MOTOR

– Kjøp sivile helikoptre

Etter den ferskeste planen skal Sea King få sin første erstatter på plass i 2016 og at hele redningstjenesten skal ha faset inn nytt materiell i 2020.
Etter den ferskeste planen skal Sea King få sin første erstatter på plass i 2016 og at hele redningstjenesten skal ha faset inn nytt materiell i 2020. Bilde: 330-Skvadronen
30. juni 2011 - 12:03

Som Teknisk Ukeblad skrev onsdag, er NHO kritiske til regjeringens forslag til anskaffelse av redningshelikoptrene som skal erstatte Sea King.

Les mer i disse sakene:

– Regjeringen feilinformerer om redningshelikopter

Trosser eksterne råd til helikopterkjøp

Det som står høyt på NHOs agenda er at staten anskaffer sivile helikoptre

Frykter NH90

Sivilt registrerte helikoptre vil blant annet sikre muligheten til å eventuelt konkurranseutsette vedlikehold og trolig gjøre helikoptrene mer omsettelige.

Organisasjonen støttes av Fremskrittspartiet.

Jan Arild Ellingsen, Fremskrittspartiet
Jan Arild Ellingsen (FrP) Sigurdsøn, Bjørn

– Helt klart. Det vil muliggjøre utfasing av helikoptrene før det har gått 40 nye år og dessuten gi større muligheter til kontinuerlig oppgradering. Kjøper vi militært, er vi låst til forsvaret som operatør i overskuelig framtid, sier Jan Arild Ellingsen som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen for FrP.

NH90-helikopteret er som kjent i ferd med å fases inn til fregatt- og kystvakttjeneste. Selv om Norge frasa seg opsjonen på å kjøpe det inn også som Sea King-erstatter, er Nato-helikopteret fortsatt en kandidat i anbudsprosessen. Dette er den eneste av de fire kandidatene som kun finnes med militær sertifisering.

– Jeg er redd for at NH90 er på vei inn bakdøra til redningstjenesten. I så fall vil dette være å tråkke på føttene til Helikopterfaglig forum og deres klare anbefalinger, sier Ellingsen.

– Tragisk

Det er ti år siden Ellingsen var saksordfører som endte med at Stortinget besluttet å kjøpe nye helikoptre i 2002. Da med det ambisiøse målet å fase inn nytt materiell allerede i perioden 2005–2008. Tiden før og etter dette vedtaket beskriver han som en tragisk føljetong.

– Tiden er moden for å ta opp spørsmålet om forsvaret nødvendigvis skal drifte redningstjenesten. Det er ingen grunn til at Norges redningstjeneste vil svekkes så lenge bestillingen har tydelige kravspesifikasjoner. Vi ser at sivile gjør en utmerket jobb på Svalbard, Rygge og ikke minst i Nordsjøen. Vi har ikke sterkere redningsberedskap enn der. Én ting jeg kan garantere: Det ville blitt streik i Nordsjøen etter kort tid dersom oljearbeiderne måtte ta til takke med Sea King, sier Ellingsen.

Søk- og redningsnav på Svalbard

Han støtter også NHO-standpunktet om å konkurranseutsette et mindre antall helikopterbaser. Imidlertid har Ellingsen justert sitt syn noe, slik at han i dag først og fremst ser på basene i Sør-Norge som mulige å sivilisere. Redningstjenesten på Svalbard, som i dag opereres av Airlift, mener han bør bli forsvarets/statens domene.

– Svalbard blir en nøkkel til utnyttelse av nordområdene. Her har vi muligheten til å opprette en internasjonal SAR-hub, sier Ellingsen som opplyser at det planlegges en konferanse om temaet på Svalbard neste år.

Høyre trenger tid

Ii april vedtok Stortinget en tilleggsbevilgning på 14 millioner kroner til å leie inn sivil SAR-beredskap når Sea King-ene er på øvelse samt annet bortfall.

I 2010 var det i gjennomsnitt kun tilgjengelig 6,4 flygedyktige helikoptre av en flåte på 12 Westland Mk 43B. Resten sto på bakken på grunn av ulike former for vedlikehold. Det tilsvarer en operabilitet på 53 prosent.

I Stortinget ble det også en diskusjon om å splitte oppgavene Sea King i dag har til søk- og redning og til terrorberedskap, forteller Anders B. Werp (H).

– Vi ser de positive ringvirkningene i et slikt sambruk for både redningstjenesten og forsvaret og gikk inn for å beholde denne modellen. Det betyr imidlertid ikke at vi er ferdigtenkt i saken, sier Werp som sitter i justiskomiteen.

Selv om Høyre har framhevet den gode jobben forsvaret har gjort med sin 330-skvadron, utelukker ikke partiet at det kan bli aktuelt med i hvert fall en delsivilisering av tjenesten:

– Vi er presentert NHOs synspunkter og de fremmer gode argumenter. Vi vil bruke tid før vi konkluderer. Det er snakk om store investeringer og viktige tjenester, og det handler ikke minst om hvordan vi skal strukturere redningstjeneste og terrorberedskap for framtida, sier Werp.

Presser gjennom helikopterkjøp før valget

AW101 berget av Sea King

Sverige hastekjøper Black Hawk

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.