Heving av KNM Helge Ingstad

Klargjør kjettinger nå: Her er bergingsoperasjonen trinn for trinn

Været avgjør om hevingen av fregatten kan starte denne uka. De siste forberedelsene er i gang.

Kranlekteren Rambiz jobber med å feste kjettinger som skal brukes til løftet. Det skjer i tandem med lekteren Gulliver.
Kranlekteren Rambiz jobber med å feste kjettinger som skal brukes til løftet. Det skjer i tandem med lekteren Gulliver. (Foto: Kystverket)
EKSTRA

Været avgjør om hevingen av fregatten kan starte denne uka. De siste forberedelsene er i gang.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 199,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Forsvarsmateriell kan ikke bekrefte at hevingen starte torsdag denne uka, slik forsvarsministere sa i Stortinget tirsdag formiddag 5. februar.

Det er meldt økende vind, som kan medføre midlertidig stans i arbeidet med de siste forberedelser. Kranlekteren Rambitz jobber med klargjøring av den siste gruppen løftekjettinger, opplyser Forsvarsmateriell.

(Se illustrasjoner av bergingsoperasjonen - trinn for trinn - nederst i artikkelen.)

Hver av kjettingene som er blitt montert på fregatten, veier mellom 12 og 15 tonn.

Kjettinger og krefter

I desember ble sjømålsmissilene fjernet for å hindre at de skades og for å lette fregatten, før man begynner bergingsløftet.

Torpedoene er også fjernet. I forrige uke ble torpedoene detonert under kontrolerte former i en liten vik.

Kollisjonskreftene kan ha påvirket fregattens skrogstyrke og evne til å tåle kreftene fra løftet. Det er gjort nøyaktige beregninger for å kunne plassere kjetting og løftepunkt slik at ikke skroget skades ytterligere.

Forsvarsmateriell bruker DNV GL, som også har klasset skipet, til å verifisere beregningene. DNV GL vil ikke uttale seg om sin kontrakt med Forsvarsmateriell. 

Bergingsoperasjonen

  • Klargjøring av lekter for festing og sikring av skroget
  • Tømme utsatte drivstofftanker for marin diesel
  • Rigging av kjettinger – forhalerer trekkes under skroget først.
  • To kranfartøy løfter sakte opp fregatten- vann dreneres for å lette vekta
  • Når fregatten er på høyde med normal vannlinje, senkes BOA-lekter under
  • Våpen fjernes
  • Lekter deballasterer – heves og fregatt transportsikres
  • Lekter slepes til Haakonsvern

BOA Management i Trondheim er tildelt kontrakten for begingsoperasjonen. Administrerende direktør Helge Kvalvik vil ikke kommentere detaljer i bergingsarbeidet, og viser til Forsvarsmateriell.

BOA har leid inn kranlekterne Rambiz (3.700 tonn løftekapsitet) og Gulliver (4.000 tonn løftekapasitet) til selve løftet. BOA benytter en av sine egne lektere til heving og transport.

Haugesundkonferansen tirsdag 5. februar sa Sjøforvarssjefen Andreas Stensønes at det har vært veldig nyttig for Sjøforsvaret  å knytte tetter bånd til den maritime klyngen. Han sa at Sjøforsvaret var helt avhengig av dens kompetanse for å heve skipet.

Forsvarsmateriell har fått laget flere illustrasjoner som forklarer bergingsarbeidet. (Se under.)

Som TU tidligere har skrevet, vil kjettinger tres under skroget på fregatten flere steder.  Hvert av kranskipene har to kraner, og med løfteåk og spredere, kan det tyde på at det blir 4x4 kjettinger. Løfteåk med spredere sørger for at belastningene treffer skroget der det er mest styrke.

Slik vil hevingen foregå:

Skroget vil løftes sakte, mens vann dreneres og pumpes ut. Det er viktig å få det ut, slik at ikke vekten av vannet tynger løftet unødvendig.

Når fregatten er løftet opp til ca. 8 meter dypgang, senkes en BOA-lekter under. På forhånd er lekteren rigget med krybber og sikring slik at skroget skal ligge støtt.

Lekteren heves og fregatten blir liggende som om den var i tørrdokk. Så snart fregatten er tørr, begynner arbeidet med preservering. Sikring av materiell er tidskritisk når utstyret kommer i kontakt med luft, og starter med en gang fregatten er på lekteren.

Skroget sikres forsvarlig før tauing til Haakonsvern. Med unntak av missilfjerningen, skjer desarmering hovedsaklig når fartøyet er trygt fremme på marinebasen i Haakonsvern.

Illustrasjonene nedenfor viser trinn for trinn hvordan bergingen skal gjennomføres.

Fartøyets bevegelser overvåkes kontinuerlig. Vedlikehold og ytterligere sikring vurderes fortløpende. Forsvaret har stående personell på Sture og som On scene Commander på Olav Tryggvason. Foto: Forsvarsmateriell/Nyhetsgrafikk.no
Før man kan starte arbeidet med å heve fregatten er det i hovedsak to aktiviteter som må gjennomføres. Foto: Forsvarsmateriell/Nyhetsgrafikk.no
Fregatten rettes opp før den heves. Kjettingskrev (4 x 4) vises ikke på illustrasjonen, men sikrer at fregattskroget ikke klemmes og skades ytterligere. Foto: Forsvarsmateriell/Nyhetsgrafikk.no
Fregatten heves sakte (løfteåk med spredere mangler på illustrasjonen). Foto: Forsvarsmateriell/Nyhetsgrafikk.no

Fregatten heves opp til normal vannlinje før den flyttes inn på BOA-lekteren.

Fregatten heves opp til normal vannlinje før den flyttes inn på BOA-lekteren.
Foto: Forsvarsmateriell/Nyhetsgrafikk.no
 
Skipet sikres i krybber og blir dokksatt som om lekteren hadde vært en tørrdokk. Foto: Forsvarsmateriell/Nyhetsgrafikk.no
«KNM Helge Ingstad» er nå klar for transport til Haakonsvern. Foto: Forsvarsmateriell/Nyhetsgrafikk.no

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå