INTACT

Kan UV-lys brukes som usynlig fuglegjerde rundt vindparker?

Det skal Statkraft finne ut.

Skal måle effekt av UV-lys: Norsk institutt for naturforskning (NINA) har plassert ut en radar på Veiholmen på Smøla som skal fange opp adferdsendring hos fugl som utsettes for UV-lys. (Bilde: Øyvind Hamre/NINA)
Kollisjon: Hvert år død kongeørn og annen type fugl som følge av kollisjon med rotorblad eller turbintårn. Foto: Roel May/NINA
UV-lys: To lamper av denne typen, Martin Exterior 400, settes ut på Smøla om kort tid.

Det skal Statkraft finne ut.

Om to uker monterer Norsk institutt for naturforskning (NINA) ut to UV-lamper på Smøla, hvor Statkraft bygget Norges første vindpark.

Målet er å finne ut om fuglene på øya styret unna lyset, som ikke er synlig for mennesker.

Radar

En mobil radar skal fange opp om fuglene endrer adferd og slutter å fly gjennom det opplyste luftrommet. 

Allerede før Smøla vindpark ble bygget, var det sterke protester mot konsekvensene av vindparken for fuglelivet.

Hvert år dør kongeørn og andre fugletyper i møte med rotorblader og turbintårn. UV-lys kan være en del av løsningen.

– Det er gjort en del studier som viser at fugler reagerer på lys innenfor UV-spekteret som vi mennesker ikke kan se. Dersom vi finner ut at fuglene på Smøla reagerer på lyset vi setter opp, kan vi bruke UV-lys til å lage et slags gjerde rundt vindmøller for på sikt å forhindre at fugler flyr inn i disse, sier avdelingsingeniør Øyvind Hamre ved NINA til Teknisk Ukeblad.

Les også: Prisen for å male åtte vindturbiner: 750.000 kroner

Lyser om natten

Fullskalaprosjektet er en del av forskningsprogrammet INTACT, ledet av Statkraft. Prosjektet tester ut ulike løsninger i forsøk på å redusere fugledød.

I fjor sommer ble åtte turbiner i parken malt delvis sorte for å se om dette har innvirkning på fuglenes adferd.

Svartmalingen er imidlertid mest effektiv på dagtid. UV-lyset skal derfor testes ut i skumringen, på natten og i grålysningen.

– I starten skal vi lyse rundt til timer hver dag. Mot slutten av prosjektet gjør vi en randomisering av lyset, i tillfelle fuglene blir vant til UV-lyset og slutter å unngå det. Da kan vi blant prøve ut pulserende lys, sier Hamre.

Les også: «Vennligst ikke forsøk å skylde på oss. Vennlig hilsen vindkraften»

Utenfor vindparken

De to UV-lampene lyser med to forskjellige bølgelengder innen UV-spekteret. Lysene plasseres utenfor vindparken blant annet for ikke å forstyrre det allerede pågående prosjektet, som også inkluderer bruk av radarmålinger.

UV-lysene skal i stedet monteres på Veiholmen på Haugøya, i området hvor Statkraft vil sette opp en gigantisk havvindturbin for å teste potensiell turbinteknologi til det kommende Doggerbank-prosjektet på britisk sokkel.

– Her, lenger ut ved kysten, vet vi at det er mye fugl. Hovedfokuset vårt vil være å teste effekten av UV-lysene, men vi kommer også til å samle data for forekomst av fugl i området hvor de planlegger å sette opp testturbinen, sier Hamre.

Les også: Denne haien og røff sjø stopper verdens største vindpark

Ikke ufarlig

Lampene skal sende UV-lyset rett opp i lufta. De låses i denne posisjonen slik at ikke uvedkommende risikerer å bli belyst.

– Lampene krever en sikkerhetssone på 15 meter, dersom de lyser rett fram. Årsaken er faren for øyeskader og solbrenthet.

– Kan fugler ta skade av UV-lyset?

– Det vet jeg ikke, men det vil i hovedsak dreie seg om fugl som flyr forbi. Risikoen for skader er nok mer knyttet til om man står for nærme og ser rett inn i lampen, sier Hamre.

UV-forsøket skal i første omgang vare fra andre uken i mars og ut mai. Etter det vil sommertiden forhindre god effekt av UV-belysningen.

– Dersom vi ser at fuglene endrer adferd og styrer unna lyset, vil vi vurdere å teste ut lampene i selve vindparken. Men vi må vite om lyset har ønsket effekt først, sier Hamre.

Les også:

Statkrafts nye testturbin skal bli høyere enn Oslo Plaza

Havvindgigantene kniver om å ha verdens største havvindturbin

97 enorme vindturbiner på 6 MW settes opp utenfor Tyskland  

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå