert, det var ikke tilstrekkelig bemanning til stede og det ble ikke utført på en forsvarlig måte.

Det var også mangelfull overvåkning, kontroll og ledelsesoppfølging av rutinemessig løfteoperasjoner.

Tar selvkritikk i Ptil-brev

Lite robuste rutiner

– Det er Ptils vurdering av summen av de avvikene som er beskrevet viser at utførelsen og praksisen for rutinemessige løfteoperasjoner med offshorekran på Gullfaks A var lite robuste og hadde liten grad av barrierer for å forhindre alvorlige hendelse, skriver Ptil.

Statoil sier de kommer til å se nærmere på rutinene om bord, spesielt med tanke på bruk av to dekksoperatører i områder med trangt lastedekk.

– Denne hendelsen var et resultat av uheldige omstendigheter, noe vi tar lærdom av. Vi er glad for at personen nå er tilbake i arbeid uten varig mén, sier Jannicke Nilsson, områdedirektør for Drift Nordsjøen Vest i Statoil.

– Vi har lest rapporten og ser at den i stor grad er sammenfallende med vår rapport. Petroleumstilsynet har avdekket fire forhold som de ønsker svar på – forhold som i stor grad er besvart i vår egen rapport. Vi kommer til å gi en grundig besvarelse til Petroleumstilsynet, sier Nilsson.

Politiet i Rogaland har vurdert etterforskning av hendelsen, men avsluttet dette etter å ha gjennomført tekniske undersøkelser og intervjuer om bord.

Må redegjøre for Gullfaks-lekkasje

Kalt inn til møte

Nå har Ptil bedt Statoil om en redegjørelse innen 6. juni år for hvordan de konkrete avvikene på Gullfaks A vil bli håndtert. Ptil har tidligere observert tilsvarende mangler ved tilsyn og granskninger med logistikk og materialhåndtering på andre Statoil-innretninger.

Derfor har Statoil blitt kalt inn til et møte om selskapets styring av kran- og løfteoperasjoner 12. mai.

– Det er vårvurdering at observasjonene knyttet til Statoils styring av løfteoperasjoner er alvorlige, både enkeltvis og samlet, skriver tilsynet.

Det som kommer frem av møtet 12. mai vil inngå som en del av den videre oppfølgingen av Statoils styring av kran- og løfteoperasjoner.

Derfor vil utblåsningene fortsette å skje

Har ikke oversikt over kompetansen

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.