SAMFUNNPOLITIKK

Kjører mer over til havner

Tore Stensvold
13. mars 2009 - 12:44

Rederiforbundets gruppe for Short Sea hadde ønskelisten klar før NTPs del som omhandler sjø og havner ble lagt fram i Ålesund i dag.

Det er ikke mange punkter som kan krysses av som innfridd.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen er likevel strålende fornøyd med at en rekke områder som skal gjøre sjøtransport billigere og sikrere har fått plass i NTP.

Over milliarden

Pedersen mener NTP 2010–2019 innebærer er et historisk løft for sjøtransport og maritim infrastruktur. De statlige bevilgningene økes fra 703 millioner i år til 1085 millioner gjennomsnittlig per år fram til 2019.

Eventuell satsing på Stadtunnelen for skip er imidlertid ikke med.

Les også: En kortsiktig krisepakke

Stad skipstunnel: – Ingen hokus pokus

Heller ikke et av Rederiforbundets høyeste ønsker: Redusert losavgift.Enklest og billigst

Administrerende direktør Ole Sævild i Sea-Cargo i Bergen og leder for Short Sea-gruppen i Rederiforbundet, skriver i sin ønskeliste at regjeringen kan gjøre mye for å hjelpe mer godstransport over fra vei til skip bare ved å gjøre enkle avgiftsjusteringer.

Det kreves altså ikke en krone til investeringer.

– For enkelte skip har økningen i losavgift vært på mer enn 70 prosent i løpet av noen få år, og for 2009 øker losgebyret med 13 prosent. Våre skip betaler i dag godt over 150.000 kroner i los, havn og kai penger bare på en kort reise mellom Stavanger og Bergen. Loskostnaden representerer alene over 50 % av dette – og står således ikke på noen måte i forhold til det tjenesten representerer, skriver Sævild.

Hjelp til vannveien

På ett område er imidlertid regjeringen og Rederiforbundet på linje: Det må legges bedre til rette med havner og veier fram til kaianlegg slik at det blir enklere å føre gods over fra det ene transportmiddelet til det andre.

Under presentasjonen av NTP, sa Helga Pedersen at regjeringen har spesielt fokus på koblingen mellom transportformene, og regjeringen legger opp til utbedring av veiforbindelser av betydning for enkelte av stamnetthavnene, for eksempel i Oslo, Kristiansand og Tromsø.

– De statlige midlene til farledsutbedringer økes også kraftig. Dette gjør det mulig å realisere større prosjekter slik som utbedring av innseilingen til Borg havn i Fredrikstad/Sarpsborg, stamleia på innsiden av Senja til Tromsø og Lepsøyrevet nord for Ålesund. I tillegg vil det gjennomføres en rekke mindre prosjekter som vil bidra til bedre framkommelighet og sikkerhet for skipstrafikken langs kysten. Kortere seilingstid og mer oversiktlige farleier vil bidra til at sjøtransporten både blir mer attraktiv i markedet og mer miljøvennlig, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

NTP-milliarder

Totalt sett legger regjeringen opp til å bruke om lag 3 milliarder kroner til farleder og 2 milliarder kroner til fiskerihavner langs hele kysten de neste 10 årene.

– Den årlige rammen til sjøtransportområdet øker med 77 % sammenlignet med forrige planperiode. Samtidig vil regjeringen gi en årlig avgiftslettelse for sjøtransporten på 115 mill. ved å fjerne kystgebyret og årsavgiften for havnesikkerhet, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Nye skip – bedre overvåking

For bedre overvåking av trafikken langs kysten vil regjeringen øke bevilgningen til investeringer i nytt utstyr ved trafikksentralene med om lag 25 mill. kr årlig.

En annen viktig satsing for sjøsikkerheten er midler til fornyelse av Kystverkets fartøy.

Fartøyene brukes blant annet til vedlikehold av navigasjonsinstallasjonene langs kysten.

De nye fartøyene vil få flere operative timer i sjøen, og arbeidsoppgavene kan gjennomføres på en mer kostnadseffektiv måte. Regjeringen setter av 54 mill. årlig til dette formålet.På rett kurs

Regjeringen øker bevilgningen til navigasjonsinstallasjoner til 300 mill. kr i året i de første fire årene av planperioden, og legger opp til en ytterligere økning i siste del av planperioden.

Med en slik bevilgningstakt vil påliteligheten opprettholdes i perioden, og vedlikeholdsetterslepet reduseres, hevder regjeringen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.