KRAFT

Kan tape 55 millioner på tungoljeforbud

DYRT FORBUD: Sysselmannen på Svalbard fryker for oljeutslipp i den sårbare arktiske naturen, og mener skipene med kull til det europeiske markedet må gå på marin diesel og ikke på tungolje. Det kan koste Store Norske Spitsbergen Grubekompani 55 millioner kroner.
DYRT FORBUD: Sysselmannen på Svalbard fryker for oljeutslipp i den sårbare arktiske naturen, og mener skipene med kull til det europeiske markedet må gå på marin diesel og ikke på tungolje. Det kan koste Store Norske Spitsbergen Grubekompani 55 millioner kroner. Bilde: Veslemøy Nestvold
Øyvind LieØyvind Lie
5. juli 2011 - 10:42

Gruveselskapet har søkt om å åpne ny kullgruve i Lunckefjell på Svalbard. Men Sysselmannen på Svalbard krever at skiping av kullet skal foregå uten at båtene får inneholde eller forbrenne tungolje.

Sysselmannen skriver i sin anbefaling til Miljøverndepartementet at «skiping uten tungolje vil være det viktigste og mest effektive tiltaket for å redusere faren for skipsuhell og oljeutslipp, i tillegg til at det gir reduserte klimautslipp (herunder sot) fra skipsfarten».

Les også: Forbyr tungolje i Arktis

Et utslipp vil få store konsekvenser for den sårbare naturen på øya.

«Beredskapen mot akutt forurensing på Svalbard har ikke virkemidler til å kunne sette i verk effektive tiltak mot større tungoljeutslipp og utslipp i isfylte farvann, og sannsynligheten for påslag på land vil være stor», heter det anbefalingen.

Les også: Vil ha tungoljeforbud rundt Svalbard

Dyrt forbud

Store Norske er uenig i kravet om tungoljeforbud. I et brev til Miljøverndepartementet anslår selskapets administrerende direktør Bjørn Arnestad at forbudet vil koste Store Norske anslagsvis 44 millioner kroner ekstra hvis de ikke får bruke tungolje fra 2015 til 2018, og ytterligere 11 millioner dersom vilkåret trer i kraft allerede fra 2014.

Ekstrakostnadene fordeler seg på om lag 10 millioner kroner per år for skiping av kull med marin diesel istedenfor tungolje for hele seilasen til og fra det europeiske markedet, og 1 million årlig for andre skipinger for levering av gods og drivstoff.

Les også:

225 skipinger

Driften av Lunkefjell antas å gi produksjon av til sammen 8,2 millioner tonn kull og gi om lag 225 skipinger av kull og gods.

Anleggsarbeidet ved den nye gruva skal etter planen starte i 2012. Oppfaringsdrift vil pågå i 2013-2014, mens hovedproduksjonen skal skje fra 2015 til 2018. 2019 skal gruva stenges og ryddes. Driften av gruva fører til at Sveagruva kan drives i fire år lengre enn ellers, noe som vil være viktig for Svalbard-samfunnet.

Les også: Greenpeace-raid på Svalbard

Moderne flåte

Store Norske er uenig i kravet om tungoljeforbud.

«Store Norske har nylig inngått et langtidssamarbeid med rederiet Norden, som er en svært solid og profesjonell aktør, med en stor og egeneid, moderne flåte. Norden er i tillegg markedsledende på sikkerhets- og miljøregime rundt sine operasjoner, noe som var avgjørende i valget av dem som samarbeidspartner.

Dette gir av flere årsaker en betydelig og ytterligere trygghet rundt Svea-skipningen — som vel å merke har foregått uten uhell eller tilløp til uhell i de siste ti årene».

Les også: Bergindustrien selger 61% til utlandet

Totalhavari

Selskapet påpeker at det skal brukes dedikerte, nybygde skip, med høytliggende og beskyttede bunkerstanker.

«Til forskjell fra vanlige bulkskip, som oftest har bunkerstankene liggende i bunn av skipet og med lite klaring til skroget, vil ikke de nye Norden-skipene slippe ut drivstoff ved grunnstøting der skroget blir skadet.

I praksis må det, slik vi forstår det, skje et totalhavari der skipet knekker opp på de stedene bunkerstankene ligger, for at noe slikt skal skje. Sannsynligheten for dette er med andre ord svært liten», skriver Store Norske i brevet til Miljøverndepartementet.

Store Norske skriver at det ikke er merkostnaden i seg selv som er hovedproblemet, men “det at vilkår må være rimelige og tuftet på reelle og relevante behov og risikovurderinger».

Urimelig

Sysselmannen mener at et tungoljeforbud “senest må gjelde fra kullproduksjonen i Lunckefjell starter, for eksempel 1.1.2014". Dette er urimelig, ifølge Store Norske.

«I 2014 vil det kun være oppfaringsdrift i Lunckefjell. Det vil si driving av gruveganger for å forberede selve kullproduksjonen. Dette kullet er for det første av begrenset mengde sammenlignet

med hovedproduksjonen, og for det andre det vil det i hovedsak ikke skipes ut før senere, men tilføres lageret.

Dersom det det skulle etableres et forbud mot tungolje, bør dette ikke gjelde før 2015, når hovedproduksjonen i Lunckefjell starter og skipningen av kull fra Lunckefjell tar til samme sesong», skriver selskapet.

Behandler saken

Miljøverndepartementet har ennå ikke tatt stilling i saken.

«Dette er innspill i en sak som er til behandling i departementet, og som vi derfor ikke kan kommentere. Brevet er et innspill til departementets behandling av søknad om ny gruve i Lunckefjell, og Store Norskes anmerkninger vil bli vurdert i den sammenheng», er alt Miljøverndepartementets kommunikasjonsrådgiver Gard Nybro-Nilsen vil si om saken.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.