KRAFT

– Kjører på mens de kan

HØY PRIS: - Sommerprisen kan bli høy i Sør-Norge, hvis det kalde været holder seg den neste måneden, sier  Bjørn Sønju-Moltzau, leder for hydrologisk avdeling i Point Carbon.
HØY PRIS: - Sommerprisen kan bli høy i Sør-Norge, hvis det kalde været holder seg den neste måneden, sier Bjørn Sønju-Moltzau, leder for hydrologisk avdeling i Point Carbon. Bilde: Mona Sprenger
Mona Sprenger
2. mars 2011 - 12:23

Han mener at det er flere mellomstore kraftselskap som vil produsere kraft til det er slutt.

– De er godt fornøyde med prisen og tenker at de kan kjøre på mens de kan. Det kan jeg godt forstå, for det er gode priser historisk nå.Stort underskudd

Nylig var fyllingsgraden i norske magasiner under 30 prosent. Dette er den laveste fyllingsgraden noen sinne. Ifølge Point Carbon har vi nå et hydrologisk underskudd i Norden på 44 TWh.

– Det er den totale hydrologiske balansen medregnet vann, snø og markvann. Det er absolutt mye, sier Sønju-Moltzau, som forklarer videre:

– Fordi det har vært kaldt har tilsiget vært lite. Det har ligget under normalt siden november og mark- og grunnvannsnivået har falt markant. I tillegg har vi manko i snømengden. Det er en veldig spesiell situasjon som vi er inne i nå.

Les mer: Fyllingsgraden er under 30 prosent

Frykter lang kuldeperiode

Høy pris i Sør-Norge

Lavest magasinfylling har Sør-Norge:

– Sommerprisen kan bli høy i Sør-Norge, hvis det kalde været holder seg den neste måneden, sier Sønju-Moltzau, som mener at det er grunn til å tro at prisnivået i 2011 vil overgå prisnivået i 2010.

– Markedet er ekstremt nervøst, ja til dels overnervøst. Nå overtolker man alle signaler.Ekstremt mye nedbør

Sønju-Moltzau mener at det skal ekstremt mye til for å normalisere den hydrologiske balansen.

– Det vil opprettholde det høye prisnivået. I tillegg er kullprisen høy og oljeprisen ligger over 100 dollar fatet. Når det er sagt viser historiske data at den hydrologiske balansen kan skifte fort, men det trengs ekstremt mye nedbør for at det skal skje. Vi har ligget under normalt sammenhengende i over to år, sier, sier analytikeren, som mener at sjansen er stor for at vi vil ta med oss underskuddet inn i neste vinter.

Dette synet deler John Brottemsmo, senioranalytiker i kraftmeglerselskapet Bergen Energi.

– Ja, absolutt. Vi har veldig lav magasinfylling. Det er den laveste fyllingen vi noensinne har hatt, og det er selvfølgelig alvorlig for forsyningssikkerheten.Flerårsmagasin

Brottemsmo frykter at flere av flerårsmagasinene har blitt tappet ned.

– Vi har ikke tilgang til data fra enkelt magasin, men har en mistanke om at flerårsmagasin gjennom høsten og vinteren 2010 i Sør-Norge har blitt tappet ned. Prisene i dette området NO2 har vært lavest, og kraftprodusentene kan ha benyttet anledningen til å produsere kraft til en relativt god pris og eksportert den via NO2 til Sverige.

Kan strømprisen bli veldig høy i april?

– Ja, april vil bli en spesiell måned. Dette er en måned som skiller seg fra de andre. Hvis vi har lav magasinfylling og vedvarende kaldt vær, kan vårknipen melde seg. I det ligger det at vi har snø som ennå ikke er smeltet og lite vann i magasinene. I år kan dette blir spesielt ubehagelig.

Les også: Politikerstyrt strøm dyrest

Milliardresultat for Statnett

Les mer om: