SAMFERDSEL

Kan spare 30 milliarder på å slippe til pendlerne på flytoget

Flytoget kjører tomt forbi stasjonene mens pendlerne vestfra stues inn på stappfulle tog.

Fyller vi opp flytoget med pendlere vestfra, kan vi kanskje spare oss for å bygge ny togtunell under Oslo, skriver TU-redaktør Jan Moberg.
Fyller vi opp flytoget med pendlere vestfra, kan vi kanskje spare oss for å bygge ny togtunell under Oslo, skriver TU-redaktør Jan Moberg. Foto: Eirik Helland Urke
Jan M. MobergJan M. MobergTeknologiredaktør
4. aug. 2020 - 19:00

Ap, SV og Sp ønsker å stoppe planlegging av ny jernbanetunnel under Oslo. De vil heller utnytte eksisterende kapasitet bedre. Blant annet ved at Flytoget tar med «vanlige» passasjerer på sin ferd til og fra Oslo. Flytogets rolle i å løse pendlerfloken vestfra har vært oppe før. Det er ingen grunn til å vente på avklaringen med ny jernbanetunnel under Oslo før Flytogets ledige seter i rushtiden fylles opp av pendlere.

Ny utredning

De tre partiene har, i følge Aftenposten, laget en helt ny utredning som konkluderer med at det er unødvendig å bygge en ny togtunnel under Oslo. Kapasiteten kan dobles ved å benytte eksisterende materiell bedre. Og ved å bygge et par ekstra spor ved Oslo Sentralstasjon. Oppsiden ved å skrinlegge tunnelbyggingen er åpenbar. Staten vil spares for mange titalls milliarder kroner i prosjekterings- og byggekostnader. Og Oslo by vil spares for store inngrep i byggeperioden, blant annet stenging av Nationaltheatret stasjon og massiv graving. 

Det er all mulig grunn til å frykte hva en ny togtunnel under Oslo vil koste. Anslaget ligger mellom 30 og 40 milliarder kroner. Ap, SV og Sp frykter at det vil bli enda dyrere. De mener deres nye utredning vil begrense risikoen for at prosjektet blir et pengesluk.

Enighet om Flytoget

Det mest åpenbare enkeltforslaget fra de tre partiene er at Flytoget tar med seg «vanlige» pendlere helt fra Tønsberg (Flytoget går pt. fra Drammen) og østover mot Oslo S. Også Jernbanedirektoratet har foreslått at Flytogets kapasitet benyttes for å løse trange pendlertog. 

Enigheten rundt Flytogets rolle synes dermed stor. Det bør derfor ikke være noen grunn til å koble dette tiltaket mot ja eller nei til ny tunnel under Oslo. La pendlerne få tilgang til alle de ledige setene som i dag passerer pendlernes lange blikk. Vi ser ikke bort fra at mange av dem til og med ville vært villige til å betale litt ekstra for månedskortet for å få tilgang til de ledige setene. Behovet er dessuten størst nettopp fra Tønsberg og inn til Oslo S. Pendlerne går i høy grad av togene på Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret og Oslo S. Flytoget vil derfor sannsynligvis gjenvinne god kapasitet fra Oslo S og opp til Oslo Lufthavn Gardermoen. 

En pall med laks gjøres klar til å lastes om bord i et fly. Spesielt flyfrakten til Kina økte kraftig i fjor.
Les også

Flyfrakten av sjømat til Kina økte kraftig tross flyforbud

Mer informasjon i høst

Pandemien er et ekstra og umiddelbart incitament for å gi pendlerne tilgang til Flytogets seter. Vi vil trolig ha korona-tilstander og ønsker om sosial avstand i mange måneder ennå. Det vil være lite ønskelig å pakke togene like fulle som før 12. mars. Å gi pendlerne tilgang til Flytogets kapasitet vil bidra til å løse også dette. Nå.

Så får vi avvente skjebnen til ny jernbanetunnel under Oslo. Ap, SV og Sp har laget en utredning som er verdt å lese. Det er likevel grunn til å tro at behovet for økt kapasitet er enda mer sammensatt. Ikke minst godstrafikken og fremtidens togmateriell må med i diskusjonen.

Kanskje er noen titalls milliarder investert i ny tunnel og økt kapasitet likevel en god investering? Både Jernbanedirektoratet og Bane Nor jobber med saken, som vil bli konkretisert allerede i høst. Det er bare å glede seg til videre prosess og diskusjoner.

Helt uavhengig av tunneldiskusjonen bør imidlertid pendlerne raskest mulig få tilgang til Flytogets ledige seter.  

PS: Moberg pendler selv daglig strekningen Drammen - Nationaltheatret, og er aktiv bruker av Flytoget. 

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård presenterte stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.
Les også

Pinglete satsing på ny teknologi

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.