HARDT RAMMET: En åker ligger brakk i nærheten av det katastroferammede atomkraftverket Fukushima Daiichi nordøst i Japan. Store jordbruksområder i denne regionen er så sterkt forurenset av radioaktivitet, at de ikke lenger kan brukes til produksjon av matvarer, advarte fagfolk tirsdag. Regionen ble 11. mars i år rammet av et jordskjelv og en tsunami, og kraftverket fikk store skader. (Bilde: Reuters / Scanpix)

Kjernekraftulykke truer matproduksjonen

Dette kan føre til alvorlig svikt i produksjonen av matvarer, advarer fagfolk.

– Atomkraft avgjørende for å møte energibehovet

Japan må legge nye kraftplaner

– Sterkt forurenset

En internasjonal forskergruppe har funnet sterkt forhøyde verdier av stoffet cesium i prøver av jord fra Fukushima-området nordøst i Japan, ble det meldt tirsdag. Atomkraftverket Fukushima Daiichi ble etter et jordskjelv i mars i år rammet av en alvorlig ulykke.

– Hele det administrative området Fukushima er sterkt forurenset, heter det i en studie forskerne har offentliggjort i det amerikanske vitenskapsakademiets tidsskrift PNAS. Verst rammet er områdene nordvest for kjernekraftverket.

Atomansvarlige får sparken i Japan

Japan-reaktorer i drift etter stresstest

Cesium-137

Studien konsentrerer seg om spredning av stoffet cesium-137, som har en halveringstid på 30 år og derfor vil påvirke miljøet i flere tiår framover. I prefekturet Fukushima er innholdet i dette stoffet i jordsmonnet langt høyere enn grensen for trygg produksjon av mat.

Japan undervurderte tsunamifare

Etter jordskjelvet og tsunamien 11. mars i år, ble salget av en rekke typer mat produsert i området stanset. Japanske forbrukere frykter helseskader og har heller ikke etterspurt disse matvarene, melder nyhetsbyrået AFP.

Norge fikk ikke atomrapport

– Atomberedskapen er for dårlig

Borten Moe frykter nordisk atomkutt

Doblet antall søkere til kjernekraftstudier

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.