BYGG

Kjemikalier med alvorlige helse- og miljøeffekter blir mer brukt i byggenæringen

Bruken av miljøgifter øker.

Unntak: På Kjørbo i Sandvika renoverer Powerhousealliansen et næringsbygg. Der står miljø i fokus. De ferske tallene fra Miljødirektoratet viser at det er unntaket. Bruken av farlige stoffer øker i byggenæringen.
Unntak: På Kjørbo i Sandvika renoverer Powerhousealliansen et næringsbygg. Der står miljø i fokus. De ferske tallene fra Miljødirektoratet viser at det er unntaket. Bruken av farlige stoffer øker i byggenæringen. Bilde: Mari Gisvold Garathun
7. nov. 2013 - 16:50

Dette er giftstoffene:

Miljøgifter er definert som giftige stoffer som er stabile og ikke brytes ned, eller brytes ned svært langsomt. Den langsomme nedbrytningen fører til at disse stoffene blir tatt opp i næringskjeden og ender i maten vi spiser. Det er altså en indirekte eksponering.

Her er listen:

Arsen, bisfenol A, bly, bromerte flammehemmere, dekametylsyklopentasiloksan (D5), dietylheksylftalat (DEHP), 1,2-dikloretan (EDC), dioksiner, dodecylfenol med isomere, heksaklorbenzen, kadmium, klorerte alkylbenzener (KAB), klorparafiner (kortkjedete), klorparafiner (mellomkjedete), krom, kvikksølv, muskxylen, nonyl- og oktylfenol, oktametylsyklotetrasiloksan (D4), pentaklorfenol, PAH, PCB, PFOA, PFOS, tensider, tetrakloreten (PER), TBT og TFT, triklorbenzen (TCB), trikloreten (TRI),  triklosan, tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP) og 2,4,6 Tri-tert-butylfenol (TTB-fenol)

Mens bruken av farlige kjemikalier gikk ned i perioden 2005 til 2010, viser ferske tall fra Miljødirektoratet at bruken har vokst i både 2011 og i 2012. Tall for 2013 finnes ennå ikke.

Miljødirektoratet bruker en nasjonal prioritetsliste.

Målet er at all bruk av stoffer på denne listen skal stanse innen 2020.

Økte med en fjerdedel

– Siden bunnivået i 2010 har bruken økt med 25 prosent. Det er mer enn økingen i byggeaktivitet, sier seksjonsleder Cecilie Kristiansen til Teknisk Ukeblad.

Stoffene der bruken har økt er fyllingsmidler, maling og lim. Innen konstruksjonsmaterialer og gulvbelegg har derimot bruken av farlige stoffer gått noe ned. Kristiansen trekker frem mellomkjedete klorparafiner.

– Det er brukt i fugeskum. Vi har fått i stand en avtale om frivillig utfasing innen 2015. Det er meget skadelig for organismer som lever i vann og for barn som får morsmelk.

Byggenæringen er underlagt en substitusjonsplikt. Den ble innført i 2000 og pålegger aktørene å vurdere om det finnes tilsvarende produkter med lavere innhold av farlige stoffer. Tidligere var det et problem at denne rett og slett ikke var kjent i deler av byggenæringen.

Les også: – Rekordutslipp av CO2 i atmosfæren

Flere kontroller

– Byggenæringen er en av de bransjene vi har fulgt tettest. De fleste har nok hørt om substitusjonsplikten nå. Men det er en svak plikt. Det er ikke en absolutt plikt å bytte stoffer eller materialer, men det er en plikt å vurdere. Plikten gjelder brukerne av stoffene. Ikke for eksempel importøren.

Kristiansen sier også at det i større byggeprosjekter med mange aktører rett og slett skjer en pulverisering av ansvar. Hun sier at Miljødirektoratet vil se på regler og forskrifter på nytt, og utføre mer kontroll.

Les også: – Oljesøl kan være lettere å håndtere i is

Vokser: Bruken av farlige stoffer økte både i 2011 og 2012, og veksten var større enn veksten i byggenæringen.
Vokser: Bruken av farlige stoffer økte både i 2011 og 2012, og veksten var større enn veksten i byggenæringen.

Mer forbud

– Ja, strengere reguleringer vil helt klart være et virkemilddel. Tilsyn er et av tiltakene. Vi jobber med en haugav tiltak og vil nok også se på forbud. Men vi bruker mange år på å innføre forbud.

Miljødirektoratet jobber også gjennom EØS-avtalen for å redusere bruken av farlige stoffer.

Les også: Enkelt å ødelegge kjemiske våpen

Ukjent i BNL

Ranveig Landet, direktør for miljø og energipolitikk i Byggenæringens Landsforening kjenner ikke tallene og kan derfor ikke uttale seg om den økte bruken av farlige stoffer.

– Selv om vi har hatt aktivitet mot våre medlemmer og arbeider sammen med Miljødirektoratet om veiledere er det nok fortsatt mange som ikke kjenner substitusjonsplikten, sier Landet.

Heller ikke Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens forening er kjent med den store økningen i bruk av farlige stoffer. Også han erkjenner at det nok er for mange som ikke er kjent med substitusjonsplikten.

– Men det har vært på agendaen og det er blitt bedre, sier han.

Les også:

Krever klimatest av nye olje- og gassfelt

Miljøbevegelsen har stor tro på Tord Lien  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.