Kjemikalietanker skal kjøre på vind og solkraft

En ny generasjon kjemikalietankskip har 25 prosent lavere klimagassutslipp enn tilsvarende skip utviklet for 8-10 år siden.

Kjemikalietanker skal kjøre på vind og solkraft
Ny generasjon kjemikalietankskip for Stena Bulk. LNG-motorer, Flettner-rotorer og solcellepanel bidrar til reduserte klimagassutslipp. Illustrasjon: Stena Bulk

Det svenske Stena-konsernets egen designavdeling, Stena Teknik, står bak den nye, moderne serien med 18 individuelle tanker.